สรุป เอเสเคียล 20

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 20 คนอิสราเอลมาถามพระเจ้า แต่พระเจ้าตอบว่า เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง พระองค์จึงไม่บอกพวกเขา แต่ในอนาคตพระเจ้าจะทำให้พวกเขากลับมาหาพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 20

​ใน​วัน​ที่ 10 เดือน​ที่ 5 ใน​ปี​ที่ 7 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย (อ้างอิงจาก อสค. 1:2)
พวก​ผู้ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล​ ​มาหาเอเสเคียล เพื่อ​ทูล​ถาม​พระเจ้า

แล้ว​​พระเจ้าให้เอเสเคียล บอกพวกเขา ว่า

ไม่ต้อง​มา​ถาม​
ใน​วันที่​พระเจ้าเลือก​สรร​อิส​รา​เอล​ ทรงสำ​แดงให้​พวก​เขา​รู้​จัก​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์
และทรง​ปฏิ​ญาณ​ว่า
พระองค์จะเป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา
พระองค์​จะ​นำ​พวก​เขา​ออก​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์
เป็น​แผ่น​ดิน​งาม​ที่​สุด​ของ​แผ่น​ดิน​ทั้ง​หมด

พระเจ้าจึงบอกให้พวกเขาทิ้ง​สิ่ง​ที่​น่า​ขยะ​แขยง ​ซึ่ง​พวกเขาจ้องมอง​อยู่​เสีย
อย่า​กราบไหว้​รูป​เคา​รพ​ของ​อียิปต์

แต่พวก​เขา กบฏ​​และ​ไม่​ยอม​เชื่อฟัง​พระเจ้า
​ไม่​ได้​ละทิ้ง​สิ่ง​ที่​น่า​ขยะ​แขยงเหล่านั้น

แล้ว​พระเจ้าจึงตรัสว่า
พระองค์จะเทความ​กริ้ว ลงมาสู่​พวกเขา ในแผ่น​ดิน​อียิปต์

แต่เพราะ​เห็น​แก่​นาม​ของ​พระองค์เอง
– พระองค์ทรง​นำ​พวกเขา​ออก​มา​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์
– นำ​เขา​มา​ยัง​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
– พระองค์​ให้​กฎ​เกณฑ์ของพระองค์​​แก่​พวกเขา​ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ได้​
– พระองค์ให้​สะ​บา​โต​ของพระองค์​​แก่​พวกเขา​
เป็น​หมาย​สำ​คัญ​ระ​หว่างพระเจ้าและพวก​เขา
เพื่อพวก​เขา​จะ​รู้​ว่า พระเจ้าเป็น​ผู้​ทำ​ให้​พวก​เขา​บริ​สุทธิ์

แต่คนอิส​รา​เอล​ได้​กบฏ​ต่อพระเจ้า​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
​ไม่​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระองค์
และลบ​หลู่​สะ​บา​โต​ของพระเจ้า​อย่าง​หนัก
และ​จิต​ใจ​พวก​เขา​หันไป​ติด​ตาม​รูป​เคา​รพ​

แล้ว​พระเจ้าจึงตรัสว่า
พระองค์จะเทความ​กริ้ว ลงมา
จะ​ไม่​นำ​พวก​เขา​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระเจ้า​ได้​ให้​แก่​พวกเขา
และ​จะทรงทำ​ให้​พวก​เขา​หมด​สิ้น​ไป

แต่เพราะ​เห็น​แก่​นาม​ของ​พระองค์เอง
พระองค์​ยังทรง​ปรานี​พวกเขา​ และ​ไม่​ได้​ทำ​ลาย​ให้​สูญ​สิ้น​ไป​

พระเจ้าทรงตรัสกับบุตร​หลาน​ของ​พวก​เขา​ ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ ​ว่า
อย่า​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของบรรพ​บุรุษ
จง​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระเจ้า

แต่​ลูก​หลาน​เหล่า​นั้น​ก็​กบฏ​ต่อพระเจ้า
ไม่​รัก​ษา​กฎ​หมาย​ของพระองค์ และลบ​หลู่​​สะ​บา​โต​ของพระเจ้า

แล้ว​พระเจ้าจึงตรัสว่า
พระองค์จะเทความ​กริ้ว ลงมาสู่​พวกเขา จะทรงทำ​ให้​พวก​เขา​หมด​สิ้น​ไป

แต่เพราะ​เห็น​แก่​นาม​ของ​พระองค์เอง
พระองค์ได้​หด​มือ​ของ​พระองค์​ไว้

พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า ถ้ายังลบหลู่พระองค์ต่อไป
พระองค์จะ​กระ​จาย​พวก​เขา​ไป​ใน​ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ

แล้วพระเจ้าก็ปล่อยให้พวกเขาทำตาม​กฎ​เกณฑ์​ที่​เลวของ​พวก​เขา​
เพื่อ​พวกเขาจะ​พบกับสิ่งที่น่า​คร้าม​กลัว

เมื่อ​พระเจ้า​นำ​พวก​เขา​เข้า​มา​ ใน​แผ่น​ดิน​ที่ทรงปฏิ​ญาณแล้ว
พวก​เขาก็​ทำ​ให้พระเจ้าโกรธ ด้วยการถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพ แก่ภูเขา แก่ต้นไม้
และทำสิ่งชั่วร้ายโดยการเอาบุตร​ตน เผาบูชายันต์แก่รูป​เคา​รพ​

แล้ว​แบบนี้ พวกเขายังมีหน้า​มา​ถามหา การทรงนำจากพระเจ้าอีกหรือ?
พระเจ้า​จะ​ไม่​ให้​พวกเขา​มา​ถามพระองค์

แล้วพระเจ้าตรัสอีก​ว่า
พระเจ้าจะ​ปก​ครอง​เหนือ​พวก​เขา​อย่าง​แน่​นอน​ ด้วย​มือ​ที่​ทรง​พลัง
พระองค์​จะ​นำ​พวกเขา ​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​
และจะ​พิพาก​ษา​พวกเขา​ อย่างที่ทำกับบรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขา

แล้วพระเจ้า​จะ​ให้​พวก​เขา ​เข้า​สู่​ข้อ​ผูก​มัด​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา
พระองค์จะ​ชำระ​พวก​กบฏ​เสีย​จาก​ท่าม​กลางพวกเขา

ส่วน​พวก​เขา ในวันนี้ หากจงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ก็​จง​ไป​ปรน​นิบัติ​รูป​เคา​รพ​ของ​ตน
แล้วไม่ต้องมาร้องออกพระนามของพระเจ้า

วันเวลาจะมาถึง ​อิส​รา​เอลทั้ง​หมด​จะ​ปรน​นิบัติพระเจ้า
พระองค์​จะ​โปรด​ปรานพวก​เขา ดั่ง​กลิ่น​ที่​น่า​พึง​พอ​ใจ
และ​จะ​รับเครื่อง​ถวาย​บูชา​บริสุทธิ์​​ของ​พวกเขา
พระองค์จะ​รวบ​รวม​พวกเขาเข้ามา
แล้ว​จะ​สำ​แดง​ความ​บริ​สุทธิ์ ท่าม​กลางพวกเขา
แล้วพวกเขาจะ​ระลึก​ถึง​ การ​กระ​ทำ​ชั่วของตน
และ​​จะ​เกลียด​ชัง​ สิ่งที่ตนได้ทำลงไป

พระเจ้าจะ​ทำ​กับพวกเขา ​ด้วย​เห็น​แก่​นาม​ของพระองค์
ไม่​ใช่​ตาม​วิถีทาง​อัน​ชั่ว​ร้าย​ของพวกเขา

ต่อมา พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​เทศ​นา​กล่าว​โทษ​ถิ่น​ใต้
(แผ่นดินยูดาห์ อยู่ทางทิศใต้ เมื่อเทียบกับบาบิโลน ที่เอเสเคียลอยู่) ว่า

พระเจ้าจะ​ก่อ​ไฟ​ขึ้น​ในเจ้า
และ​จะไม่​สามารถ​ดับ​เปลว​เพลิง​อัน​ลุก​โพลง​นั้น​ได้
แล้ว​มนุษย์​ทุก​คน​จะ​เห็น​ว่า พระเจ้าเป็น​ผู้​ก่อ​ไฟ​นั้น

1. คนที่แสวงหาพระเจ้า เพื่อให้ได้คำตอบที่ตนเองอยากได้
โดยไม่สนใจว่า พระเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไร อย่างไร
คนนั้นจะไม่ได้รับคำตอบ และการช่วยกู้จากพระองค์

2. การจับจ้องไปที่ความบาป จะชักนำให้เราไปทำบาปนั้น
อย่าให้ใจของเราจดจ่อกับสิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้
แต่จับจ้องไปที่การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

3. คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย สมควรที่จะถูกทำลายนับครั้งไม่ถ้วน
แต่พระเจ้าก็ยังคงเมตตาต่อพวกเขา
เพราะเห็นแก่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้

อันนี้ลึกซึ้ง
พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่า อิสราเอลจะเป้นแบบนี้
พระองค์ก็ยังปฏิญาณไว้อีก
เพื่อว่า เมื่ออิสราเอลประพฤติสมควรถูกทำลาย
พระองค์ก็ยังให้โอกาสและให้อภัยแก่พวกเขา
เพราะเห็นแก่ที่พระองค์ปฏิญาณไว้นั้น

วันนี้เราเป็นประชากรของพระเจ้า
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเมตตาเราและให้อภัยแก่เรา
พระองค์จะรักษาสัญญาอย่างแน่นอน
ให้เรากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ผิดปกติให้หาย

4. เอเสเคียลพยากรณ์ว่า ในอนาคต ​
อิส​รา​เอลทั้ง​หมด​จะ​ปรน​นิบัติพระเจ้า
พระองค์​จะรวบรวมพวกเขา
จะโปรด​ปรานพวก​เขา
จะ​รับเครื่อง​ถวาย​บูชา​บริสุทธิ์​​ของ​พวกเขา
แล้วพวกเขาจะ​สำนึกบาป และ​​เสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว สำหรับอิสราเอลฝ่ายวิญญาณ อย่างพวกเรา
โดยทางพระเยซูคริสต์ พระองค์รวบรวมเรามา ทรงโปรดปรานเรา
ทรงรับเครื่องบูชาลบล้างบาปของเรา (พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์)
และเราก็สำนึกบาป เกลียดชังชีวิตแบบเนื้อหนัง
หันมาดำเนินชีวิตปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

คำคม

“ เมื่อเราทำบาป พระเจ้าปรารถนาให้เราได้รับการอภัย มากกว่าได้รับการลงโทษ ”