สรุป เอเสเคียล 22

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 22 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม ที่เต็มไปด้วยความบาปชั่ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 22

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล​พิพาก​ษาเยรูซาเล็ม เมือง​ที่​แปด​เปื้อน​ด้วย​โล​หิต​ ​ว่า

นี่​เป็น​เมือง​​แปด​เปื้อน​ด้วย​โล​หิต
เมือง​ที่​สร้าง​รูป​เคา​รพ ​ทำ​ให้​ตัว​เองเป็นมล​ทิน
เวลา​กำ​หนด​ของ​เมือง​นี้มา​ถึง​แล้ว
พระเจ้า​ทำ​ให้เมืองนี้จะเป็น​ที่ดูหมิ่น ​เยาะ​เย้ย​ ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

บาปของเมืองนี้ ได้แก่
– เจ้า​นาย​ของ​อิส​รา​เอล​ ​ฆ่าคน​ด้วย​อำ​นาจ​ของ​เขา
– บุตร​เหยียด​หยาม ​บิดา​มาร​ดา​
– ​ข่ม​เหง คน​ต่าง​ด้าว​ ลูก​กำ​พร้า​และ​หญิง​ม่าย
– ดูหมิ่นพระวิหารของพระเจ้า
– ลบหลู่​สะ​บา​โต​ของพระเจ้า
– ใส่​ร้าย​เพื่อฆ่าคน
– เต็มด้วยการล่วงประเวณี
– ชาย​บาง​คน​ล่วง​ประ​เวณี​กับ​ภรร​ยา​ของบิดา
– บางคน​ข่ม​ขืน​ผู้หญิง​
– บางคนทำ​การ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​กับ​ภรร​ยา​เพื่อน​บ้าน
– บางคน ล่วงเกินลูก​สะใภ้​ของ​ตน ​อย่าง​น่า​อุจาด
– บางคนข่ม​ขืน​น้อง​สาว​ของ​ตน
– บาง​คน​รับ​สิน​บน​เพื่อ​ฆ่าคน
– บางคนคตโกงเพื่อน​บ้าน ด้วย​การ​บีบ​บัง​คับ
– และพวกเขาได้​ลืม​พระเจ้า​เสีย

พระเจ้าจึง​ยื่น​กำ​ปั้น​ใส่พวกเขา
พวกเขา​จะ​ทนไม่​ได้ ใน​วัน​ที่พระองค์จะ​จัด​การ​กับพวกเขา
พระเจ้า​จะ​กระ​จายพวกเขา​ไป​ใน​หมู่​ประ​ชา​ชาติ
พระองค์จะ​ขจัด​มล​ทินให้หมดไปจากเมืองนี้

สำหรับพระเจ้า แล้ว​คน​อิส​รา​เอล​จะกลาย​เป็น​ขี้​โลหะใน​เตา​หลอม
ที่จะถูก​เผา​ให้​​ละ​ลาย​ไป ​ด้วย​ความ​กริ้ว​ของพระเจ้า

– บรร​ดา​ผู้​นำของอิสราเอล ​ฆ่าคน เพื่อ​ริบ​สม​บัติ​และ​สิ่ง​มี​ค่า​ไป
– พวก​เขา​เพิ่ม​พูน​หญิง​ม่าย​ขึ้น​มาก​มาย
– พวก​ปุโร​หิต ​ได้​ละ​เมิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ และ​ลบ​หลู่​สิ่ง​บริ​สุทธิ์​ และ​วัน​สะบา​โต
– ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ก็​ฉาบ​ปูน​ขาว​ให้​กับ​พวก​เขา ​ด้วย​การ​​ทำ​นาย​เท็จ​แก่​เขา
– ประ​ชา​ชนก็ข่มเหงและปล้นกัน
– พวกเขา​บีบ​บัง​คับ​ คน​ยาก​จน​และ​​คน​ต่าง​ด้าว​ อย่าง​ไม่​ยุติ​ธรรม

พระเจ้าแสวง​หา​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา​ที่​จะ​สร้าง​กำ​แพง
และ​ยืน​อยู่​ตรง​ช่อง​โหว่​ต่อ​หน้าพระเจ้า
เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ไม่​ทำ​ลาย​มัน​เสีย
แต่​พระเจ้า​ก็​หา​ไม่​ได้​สัก​คน​เดียว

ดังนั้นพระเจ้า​จึง​เท​ความ​เกรี้ยว​กราด​ ลง​เหนือ​พวกเขา
ทำ​ให้​พวก​เขา​หมด​สิ้น​ไป​ด้วย​ไฟ​พิโรธ​ของ​พระองค์

1. คนในเยรูซาเล็ม ดูหมิ่นพระเจ้าด้วยการทำสิ่งชั่วร้าย
ดังนั้นพวกเขาจึงจะถูกดูหมิ่นและเยาะเย้ย

พวกเขาฆ่าคน เพื่อริบสมบัติของคนอื่น
ดังนั้นพวกเขาจึงถูกฆ่า และถูกยึดสมบัติไป

พวกเขาทำให้ผู้หญิงมากมายต้องเป็นม่าย
ดังนั้นภรรยาของพวกเขาจึงกลายเป็นม่าย

พวกเขากดขี่ข่มเหง คนยากจนและคนต่างด้าว
ดังนั้นพวกเขาจึงตกเป็นเชลยในต่างแดน ขัดสน และถูกกดขี่ข่มเหง

การพิพากษาของพระเจ้า ยุติธรรมเสมอ

2. พระเจ้าประทานเยรูซาเล็มให้แก่คนอิสราเอล
แต่พวกเขาทำให้เมืองนั้นเต็มไปด้วยมลทินบาป
พระเจ้าจึงขจัดมลทินบาปออกจากที่นั่น โดยกระจายพวกเขาออกไป
แล้วจึงนำพวกเขา ที่เรียนรู้แล้ว กลับมาอีกครั้ง

หากเราไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
แต่ใช้ลบหลู่พระเจ้า
พระเจ้าอาจจะนำสิ่งนั้นออกไปจากเรา
จนกว่าเราจะกลับใจใหม่อย่างแท้จริง

3. พระเจ้าตรัสว่า ไม่มี​คน​หนึ่ง​ใน​พวกอิสราเอล ที่จะอธิษฐาน สารภาพบาป กลับใจ เพื่อ​แผ่น​ดิน​อิสราเอล
ไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษรเสียทีเดียว
เพราะเวลานั้น เยเรมีย์ , บารุค และคนของพระเจ้าคนอื่นๆ ก็ยังอยู่ในเยรูซาเล็ม
แต่หมายความว่า ท่ามกลางคนทำชั่วเหล่านั้น ไม่รวมคนของพระเจ้า
ไม่มีใครสักคนเลยที่คิดจะกลับใจ
ถ้ามีสักคน ที่กลับใจ อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะได้ไม่ทำลายพวกเขาเสีย

ส่วนเยรมีย์เอง ใน ยรม. 11:14 พระเจ้าก็ห้ามเขาไม่ให้อธิษฐาน ขอให้พระเจ้าอวยพรคนอิสราเอล (..เจ้า​เอง​อย่า​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​ชน​ชาติ​นี้ อย่า​วิง​วอน​หรือ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​เขา …) เพราะพวกเขาไม่คิดจะกลับใจ ยังคงจงใจทำชั่วร้ายต่อไป

ดูเหมือนคำอธิษฐานสำคัญที่เราควรอธิษฐานเผื่อ คนในชุมชน ในประเทศชาติของเรา
อาจจะไม่ใช่ให้พระเจ้าอวยพระพรพวกเขา
แต่ให้พวกเขากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้า
เพื่อจะพบกับพระพรของพระองค์

“ ขอให้เราเป็นคนนั้น ที่จะยืนที่ช่องโหว่ ที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า
เพื่อครอบครัว เพื่อคริสตจักร และเพื่อประเทศของเรา ”