สรุป เอเสเคียล 25

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 25 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการลงโทษที่จะมาถึง อัมโมน โมอับ เสอีร์ เอโดม และฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 25

พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ กล่าวโทษ คนชาติต่างๆ ดังนี้

​อัม​โมน

เพราะพวกเขาดีอกดีใจ เมื่อสถาน​นมัส​การ​ของ​พระเจ้า​ถูก​ลบ​หลู่
เมื่อแผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล​​ถูก​ทำ​ให้​ร้าง​เปล่า และ​เมื่อยู​ดาห์​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย
ดังนั้น พวกเขาจะตก​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​ชน​ชาติ​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก
เมืองของพวกเขาจะกลายเป็นทุ่ง​หญ้า​สำ​หรับ​อูฐ และ​ ​ฝูง​แพะ​แกะ
และพระเจ้า​จะ​ทำ​ให้พวกเขาพินาศ​ไป​จาก​ประ​เทศ​ทั้ง​หลาย

โม​อับ และ​เส​อีร์
เพราะพวกเขาเยาะเย้ยอิสราเอล
ดังนั้น พวกเขาจะตกเป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​ชน​ชาติ​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก พร้อม​กับ​คน​อัม​โมน

เอ​โดม
เพราะพวกเขาได้​ทำ​การ​แก้​แค้น​ต่อ​ยู​ดาห์
ดัง​นั้น พระเจ้าจะ​ต่อ​สู้​เอ​โดม และ​ตัด​คน​และ​สัตว์​ออก​เสีย​จาก​เอ​โดม
เอโดมจะพบกับความ​ย่อย​ยับ​ และจะ​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ
พระเจ้าจะแก้แค้นเอโดม ด้วยความ​โกรธ​ของ​พระองค์

​ฟีลิส​เตีย
เพราะพวกเขาได้​ทำ​การ​แก้​แค้น​ด้วย​ใจ​มุ่ง​ร้าย​หมาย​ทำ​ลาย​ที่จะทำลายอิสราเอล​เสีย
ดังนั้น พระเจ้าจะต่อ​สู้​คน​ฟีลิส​เตีย และทำ​ลายพวกเขาเสีย
พระเจ้า​จะ​ทำ​การ​แก้​แค้น ด้วย​ความ​โกรธ

1. อิสราเอลทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย จนการลงโทษของพระเจ้ามาถึงพวกเขา
แต่ผู้ที่ซ้ำเติม เยาะเย้ย หรือฉวยโอกาสหาประโยชน์ จากการล้มลงของพวกเขา
คนเหล่านั้นจะถูกลงโทษ หนักยิ่งกว่าอิสราเอลเสียอีก

เมื่อเราพบคนใดที่ต้องพบวิกฤตในชีวิต เพราะเหตุความบาปของเขา
อย่าให้เราซ้ำเติมพวกเขา
เพราะนั่นจะนำภัยมาสู่ตนเอง
แต่เราควรรัก สงสาร ช่วยเหลือพวกเขา และช่วยให้พวกเขากลับใจ ตามกำลังเท่าที่จะทำได้
เพราะนั่นจะนำพระพรยิ่งใหญ่ มาสู่ชีวิตของเรา

2. เอโดม และ ฟิลิสเตีย ทำร้ายอิสราเอล
แล้วพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะแก้แค้นพวกเขาเอง

คนที่ทำร้ายประชากรของพระเจ้า กำลังยั่วให้พระเจ้าโกรธ
และพระเจ้าเอง จะเป็นผู้ จัดการกับพวกเขา

คนที่ทำร้ายเรา โปรดระวังตัว
และเราเองก็ควรระวัง ไม่ไปทำร้ายลูกของพระองค์

คำคม

“ การแก้แค้น เป็นเรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา ”