สรุป เอเสเคียล 28

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 28 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการลงโทษที่จะมาถึงกษัตริย์ไทระ และเมืองไซดอน และการอวยพรที่จะมาถึงอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 28

พระเจ้าให้เอเสเคียล กล่าว​แก่​เจ้าผู้ครอง​ไทระ​ ว่า

ใจ​ของ​เจ้า​ผยอง​ขึ้น
เจ้าพยายามทำตัว​เป็น​พระ​เจ้า แต่​เจ้า​เป็น​เพียง​มนุษย์ ไม่​ใช่​พระ​เจ้า
ด้วย​สติ​ปัญ​ญา​ของ​เจ้า เจ้า​หา​ทรัพย์​สม​บัติ​มา​สำ​หรับ​ตน
ด้วย​การ​ค้า​ขายของ​เจ้า เจ้า​ได้​เพิ่ม​พูน​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​เจ้า​ขึ้น
ใจ​ของ​เจ้า​ก็​ผยอง​ขึ้น​ใน​ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​เจ้า

ดังนั้น พระเจ้าจะ​นำ​คน​ต่าง​ด้าว​ ที่​ทา​รุณ​ที่​สุด​มา​ต่อสู้​เจ้า และ​ลบ​หลู่​สง่า​ราศี​ของ​เจ้า
พวก​เขา​จะ​ผลัก​เจ้า​ลง​ไป​ใน​หลุม​มรณะ

แล้วพระเจ้าให้เอเสเคียล ​กล่าว​บท​คร่ำ​ครวญ ​เพื่อ​กษัตริย์​ไทระ ว่า
เจ้า​เป็น​แบบ​อย่าง​ของ​ความ​สม​บูรณ์
เต็ม​ด้วย​สติ​ปัญ​ญา​และ​มี​ความ​งาม​พร้อม
เจ้า​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​ใน​วิถี​ทาง​ของ​เจ้า จน​เมื่อ​พบ​บาป​ชั่ว​ใน​ตัว​เจ้า
เจ้าทำการ​ค้าด้วย​การ​ทา​รุณ
ใจ​เจ้า​ผยอง​ขึ้น​เพราะ​ความ​งาม​ของ​เจ้า ปัญ​ญา​ของ​เจ้า​จึงวิปริต​ไป
พระเจ้าจึงเหวี่ยง​เจ้า​ลง​บน​ดิน
และพระองค์​นำ​ไฟ​มา​เผา​ผลาญ​เจ้า จน​กลาย​เป็น​เถ้า​ถ่าน​บน​พื้น​โลก
เจ้า​สูญสิ้น​ไป​อย่าง​น่า​ครั่น​คร้าม และ​จะ​ไม่​ดำ​รง​ต่อไป​เป็น​นิตย์

แล้วพระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล เผยพระวจนะ แก่ ไซ​ดอน ​ว่า
พระเจ้าทรงเป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​ไซดอน
พระเจ้าจะ​นำ​การ​พิพาก​ษา​มายัง​เมือง​นั้น
พระเจ้าจะ​ส่ง​โรค​ระ​บาด​​ และ ดาบ มาต่อสู้​เมือง​นั้น​จาก​ทุก​ด้าน

แล้วพระเจ้าตรัสเกี่ยวอิสราเอล ว่า
พระเจ้าจะ​รวบ​รวม​อิส​รา​เอล​ มาจาก​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
พระองค์​จะ​สำ​แดง​ความ​บริ​สุทธิ์​ ​ท่าม​กลาง​พวก​เขา​
แล้ว​พวก​เขา​จะ​ได้​อา​ศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​เขา​เอง ​อย่าง​ปลอด​ภัย

1. ความหยิ่งผยองอย่างมากของกษัตริย์ไทระ ทำให้เขาต้องตกต่ำลงอย่างที่สุด

ยิ่งยกตัวให้สูงมากเท่าใด ก็จะยิ่งถูกกดให้ต่ำลงเท่านั้น
แต่คนที่ถ่อมตัวลง จะถูกยกชูขึ้น

2. พระเจ้าลงโทษอิสราเอลที่ทำสิ่งชั่วร้าย โดยให้เมืองถูกทำลายลงและประชาชนให้ตกเป็นเชลยในบาบิโลน
พระเจ้าลงโทษประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลที่ทำชั่วร้าย โดยถูกให้ทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
สุดท้ายพระเจ้า ยังคงรักษาสัญญากับบรรพบุรุษของอิสราเอล
จึงนำพวกเขากลับมา แต่พวกศัตรูรอบข้างของพวกเขา ถูกกำจัดไปเสียแล้ว

พระเจ้าทรงพิพากษาอย่างเข้มงวด แต่ขณะเดียวกันก็ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ด้วย
ทำให้อิสราเอลพบกับการลงโทษ และการอวยพรได้ในเหตุการณ์เดียวกัน

สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรานั้น
ยังคงอยู่ในความจริงที่ว่า พระเจ้ายังคงรักษาสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ

คำคม

“ ความเย่อหยิ่ง จะเชื้อเชิญความล้มเหลวมาสู่ชีวิตเสมอ ”