สรุป เอเสเคียล 31

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 31 พระเจ้าเปรียบอัสซีเรียเหมือนต้นสนสีดาร์ที่ถูกโค่นลงเพราะความเย่อหยิ่ง ซึ่งอียิปต์ผู้เย่อหยิ่งก็จะพบกับการลงโทษแบบเดียวกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 31

​เมื่อ​วัน​ที่ 1 เดือน​ที่ 3 ใน​ปี​ที่ 11 ที่​กษัตริย์​เย​โฮ​ยา​คีน​ตก​เป็น​เชลย
พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ แก่ฟา​โรห์​กษัตริย์ ​แห่ง​อียิปต์​และ​​ไพร่​พล​ของ​เขา​ ว่า

ความยิ่ง​ใหญ่​ของอียิปต์​นั้น ก็เหมือนกับของอัสซีเรีย

อัส​ซี​เรีย​เหมือน​ไม้​สน​สีดาร์​ ใน​เล​บา​นอน
มี​กิ่ง​งด​งาม​และ​มี​ใบ​ดก​ ร่ม​รื่น และยอดสูง​เทียม​เมฆ
มี​น้ำบ​าดาลมากมายคอยหล่อ​เลี้ยง ​ให้​เติบ​โต
มัน​สูง​กว่า​ต้น​ไม้​ทุก​ต้น​ใน​ป่า
นก​และสัตว์​ป่า​ทั้ง​หมด ได้มา​อา​ศัย​อยู่​ใต้​ร่ม​ของ​มัน
มัน​งด​งาม กิ่งก้านก็มากมาย ​รากก็หยั่ง​ลึก
ต้น​สน​สีดาร์​ที่​อยู่​ใน​อุท​ยาน​ของ​พระ​เจ้า​ยัง​สู้​ไม่​ได้

​จิต​ใจ​มัน​ก็​เย่อ​หยิ่ง​เพราะ​ความ​สูง​ของ​มัน
พระเจ้าจึง​มอบ​มัน​ไว้​ใน​มือคน​ต่าง​ด้าว
เขา​จะ​ทำ​กับ​มัน​ให้​สา​สม​กับ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​มัน​
เขาจะ​โค่น​มัน​ลง​และ​ทิ้ง​มัน​ไว้
นก​ และ​สัตว์​ป่า​ทุ่ง​ทั้ง​หมด ก็ละทิ้งมัน
และมันจะ​ถูก​มอบ​ให้​แก่​ความ​ตาย พร้อมกับพรรคพวกของมัน
แล้วเล​บา​นอน​จะ​โศก​เศร้าเพื่อ​มัน
ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​สั่น​เทา​ ด้วย​เสียง​ที่​มัน​ล้ม​ลง
แล้ว​ต้น​ไม้​​ใน​เอเดน ที่​คัด​แล้ว​ ​ต่าง​ก็​จะ​ดีใจ

ดัง​นั้น อียิปต์จะพบกับเหตุการณ์เดียวกัน
อียิปต์จะ​ถูก​นำ​ลง​มา​พร้อม​กับ​ต้น​ไม้​ของ​เอเดน ​
ไป​ยัง​เบื้อง​ล่าง​สุด​ของ​แผ่น​ดิน

1. พระเจ้าเปรียบอาณาจักรอัสซีเรีย อันยิ่งใหญ่ เป็นเหมือนต้นสนสีดาร์
ที่มีแหล่งน้ำอุดม ใหญ่โตแข็งแรง คือมีทรัพยากรเหลือเฟือ และมีกำลังมากมาย
จนใครๆก็ต้องมาขอพึ่งพิง
แต่เพราะความเย่อหยิ่ง ต้นสนสีดาร์นี้จึงต้องถูกโค่นทำลายลง
และเพราะอียิปต์เย่อหยิ่งแบบอัสซีเรีย จึงจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกัน

ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัสซีเรียและอียิปต์ เป็นบทเรียนสำหรับเรา
เพื่อเราจะถ่อมใจลงต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า เชื่อฟังและพึ่งพาพระองค์ตลอดไป

2. เมื่อต้นสนสีดาร์กำลังยิ่งใหญ่นั้น ก็งดงามยิ่งกว่าต้นไม้ในสวนเอเดน
หมายถึง ช่วงนั้นอัสซีเรีย ยิ่งใหญ่ และดูงดงามในสายตาของชาวโลก มากยิ่งกว่าอิสราเอลเสียอีก
(ครั้งหนึ่ง ในช่วงของกษัตริย์ซาโลมอน อิสราเอลเคยงดงามยิ่งกว่าชนชาติใดๆ)

บางครั้งพระเจ้าให้อนุญาตให้คนชั่วร้าย เจริญก้าวหน้ากว่าคนชอบธรรม
ซึ่งไม่ต้องประหลาดใจในเรื่องนี้
แต่ในที่สุดแล้ว คนชอบธรรม (​ต้น​ไม้​​ใน​เอเดน ที่​คัด​แล้ว) จะมั่นคงอยู่ และจำเริญขึ้น
แต่คนอธรรม จะพินาศไป และทุกสิ่งที่เขาทำมา ก็จะเสื่อมสูญไป

คำคม

“ ความมั่นคงของคนชั่ว จะไม่ยั่งยืน ”