สรุป เอเสเคียล 34

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 34 ผู้เลี้ยงแกะ(ผุ้นำ)ของอิสราเอล ไม่เอาใจใส่ฝูงแกะของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 34

พระเจ้าให้เอเสเคียล​เผยพระวจนะ​ กล่าว​โทษ​ พวก​ผู้​นำของ​อิส​รา​เอล ว่า
พวกเขาเป็นดัง​ผู้​เลี้ยง​แกะของ​อิส​รา​เอล​ ที่​เลี้ยง​แต่​ตัว​เอง
พวกเขาหาประโยชน์จากฝูงแกะ และข่มเหงฝูงแกะ ​ไม่​ได้​เลี้ยง​ดู​แกะ
พวกเขา​ไม่สนใจแกะที่บาดเจ็บ หรือ​หลง​ทาง​
แต่​พวกเขาได้​ควบ​คุม​แกะ​ด้วย​การ​บัง​คับ และ​​ความ​เกรี้ยว​กราด

ดัง​นั้น​ฝูงแกะจึง​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​หมด และกลายเป็น​อา​หาร​ของ​สัตว์​ป่า​

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจะ​เป็น​ศัตรู​กับ​พวก​ผู้​เลี้ยง​แกะเหล่านั้น
พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝูงแกะ
และพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยง​แกะอีก​ต่อ​ไป

พระเจ้า​จะ​ช่วย​แกะ​ของพระองค์เอง
พระองค์เอง​จะ​ค้น​หา​แกะ​ของ​พระองค์
พระองค์จะรวบรวมพวกแกะกลับมา​จาก​ประ​เทศ​ต่างๆ กลับสู่​แผ่น​ดิน​ของตน
พระองค์​จะ​เลี้ยงแกะเหล่านั้นเอง ​ใน​ทุ่ง​หญ้า​ที่​ดี ​บน​ภูเขา​ของ​อิส​รา​เอล​
พระองค์จะ​เสาะ​หา​แกะ​ที่​หาย ให้กลับ​มา
พระองค์จะ​พัน​ผ้า​ให้​แกะ​ที่​กระ​ดูก​หัก
พระองค์จะ​เสริม​กำ​ลัง​แกะ​ที่​อ่อน​เพลีย
แต่​พระองค์​จะ​ทำ​ลาย​แกะ​ที่​อ้วน​และ​แข็ง​แรง
พระองค์​จะ​เลี้ยงดู​เขา​ด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม

พระองค์​จะ​พิพาก​ษา​ระ​หว่าง​แกะ​กับ​แกะ ระหว่าง​แกะ​ผู้​กับ​แพะ​ผู้
ตัวที่อ่อนแอกว่า ที่ถูกรังแก พระเจ้าจะ​ช่วย​พวกเขา​ให้​รอด
พระองค์จะ​ตั้ง​ผู้​เลี้ยง​คน​หนึ่ง​ไว้​เหนือ​พวกเขา​
ผู้เลี้ยงนั้นจะ​เป็น​เจ้า​นาย​ท่าม​กลาง​พวก​เขา
พวกเขาจะ​ปลอด​ภัย ไม่ต้องหวาดกลัว​ แต่เต็มไปด้วยพระ​พร
และ​จะ​เกิด​ผลดีมากมาย
พวกเขาจะไม่ต้อง​อด​อยาก​ หรือต้องทน​รับ​ความ​อับ​อาย​จาก​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ อีกต่อไป

พวกเขา​เป็น​แกะ​ใน​ทุ่ง​หญ้า​ของพระองค์ เป็น​คนของพระองค์
และพระองค์ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา

1. ผู้เลี้ยงที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแล ฝูงแกะของพระเจ้า
ต้องเอาใจใส่ เลี้ยงดู ปกป้อง เยียวยารักษา และออกติดตามหา ลูกแกะของพระองค์

หากพวกเขาไม่ทำ เกิดอะไรขึ้นกับลูกแกะเหล่านั้น พวกเขาต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี แม้พวกเขาไม่ทำหน้าที่ พระเจ้าจะทำหน้าที่เลี้ยงดูฝูงแกะเหล่านั้นเอง
โดยวิธีการของพระองค์

วันนี้ จงสัตย์ซื่อในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เรา ในการดูแลลูกแกะของพระองค์เถิด

2. พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะทรงตัดสินระหว่างแกะด้วยกัน
แกะที่ข่มเหง รังแก ตัวที่อ่อนแอกว่า จะถูกพระเจ้าจัดการเช่นกัน

วันนี้หากเราถูกรังแก ถูกดูถูก พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะเป็นผู้ประทานความยุติธรรมแก่เรา
และพระองค์จะทรงเสริมกำลังเรา และทำให้เราไม่พบกับความอับอายอีกต่อไป

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงดูแลเอาใจใส่ เราผู้เป็นแกะของพระองค์อย่างดี ”