สรุป เอเสเคียล 38

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 38 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่กองทัพของโกกและพันธมิตร จะบุกมาทำลายอิสราเอล แต่พระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 38

พระเจ้าให้เอเสเคียลเผยพระวจนะ กล่าวโทษ ​โกก​แห่ง​แผ่น​ดิน​มา​โกก ว่า

โอ โกก พระเจ้า​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​กับ​เจ้า​
พระเจ้า​จะ​ให้​เจ้า​หัน​กลับ
พระเจ้า​จะ​นำ​เจ้า​ออก​มา​พร้อม​กับ​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด​ของ​เจ้า ซึ่งมี​ชน​ชาติ​มาก​มาย​อยู่​กับ​เจ้า
เจ้า​จะ​ยก​เข้า​ไป​ต่อ​สู้​กับ​แผ่น​ดินอิส​รา​เอล ซึ่ง​ประ​ชา​ชน​อา​ศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย​
เจ้า​จะ​รุก​คืบ​ไป​เหมือน​พายุ ปก​คลุม​แผ่น​ดิน​นั้น​

ใน​วัน​นั้น ​เจ้า​จะ​คิด​แผน​การ​ชั่ว ที่จะ​ยก​ทัพ​ไป​ยัง​แผ่น​ดิน​ที่สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย
เพื่อ​ปล้น​และริบ​ข้าวของ จากผู้​อา​ศัย​อยู่ที่นั่น

ใน​วัน​นั้น เจ้า​จะ​เร้า​ใจตนเอง ​ยกทัพมา​จาก ทาง​เหนือ​สุด
พร้อมกับ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จำ​นวน​มาก​
เป็น​กอง​ทัพ​ที่ทรงพลัง จำนวนมหึ​มา
เพื่อ​มา​ต่อ​สู้​กับอิส​รา​เอล​
แล้วประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า
เมื่อพระองค์ทรง​สำ​แดง​ความ​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ผ่าน​ตัว​เจ้า

​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​โกก​ยก​มา​ต่อ​สู้​กับ​ดิน​แดน​อิส​รา​เอล
ความ​โกรธ​รุน​แรง​ของ​พระเจ้าจะ​พลุ่ง​ขึ้น ด้วย​ความ​หวง​แหน และ​ด้วย​ไฟ​แห่ง​ความ​พิ​โรธ​

ใน​วัน​นั้น​จะ​มี​การ​สั่น​ไหว​อย่าง​รุน​แรง ​ใน​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล
ภูเขา​ทั้ง​หลาย และ​กำ​แพง​ทุก​แห่ง​ จะ​พังลง​
แล้ว​พระเจ้า​จะ​เรียก​ดาบ​มา​ต่อ​สู้​กับ​โกก​ บน​ภูเขา​ของพระเจ้า

พระเจ้า​จะ​พิพาก​ษา​โทษ​เขา​ด้วย​โรค​ระ​บาด​ ด้วย​โล​หิต​ตก ด้วยก้อน​ลูก​เห็บ ไฟ และ​กำ​มะ​ถัน​
พระเจ้าจะ​สำ​แดง​ความ​ยิ่งใหญ่​และ​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระองค์
ให้เป็น​ที่​รู้​จัก​ใน​สาย​ตา​ของ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย

1. ในบทนี้ พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เมื่ออิสราเอล กลับเป็นประเทศ และพบกับความสงบสุข
แล้วจะมีชนชาติโกก หัวหน้าใหญ่ของชาวแผ่นดินมาโกก รวบรวมชนชาติมากมาย บุกเพื่อทำลายอิสราเอล
(เหมือนกับเหตุการณ์ ใน วว. 20:8-9)
แล้วพระเจ้าจะทรงทำลายกองทัพมหึมาของโกกและพรรคพวกเสีย

อิสราเอลไม่มีชาติมา 1,800 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ.70 เพิ่งมากลับเป็นชาติอีกครั้ง ค.ศ.1948
สัญญาณเหล่านี้ เตือนให้เรารู้อย่างชัดเจนว่า
วันแห่งการพิพากษาของพระเจ้า สำหรับโลกนี้ ใกล้เข้าทุกทีแล้ว

เราควรตื่นตัว และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ต่อแผ่นดินของพระเจ้า
เพื่อเราจะไม่เสียใจ เมื่อวันนั้นมาถึง

2. กองทัพมหึมาที่ยกมาเพื่อทำลายประชากรของพระเจ้า
ดูเหมือนเป็นสิ่งร้าย และเป็นอันตรายต่อประชากรของพระองค์
แต่ในที่สุดแล้ว กองทัพเหล่านั้นจะทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เมื่อพระองค์ทรงทำลายพวกเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับพวกเขา ผู้เป็นประชากรของพระองค์
แม้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของเรา
แต่ในที่สุด จะนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเรา
และจะทำให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงปกป้อง ดูแล รักษา เราผู้เป็นประชากรของพระองค์อย่างดี ”