สรุป เอเสเคียล 39

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 39 เอเสเคียลพยากรณ์ว่า อิสราเอลจะได้รับการช่วยกู้ และกอง​ทัพ​ของ​โกก​จะถูก​ทำ​ลาย และศพถูกทิ้งไว้มากมายในอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 39

พระเจ้าให้เอเสเคียล ​เผย​พระ​วจนะ​ต่อ​สู้​โกก ​ว่า
พระเจ้านำ​เจ้า​ขึ้น​มา​จาก​ที่​เหนือ​สุด แล้ว​ให้​เจ้า​เข้า​ไป​ต่อ​สู้​กับ​อิส​รา​เอล
และพระเจ้า​จะทำลายอาวุธและกำลังพลของเจ้าเสีย
เจ้า​และ​กอง​ทัพ​ทั้ง​หมด จะ​ล้ม​ลง​บน​ภู​เขา​ทั้ง​หลาย​ของ​อิส​รา​เอล
พระเจ้าจะ​มอบ​เจ้า​ให้​เป็น​อา​หาร​แก่​สัตว์​
และ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ​เป็น​ที่​รู้​จัก​ท่าม​กลาง​อิส​รา​เอล​ และ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย​

แล้วคน​ที่​​อยู่​ใน​เมือง​ต่างๆ ของ​อิส​รา​เอล​จะ​ออก​ไป
แล้ว​จะ​จุด​ไฟ​เผา​เครื่อง​อา​วุธ​ของศัตรูเสีย เขา​จะ​จุดไฟ​เผา​เป็น​เวลา 7 ปี
และ​พวกเขา​จะ​ริบ​ข้าว​ของพวก​ที่​จะมาปล้น​เขา

โกกจะ​มี​สุ​สาน​อยู่​ใน​อิส​รา​เอล คือ​หุบ​เขา​​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ทะเล
คน​อิส​รา​เอล​จะ​ฝัง​เขา​ทั้ง​หลาย​อยู่​ถึง 7 เดือน
เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​นั้น​สะ​อาด

นก​และ​​สัตว์​ป่า​ จะมา​ชุม​นุม​กัน​กิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​เลือดของคนเหล่านั้น จนอิ่มหน่ำ
แล้ว​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​รู้​ว่า​คน​อิส​รา​เอล ​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย​
เพราะ​ความ​ผิด​บาป​และความ​อสัตย์ ของพวกเขา
พระเจ้า​มอบพวก​เขา​ไว้​ใน​มือ​ศัตรู​
แต่บัด​นี้พระองค์นำพวกเขา​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย
พระองค์​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา​หลง​เหลือ​อยู่​ที่​นั่น​อีก​เลย
และ​​มี​ความ​กรุณา​ต่อ​พวกเขา
ทรงให้​พวกเขามา​อาศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย​
และพวกเขาก็​ความ​อับ​อาย​ขาย​หน้า​ ในสิ่งที่ได้​เคย​ประ​พฤติ​ต่อ​พระเจ้า
และพระองค์​จะ​เท​วิญ​ญาณ​ของพระองค์ลงมาเหนือ​พวกเขา

แล้วคนทั้งปวงจะรู้ว่า พระองค์คือ​ พระยาห์​เวห์

1. ​ตามคำพยากรณ์ ชนชาติมากมายจะยกทัพมาต่อสูกับอิสราเอล
และพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอล ทำให้คนเหล่านั้นล้มตายกันอย่างมากมาย
ศพถูกทิ้งเกลี่อนกลาด จนนกและสัตว์ป่ามากัดกิน (เหมือนใน วว. 19:18)

คำพยากรณ์นี้ ณ วันนี้ คงยากที่จะเข้าใจได้ ว่าเป็นเช่นไร
แต่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว คนมากมายที่ได้อ่านพระคำบทนี้ ก็จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่

2. ในพระธรรมเอเสเคียล มีวลีว่า “จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์ ” อยู่ถึง 41 ครั้ง
ในบทนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ที่มีวลีนี้
ผมจึงถือโอกาส มาสรุปไว้ในบทนี้

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำ สาระสำคัญอยู่ที่ วลีนี้ “จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์ ”
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย์ได้รู้จักและเข้าใจ
ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ ไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้
แต่พระเจ้าทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ให้มนุษย์รู้จัก
ผ่านสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทำ
เราจึงรู้จัก ความรัก พระเมตตา ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความเข้มงวด และความชอบธรรมของพระเจ้าได้
โดยอ่านและศึกษาจากพระคำของพระองค์ ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ แก่ประชากรของพระองค์และแก่มนุษย์ทั้งหลาย

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้าจริงๆ จะยิ่งรักและยิ่งยำเกรงพระองค์ ”