สรุป เอเสเคียล 44

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 44 พระเจ้าบอกเอเสเคียลถึงกฏเกณฑ์ต่างๆของพระวิหาร และของปุโรหิต แล้วทรงสั่งให้เอเสเคียลนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกแก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 44

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​
กลับ​มา​ที่​ประ​ตู​ด้าน​นอก​ ของ​สถาน​บริ​สุทธิ์ ทาง​ตะวัน​ออก และ​ประ​ตู​นั้น​ปิด​อยู่

แล้ว​พระเจ้าตรัส​กับเอเสเคียล ​ว่า
ประ​ตู​นี้​จะ​ปิด​อยู่​เรื่อย​ไป ไม่​ให้​ใคร​เข้า​ไป​ทาง​นี้ เพราะ​พระเจ้าได้​เสด็จ​เข้า​ไป​ทาง​นี้
ผู้ที่จะเข้ามา จะ​ต้อง​เข้า​ออก​ทาง​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู​

แล้ว​ชายนั้นก็​นำ​เอเสเคียล มา​ที่​ข้าง​หน้า​พระ​วิหาร
พระ​สิริ​ของพระเจ้าก็​เต็ม​พระวิหาร
แล้วเอเสเคียล​ก็​ซบ​หน้า​ลง

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​ตั้ง​ใจ ​ดู​และ​ฟัง​ ในทุก​สิ่ง​ที่​พระองค์จะ​บอก​
เกี่ยว​กับ​กฎ​เกณฑ์​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​วิหารและ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​วิหารนั้น
แล้วให้ไป​บอก​คนอิส​รา​เอล
ให้เลิกทำการ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน ซึ่ง​เป็น​การ​ลบ​หลู่​พระวิหาร
พวก​เขา​ได้​ทำ​ลาย​พันธ​สัญ​ญา​ของพระเจ้า
​ด้วย​การ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ ที่พระเจ้าห้าม

​คน​เลวี​เอง ก็​ได้​หลง​จาก​พระเจ้า​ไป​ติด​ตาม​รูป​เคา​รพ
จนกลาย​เป็น​สิ่ง​สะดุด​ ให้คน​อิส​รา​เอลทำ​ความ​ผิด​บาป
ดังนั้น พวกเขา​จะ​ต้อง​ได้​รับ​โทษ​

ห้าม​พวก​เขา​เข้า​มา​รับ​ใช้พระเจ้าใน​ตำ​แหน่ง​ปุโร​หิต หรือ​เข้า​มา​ใกล้​ของ​บริ​สุทธิ์​
พวกเขาต้อง​ทน​รับ​ความ​อับ​อาย​ขาย​หน้า
เพราะ​การ​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ที่ได้​ทำ
ถึง​กระ​นั้น​ให้​เขา​ทำ​หน้า​ที่​การ​บริ​การ​ ในพระวิหารได้

ส่วน​ปุโร​หิต​คน​เลวี ผู้​ที่​ยังคง​รักษา​หน้า​ที่​ใน​สถาน​นมัส​การ ​เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล​หลง​ไป​จาก​พระเจ้า​นั้น
ให้​พวก​เขา​เข้า​มา​ใกล้​เพื่อ​ปรน​นิบัติพระเจ้าได้
เมื่อ​พวก​เขา​เข้า​มา ให้​เขา​สวม​เสื้อ​ผ้า​ป่าน สำหรับปุโรหิต ขณะ​เมื่อ​ปรน​นิบัติ​อยู่​
และ​เมื่อ​​ออก​ไป​ยัง​ลาน​ชั้น​นอก ก็ให้​เขา​ถอด​ชุด​นั้น​ออก​เสีย
พวกเขา
– ต้องทำตามกฏเกณฑ์ของปุโรหิต ตามที่ธรรมบัญญัติได้ระบุไว้
– ต้อง​สั่ง​สอน​ประ​ชา​ชน เกี่ยวกับเรื่องของ​บริ​สุทธิ์​และ​ของ​สามัญ และของที่​เป็น​มล​ทิน
– ต้อง​ทำ​หน้า​ที่​ผู้​พิพาก​ษา ตาม​กฎ​หมาย​ของ​พระเจ้า
– ต้องรักษางาน​เทศ​กาล​ตาม​กำ​หนด​ของพระเจ้า​นั้น
– ต้อง​รัก​ษา​วัน​สะ​บา​โต​ของ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์
– ต้องรักษาตัวให้บริสุทธิ์
พระเจ้าเอง​จะเป็น​มรดก​ของ​พวก​ปุโรหิต
ดังนั้น​ไม่​ต้อง​ให้พวกเขาถือ​กรรม​สิทธิ์​ใดๆ ใน​อิส​รา​เอล
ให้​พวก​เขา​ ได้รับส่วนจากเครื่องบูชา และทุก​สิ่ง ​ที่​คนอิสราเอลนำมาถวาย

ให้คนอิสราเอล​มอบ​แป้ง​อย่าง​ดี​ที่​สุด ​ให้​แก่​ปุโร​หิต
เพื่อ​ว่า​การ​อวย​พร​จะ​อยู่​เหนือ​ครัว​เรือน​ของคนนั้น

1. ประตูตะวันออก ปิดไว้ตลอด เปิดให้พระเจ้าเข้ามาเท่านั้น
บางคน แม้มีสิทธิเข้ามาได้ ก็ต้องเข้าออกทางอื่น
พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
มายังพระวิหารของพระองค์
ประตูนั้นเตรียมไว้สำหรับพระเยซูคริสต์เท่านั้น
ผู้เชื่อทั้งหลายจะได้มีส่วนเข้ามาร่วมรับประทานต่อพระพักตร์พระเจ้า
ถึงกระนั้น สิทธิในการเข้ามาทางประตูตะวันออก เป็นของพระเจ้าเท่านั้น

สิทธิบางอย่าง เตรียมไว้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับผู้อื่น

2. คน​เลวี​ได้​หลง​จาก​พระเจ้า​ไป​ติด​ตาม​รูป​เคา​รพ
จนทำให้คน​อิส​รา​เอลทำ​ความ​ผิดตาม
พระเจ้าจึงทรงลงโทษคนเลวี

การกระทำของผู้นำฝ่ายวิญญาณ จะส่งผลกระทบต่อผู้ตาม
และผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับผู้ตามด้วย

3. เมื่อปุโรหิตทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
ปุโรหิตนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้า
และคนที่ทำสิ่งใดๆแก่ปุโรหิตนั้น ก็จะได้รับพระพรเช่นกัน

ผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
พระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเขาเอง และเขาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพร
และทุกคนที่ทำสิ่งดีใดๆแก่เขา พระเจ้าเองจะเป็นผู้ตอบแทนแก่ผู้นั้น

คำคม

“ การรับใช้พระเจ้า จำเป็นต้องทำตามวิธีของพระเจ้าเท่านั้น ”