สรุป เอเสเคียล 46

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 46 พระเจ้าทรงบอกเอเสเคียลถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่จะให้คนอิสราเอลทำในวิหารหลังใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 46

พระเจ้า​ตรัสกับเอเสเคียล เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ต่าง ​ว่า

ประ​ตู​ลาน​ชั้น​ใน​ ทาง​ตะวัน​ออก​นั้น​ให้​เปิด เฉพาะใน​วัน​สะ​บา​โต​ และ​ใน​วัน​ขึ้น 1 ค่ำ​
ให้เจ้า​นาย ​เข้า​มาทาง​มุข​ของ​หอ​ประ​ตู
และ​ให้​ปุโร​หิต ​ถวาย​เครื่อง​บูชา และ​นมัส​การ​อยู่​ที่​ธรณี​ประ​ตู
ประ​ชา​ชน​จะ​นมัส​การ​เพระเจ้า​ตรง​ทาง​เข้า​ประ​ตู​นั้น ทั้ง​ใน​วัน​สะ​บา​โต​และ​ใน​วัน​ขึ้น 1 ​ค่ำ

และพระเจ้าได้บอกถึง รายละเอียดเครื่อง​บูชา​​ที่​เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​ถวาย​แด่​พระเจ้าใน​วัน​สะ​บา​โต​ และ
ใน​วัน​ขึ้น​ 1 ค่ำ​

และพระเจ้ากำหนดว่า
เมื่อ​ประ​ชา​ชน ​เข้า​มา​ เทศ​กาล​เลี้ยง​ตาม​กำ​หนด
ให้ผู้​ที่​เข้า​มา​ทาง​ประ​ตู​เหนือ​ กลับ​ออก​ไป​ทาง​ประ​ตู​ใต้
ผู้​ที่​เข้า​มา​ทาง​ประ​ตู​ใต้​ กลับ​ออก​ไป​ทาง​ประ​ตู​เหนือ
และให้​ประ​ชา​ชน​และเจ้า​นาย​ เข้าออก​พร้อม​กัน

เมื่อ​เจ้า​นาย​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ตาม​ใจ​สมัคร ให้​เปิด​ประ​ตู​ทาง​ตะวัน​ออก​แก่​เขา
และเมื่อเสร็จ​แล้ว ​เขา​จะ​ออก​ไปแล้ว​ ก็​ให้​ปิด​ประ​ตู​นั้น​เสีย

เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​จัด​หา​ลูก​แกะ​และ​เครื่อง​ธัญ​บูชา​พร้อม​กับ​น้ำ​มัน​ทุกๆ เช้า
แล้วถวาย​เป็น​เครื่อง​บูชา​ ทุกวัน​ตลอดไป

ถ้า​เจ้า​นาย​จะ​มอบ​ของ​ขวัญ​ให้​แก่​บุตร​ชาย​คน​ใด​คน​หนึ่ง
ก็​ให้​ส่วน​นั้น​ตก​เป็น​มรดกของ​บุตร​ชาย​ของ​เขา

แต่​ถ้า​​มอบ​ให้​คน​ใช้​​ของ​เขา​เป็น​ของ​ขวัญ
ส่วน​นั้น​จะ​เป็น​ของ​คน​ใช้​นั้น​จน​ถึง​ปี​อิสร​ภาพ
แล้ว​ส่วน​นั้น​จะ​กลับ​มา​เป็น​ของ​เจ้า​นาย

เจ้า​นาย​จะ​ต้อง​ไม่​ยึด​สิ่ง​ใด​จาก​มร​ดก​ของ​ประ​ชา​ชน

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็​นำ​เอเสเคียล​ มา​ยัง​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ของ​ปุโร​หิต​
และ​บอก​ว่า นั่น​เป็น​สถาน​ที่​ซึ่ง​ปุโร​หิต​จะ​ใช้​ต้ม​เครื่อง​บูชา และ​​ปิ้ง​ธัญ​บูชา​

แล้ว​เขา​จึง​นำ​เอเสเคียล ​ออก​มา​ที่​ลาน​ชั้น​นอก
และ​บอก​ว่า ที่​เหล่า​นี้​เป็น​ครัว ซึ่ง​ผู้​ปรน​นิบัติ​อยู่​ใน​พระวิหาร​จะ​ใช้​ต้ม​เครื่อง​สัตว​บูชา​ของ​ประ​ชา​ชน

1. เจ้านายของอิสราเอล จะเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องบูชาทุกเช้าถวายแด่พระเจ้า เพื่อประชาชน ตลอดไป
พระเยซูทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา คือพระโลหิตของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา​ไถ่​บาป​ชั่ว​นิรันดร์ (ฮบ. 9:12)
เพื่อเราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์

2. ถ้า​เจ้า​นาย​จะ​มอบ​ของ​ขวัญ​ให้​แก่​บุตร​ ส่วนนั้นก็จะ​ตก​เป็นของ​บุตร​​ของ​เขา ตลอดไป
แต่​ถ้า​​มอบ​ให้​คน​ใช้ ส่วน​นั้น​จะ​เป็น​ของ​คน​ใช้​นั้น​จน​ถึง​ปี​อิสร​ภาพ
แล้ว​​จะ​กลับ​มา​เป็น​ของ​เจ้า​นาย ดังเดิม

ขอบคุณพระเจ้า เราเป็นบุตรพระเจ้า
มรดกที่พระเยซูทรงประทานแก่เราตามพระสัญญานั้น
จึงจะเป็นของเราตลอดไปชั่วนิรันดร์

วันนี้ เรากำลังเป็นบุตร หรือเป็นเพียงคนรับใช้ ของพระเจ้า?

คำคม

สิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ แม้เราไม่เข้าใจ แต่ก็มั่นใจได้ว่า จะเป็นประโยชน์แก่เราแน่นอน ”