สรุป เอเสเคียล 48

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 48 พระเจ้าบอกเอเสเคียลถึงการแบ่งพื้นที่สำหรับคนอิสราเอลแต่ละเผ่า และที่ตั้งของนครของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 48

พระเจ้าบอกเอเสเคียล ถึงการแบ่งดินแดนให้แก่อิสราเอลเผ่าต่างๆ จากเหนือถึงใต้ ดังนี้

1. เผ่า​ดาน
2. ​เผ่า​อา​เชอร์
3. ​เผ่า​นัฟ​ทาลี
4. ​เผ่า​มนัส​เสห์
5. เผ่า​เอฟ​รา​อิม
6. ​เผ่า​รูเบน
7. ​เผ่า​ยู​ดาห์
8. พื้นที่บริสุทธิ์
ในพื้นที่นี้ ให้​แยกพื้นที่ไว้เป็น “พื้นที่พิเศษ”
> สำหรับพระวิหาร
> สำหรับมอบแด่ปุโรหิต และ​คน​เลวี
> สำหรับนคร ซึ่งตั้งอยู่​ตรง​กลาง ขนาดเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 2.25 กิโลเมตร
> สำหรับ​ใช้​สอย​ทั่ว​ไป​
> สำหรับเจ้านาย
โดยห้าม​พวก​เขา​ขาย หรือ​แลก​เปลี่ยนที่​ดิน​ส่วน​นี้
เพราะ​เป็น​ส่วน​บริ​สุทธิ์​แด่พระเจ้า

9. เผ่า​เบน​ยา​มิน
10. ​เผ่า​สิ​เม​โอน
11. เผ่า​อิส​สา​คาร์
12. ​เผ่า​เศ​บู​ลุน
13. เผ่า​กาด

ส่วนนครที่ตั้งอยู่กลางแผ่นดินนั้น มี​ทาง​ออก ทิศละ 3 ประตู คือ
– ​​ด้าน​เหนือ​ : ​ประ​ตู​รูเบน ประ​ตู​ยู​ดาห์ และ​ประ​ตู​เลวี
– ด้าน​ตะวัน​ออก : ​ประ​ตู​โยเซฟ ประ​ตู​เบน​ยา​มิน และ​ประ​ตู​ดาน
– ด้าน​ใต้ : ​ประ​ตู​สิ​เม​โอน ประ​ตู​อิส​สา​คาร์ และ​ประ​ตู​เศ​บู​ลุน
– ​ด้าน​ตะวัน​ตก​ : ประ​ตู​กาด ประ​ตู​อา​เชอร์ และ​ประ​ตู​นัฟ​ทาลี
นคร​นั้น​วัด​โดย​รอบ​ได้​ความ​ยาว​รวม 9 กิโล​เมตร
ตั้ง​แต่​นี้​ไป​นคร​นี้​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า ‘พระเจ้าสถิต​ที่​นั่น’ 

1. พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่ไว้แล้วสำหรับประชากรของพระองค์
เราอาจยังไม่เข้าใจทั้งหมด เกี่ยวกับ สิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา
แต่เรามั่นใจได้เลยว่า พระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเราแล้ว

ขณะที่เอเสเคียลเห็นนิมิตนี้
เวลานั้นอิสราเอลสิ้นชาติแล้ว ไม่เป็นประเทศอีกต่อไป
กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร ถูกทำลายลงอย่างไม่มีชิ้นดี มานานกว่า 14 ปีแล้ว

ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ จินตนาการไม่ออก ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่เอเสเคียลยังคงมั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้า ว่าจะเป็นจริงอย่างแน่นอน
จึงบันทึกพระธรรมเอเสเคียลเล่มนี้ออกมา

2. สิ่งที่เป็นส่วนบริสุทธิ์แด่พระเจ้า เมื่อพระเจ้าประทานให้แล้ว ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน
สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรา รูปร่าง หน้าตา เพศ ลักษณะต่างๆ ความสามารถ ฯลฯ
เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่เราอยากเป็น
ให้เรายังคงภาคภูมิใจ และใช้สิ่งที่เรามีนี้ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งเหล่านี้แก่เรา

คำคม

“ ไม่ว่าเราเข้าใจ หรือไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ก็ยังจะเป็นจริงอยู่ ”