สรุป โคโลสี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมโคโลสี เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี เพื่อเตือนให้พวกเขายึดมั่นในข่าวประเสริฐ ไม่หลงไปตามคำสอนเท็จ ที่สอนให้กราบไหว้ทูตสวรรค์ ทำตามบทบัญญัติ และทำตามข้อห้ามยิบย่อยมากมาย
  • โคโลสี บทที่ 1 ความล้ำลึกแห่งข่าวประเสริฐ คือ คนทั้งหลายสามารถเข้าส่วนในศักดิ์ศรีของพระเจ้าได้ โดยการทรงสถิตของพระคริสต์ในชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โคโลสี บทที่ 1

เปา​โล และ​ทิ​โม​ธี​ เขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียน​ใน​เมือง​โค​โล​สี ว่า

เปาโลอธิษ​ฐาน​เผื่อ​พวกเขาเสมอ แม้เปาโลยังไม่เคยไปที่นั่น
แต่ก็ได้​ยิน​เรื่อง​ความ​เชื่อ และ​เรื่อง​ความ​รัก​ ของพวกเขา
เพราะ​พวกเขามีความ​หวัง ​ใน​สวรรค์ ตาม​ข่าว​ประ​เสริฐที่พวกเขาได้ยินมา
จากเอปา​ฟรัส เพื่อน​ร่วม​งาน​​ของเปาโล

เอปา​ฟรัส ได้เล่าให้เปาโล ฟัง​ถึง​ความ​รัก​ของพวกเขา​ใน​พระ​วิญ​ญาณ
เปาโลจึงอธิษ​ฐานเพื่อพวกเขาเสมอ
– ให้​พวกเขา ​รู้​พระ​ประ​สงค์​ของพระเจ้า และ​มีความ​เข้า​ใจ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ
เพื่อ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​สม​ควร​ และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัยพระเจ้า
เกิด​ผล​ใน​การ​ดี​ทุก​อย่าง และ​เจริญ​ขึ้น​ใน​ความ​รู้​ถึง​เรื่อง​พระ​เจ้า

– ให้​พวก​ท่าน​มี​กำ​ลัง​ ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​ ​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
เพื่อ​พวกเขาจะ​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน ​ใน​ทุก​สิ่ง พร้อม​ทั้ง​มี​ความ​ยินดี

– ให้​พวกเขาขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้า ​เพราะการมีส่วนใน​มร​ดก​ของ​ธรร​มิก​ชน ​ใน​ความ​สว่าง

พระเจ้าทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ​นาจ​ของ​ความ​มืด
และ​ทรง​ย้าย​เรา​เข้ามา​ไว้​ใน​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​บุตร​ที่​รัก​ของ​พระ​องค์

ใน​พระเยซูคริสต์​นั้น​ เรา​ได้​รับการ​ยก​โทษ​จาก​บาป​ทั้งหมด

​โดย​พระคริสต์​ทุก​สิ่ง ​ได้​รับ​การ​ทรง​สร้าง​ขึ้น
ทั้ง​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น ​และ​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น
ทุก​สิ่ง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​พระ​องค์ และ​เพื่อ​พระ​องค์

พระเยซู​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​คริสต​จักร
ทรง​เป็น​ผู้​แรก​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย
เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​เป็น​เอก​ใน​ทุก​สิ่ง

พระ​เจ้า​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ให้​ความ​บริ​บูรณ์​ทั้ง​หมด​ ดำรง​อยู่​ใน​พระ​องค์
​โดย​พระ​โลหิต​แห่ง​กาง​เขน​ของ​พระ​องค์ ทุก​สิ่งได้กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์

เมื่อ​ก่อน​นี้​เรา​ถูก​ตัด​ขาด​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ศัตรู​ใน​ใจ​โดย​การ​ทำ​ชั่ว​ต่างๆ
​บัด​นี้​​โดย​ความ​ตาย​ของ​​พระ​คริสต์ เรา​คืน​ดี​กับพระเจ้า
กลายเป็น​ผู้​บริ​สุทธิ์ ไร้​มล​ทิน ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระเจ้า

แต่​เรา​ต้อง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​
และ​ไม่​โยก​ย้าย​ไป​จาก ​ความ​หวัง​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​

เวลา​นี้ ความ​ยาก​ลำ​บาก​อย่าง​พระ​คริสต์ ที่ยังขาดอยู่นั้น
เปาโลได้เต็มใจร่วมรับไว้​ เพื่อ​คริสต​จักร

เปาโลได้​ปรน​นิบัติ​​คริสต​จักร​ ตาม​ภาร​กิจ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มอบ​ให้​
คือ ​กล่าวถึง ​ความ​ล้ำ​ลึก​ที่​ซ่อน​ไว้​ ​หลาย​ชั่ว​อายุ​คน นั่น​คือ​
“พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน อัน​เป็น​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ศักดิ์​ศรี”

เปาโลจึง ตราก​ตรำ​ต่อ​สู้​ เตือน​สติ​และ​สั่ง​สอน​ ทุก​คน
เพื่อ​ว่า​จะ​ถวาย​ทุก​คน​ที่​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว ​ใน​พระ​คริสต์

1. สิ่งเรามีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมากเท่าใด
เราก็จะยิ่งดำเนินชีวิตเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ามากเท่านั้น
ซึ่งจะนำมาซึ่งการเกิดผลดี ในทุกอย่าง

หากวันนี้ เราไม่ได้ดำเนินชีวิต เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
แสดงว่า เรายังขาดความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณ
มองโลกนี้ ด้วยค่านิยมของโลกนี้มากเกินไป
ยังไม่ได้มองด้วยสายตาแห่งสวรรค์
จึงสนใจใส่ใจของชั่วคราวในโลกนี้
แล้วละเลย สิ่งที่ถาวรที่จะได้รับในสวรรค์

2. ​เรา​ต้องยึดมั่น​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ ​อย่าง​มั่น​คง​
และ​ไม่​โยก​ย้ายความเชื่อ​ไป​จาก ​ข่าว​ประ​เสริฐ​

ด้วยการเชื่อว่า
โดยการตายของพระเยซูคริสต์ บนไม้กางเขน
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้ว
และได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้มลทินแล้ว
การได้รับสิ่งนี้ ไม่เกี่ยวกับการกระทำใดๆของเรา
แต่โดยพระคุณของพระเจ้า เราจึงได้รับโดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

3. การประยุกต์ใช้ โคโลสี 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2T5ZG5V

คำคม

“ สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับศักดิ์ศรีในอนาคต คือ วันนี้พระคริสต์สถิตกับเรา ”