สรุป โยนาห์ 2

ภาพรวม

  • โยนาห์ บทที่ 2 โยนาห์อธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ขณะเขาอยู่ในท้องปลามหึมา พระเจ้าจึงให้ปลานั้นคายเขาออกบนฝั่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยนาห์ บทที่ 2

หลังจากที่โยนาห์ถูกปลามหึมากลืนเข้าไปในท้อง
แล้ว​โย​นาห์​ก็​อธิษ​ฐาน​ต่อพระเจ้า จาก​ภาย​ใน​ท้อง​ปลา​นั้น​ว่า

ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูลพระเจ้า​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก
และ​พระ​องค์​ทรง​ทรง​ฟัง​เสียงและตอบ​ข้า​พระ​องค์

เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​แห่ง​ทะเล
และ​น้ำ​ก็​ท่วม​ล้อม​รอบ​ข้า​พระ​องค์​ไว้
สา​หร่าย​ทะเล​ก็​พัน​ศีรษะ​ข้า​พระ​องค์​อยู่

ข้า​พระ​องค์​ถูก​ไล่​ให้​พ้น​จาก​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์
แต่​กระ​นั้น​ก็​ดี พระ​องค์​ยัง​ทรง​นำ​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​มา​จาก​หลุม​มรณะ

คน​ที่​กราบ​ไหว้​รูป​เคารพ​ไร้​สาระ ย่อม​ละทิ้ง​ความ​จงรัก​ภักดี​ของ​พวก​เขา​เสีย
แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่​พระ​องค์ พร้อม​ด้วย​เสียง​ขอบ​พระ​คุณ
และข้า​พระ​องค์จะทำตามที่ได้​บน​ไว้
ความ​รอด​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า

แล้วพระเจ้าตรัส​สั่ง​ปลา​นั้น
มัน​ก็​สำ​รอก​โย​นาห์​ออก​ไว้​บน​แผ่น​ดิน​แห้ง

1. โยนาห์รู้จักพระเมตตาของพระเจ้า รู้ว่า
ถ้าเขาไปประกาศให้คนนีนะเวห์แล้วพวกเขากลับใจ พระเจ้าจะยกโทษให้พวกเขาแน่
และรู้ว่า
แม้เขาทำผิดต่อพระเจ้า แต่ถ้าเขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจ พระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขาแน่

โยนาห์อยากให้พระเจ้าให้อภัยความผิดของตน
แต่ไม่อยากให้พระเจ้าให้อภัยความผิดของนีนะเวห์

หากเราเป็นเหมือนโยนาห์
นี่เป็นเวลาที่เราควรกลับใจ

2. พระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยาก เพื่อทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างของโยนาห์ ถ่อมลง
เราควรรีบถ่อมลง หันมาเชื่อพระเจ้าเอง โดยเร็วดีกว่า
ไม่จำเป็นต้องให้ความทุกข์ยากมาทำให้เราถ่อมใจลง

คำคม

“ ความ​รอด​ ​มา​จาก​พระเจ้าเท่านั้น ”