สรุป โยนาห์ 3

ภาพรวม

  • โยนาห์ บทที่ 3 โยนาห์ไปประกาศการลงโทษของพระเจ้า แก่ชาวเมืองนีนะเวห์ และพวกเขาก็กลับใจใหม่ แล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้แก่พวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยนาห์ บทที่ 3

หลังจากที่พระเจ้าทรงให้ปลามหึมา คายโยนาห์ออกที่ดินแห้งแล้ว
พระเจ้าทรงตรัสกับ​โย​นาห์​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง
ให้​ไป​ยัง​เมืองนีนะ​เวห์​ และ​จง​ประ​กาศ​ข่าว​แก่​เมือง​นั้น​ ตาม​ที่พระเจ้าบอก​

โย​นาห์ก็ทำตาม
นีนะ​เวห์​เป็น​นคร​ใหญ่​โต ​มโห​ฬาร ถ้า​จะ​เดิน​ข้าม​เมือง​ก็​กิน​เวลา​ 3 วัน
โย​นาห์​​เดิน​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ได้​ระยะ​ทาง​เดิน 1 วัน​
​ก็​ร้อง​ประ​กาศ​ว่า
“อีก​สี่​สิบ​วัน นีนะ​เวห์​จะ​ถูก​ทำ​ลาย”

คน​นีนะ​เวห์​ได้​เชื่อ​พระ​เจ้า ประ​กาศ​ให้​อด​อา​หาร และ​ได้​สวม​ผ้า​กระ​สอบ
ตั้ง​แต่​ผู้ใหญ่​ที่​สุด​จน​ถึง​ผู้​น้อย​ที่​สุด

เมื่อ​กษัตริย์​แห่ง​นีนะ​เวห์ ทราบเรื่องนี้
ก็ทรง​สวม​ผ้า​กระ​สอบ และ​ประ​ทับ​บน​กอง​ขี้เถ้า
และประ​กาศ​ไป​ทั่ว​นีนะ​เวห์​ว่า
ให้ทั้งคนและ​สัตว์​เลี้ยง​ ขนาด​ใหญ่​และ​ขนาด​กลาง
อย่า​กิน​อา​หาร และ​อย่า​ดื่ม​น้ำ
ให้​ทั้ง​คน​และ​สัตว์​เลี้ยง​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​กระ​สอบ
ให้​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า​อย่าง​จริง​จัง
ให้​ทุก​คน​หัน​กลับ​จาก​การ​ประ​พฤติ​ชั่ว
เพราะพระ​เจ้า​อาจ​จะ​เปลี่ยน​พระ​ทัย ไม่ทำลายเราให้ถึงความพินาศ

เมื่อ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​การ​กระ​ทำ​ของ​พวก​เขา​
ที่​ได้​หัน​จาก​การ​ประ​พฤติ​ชั่ว
พระ​เจ้า​ทรง​เปลี่ยน​พระ​ทัย ไม่​ทรง​ลง​โทษพวกเขา

1. โยนาห์ทำตามคำสั่งของพระเจ้า แบบไม่ค่อยเต็มใจ
เดินเข้าไปแค่ 1 ใน 3 ของเมือง
แล้วประกาศถ้อยคำ ช่างไม่ได้เป็นการเรียกร้อง หรือเชิญชวนให้กลับใจ
แต่เนื่องจากอยู่ในแผนการของพระเจ้า
ชาวเมืองทั้งหมดจึงกลับใจ

แผนการของพระเจ้าสำเร็จ ชาวเมืองได้รับพระพร
แต่โยนาห์เสียโอกาสที่จะได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มใจ

เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ไม่ว่าอย่างไรผลของความสำเร็จก็อยู่ที่พระเจ้าทรงกำหนด
แต่เราจะรับใช้แบบได้รับพระพรมากน้อยแค่ไหน
สิ่งนี้ถูกกำหนดด้วยท่าทีในการรับใช้พระเจ้าของเรา

2. ถึงแม้ว่า ชาวนีนะเวห์ จะไม่รู้พระบัญญัติของพระเจ้า
แต่เมื่อพวกเขากลับใจ พวกเขาก็พยายามสำแดงการกลับใจอย่างสุดกำลัง
เท่าที่ตนพอจะนึกได้
จนให้แม้แต่สัตว์เลี้ยง อดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบ
ซึ่งความจริงแล้ว ไม่จำเป็นเลย

คนที่กลับใจอย่างแท้จริง จะทำทุกสิ่งที่สำแดงถึงการกลับใจนั้น
ตามกำลังและความเข้าใจ เท่าที่ตนมี

3. คนที่กลับใจอย่างแท้จริง
พระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะให้อภัยแก่เขา
ไม่ว่าเขาจะเคยทำผิดมามากมายสักเพียงใดก็ตาม

คำคม

“ ผู้กลับใจอย่างแท้จริง จะได้รับการอภัยจากพระเจ้า ”