สรุป โยบ 25

ภาพรวม

  • บิลดัดพยายามสอนโยบให้รู้ว่า ไม่มีใครชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า ซึ่งเรื่องนี้โยบก็รู้ดีอยู่แล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 25 เมื่อโยบทูลพระเจ้าถึงปัญหาคาใจของเขา เรื่องคนอธรรมและคนทุกข์ยาก ที่เวลาแห่งจัดการของพระเจ้าช่างเนิ่นนานเหลือเกิน

​บิล​ดัด ​ชาว​ชู​อาห์​ เพื่อนของโยบ ที่เคยพูดแล้วในบทที่ 8 และ 18 ก็ตอบโยบ ​ว่า

พระเจ้า​ทรง​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​และ​น่า​เกรง​กลัว
กอง​ทัพ​ของ​พระ​องค์ก็มากมายเกินที่​จะ​นับ​ได้
ความ​สว่าง​ของ​พระ​องค์​ส่อง​ไปถึงทุกคน

แล้ว​มนุษย์ผู้ต่ำต้อย ​จะ​ชอบ​ธรรม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ได้​อย่าง​ไร?
แม้​ดวง​ดาว​ ซึ่งอยู่ระหว่างพื้นโลกกับฟ้าสวรรค์ ก็ยัง​ไม่​สะ​อาด​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์
มนุษย์​จะ​สะ​อาด​น้อย​ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ใด

1. บิลดัด พูดสิ่งที่เป็นความจริงและถูกต้อง
แต่ดูเหมือนไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อโยบเลย
เขาพูดสอนโยบ ราวกับว่าโยบไม่ทราบความจริงเหล่านี้
ซึ่งแท้จริงโยบได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้ว
ใน โยบ 9:2 “จริง​ที​เดียว ข้า​ทราบ​ว่า​เป็น​อย่าง​นั้น แต่​มนุษย์​จะ​ชอบ​ธรรม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ได้​อย่าง​ไร?”

หากเราไม่ฟังคนอื่น
แม้คำพูดของเราจะถูกต้องและเป็นความจริง แต่ก็หาได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่

2. ความจริงฝ่ายวิญญาณที่บิลดัด พูดถึง คือ
– พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามยิ่งนัก
– พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง
– ไม่มีใครรอดพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าได้
– มนุษย์สุดแสนเล็กน้อยและไม่สะอาด เมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

ดังนั้นเราทั้งหลายสมควรยำเกรงพระเจ้าให้มากยิ่งๆขึ้นอีก

คำคม

“ ไม่มีความคิดหรือการกระทำใดๆ รอดพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าไปได้ ”