สรุป โยบ 26

ภาพรวม

  • โยบตอบบิลดัดว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าที่เขาพูดมามากมายนัก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 26 เมื่อบิลดัดพยายามสอนโยบให้รู้ว่า ไม่มีใครชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า ซึ่งเรื่องนี้โยบก็รู้ดีอยู่แล้ว

แล้ว​โยบจึง​ตอบเขา ​ว่า

คำพูดของเขาไม่ได้​ช่วยอะไรเลย
คำแนะนำ ก็ไม่ได้ช่วยให้เกิด​ปัญ​ญา

โยบกล่าวว่า
พระเจ้าไม่เพียงแต่มีอำนาจและน่าเกรงกลัวบนแผ่นดินโลก อย่างที่บิลดัดกล่าวใน โยบ 25:2 เท่านั้น
แม้แต่วิญญาณของคนตายก็กลัวจนตัวสั่น ต่อพระพักตร์พระเจ้า
แม้แดน​คน​ตายก็ไม่อาจปิดบังสิ่งใดจากพระองค์

พระเจ้า​ทรง​กางสวรรค์ออก และ​แขวน​โลก​ไว้​เหนือ​ที่​ว่าง​เปล่า
พระ​องค์​ทรงมัด​น้ำ​ไว้​ใน​เมฆ​
พระ​องค์​ทรง​กำหนดขอบเขตไว้​บน​พื้น​น้ำ
ภูเขา​ก็​หวั่น​ไหว ด้วย​พลา​นุ​ภาพของพระ​องค์​
พระองค์ทรง​ปราบ​ทะเล​ให้​สงบ ด้วย​ความ​เข้า​พระ​ทัย
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​ฟ้า​สวรรค์​สด​ใส​ด้วย​กระ​แส​ลม​ของ​พระ​องค์

สิ่งเหล่า​นี้​เป็น​เพียง​เศษ​เสี้ยว​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์
ที่​เรา​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​ก็​เป็น​เพียง​เสียง​กระ​ซิบ
ผู้​ใด​จะ​เข้า​ใจ​ถึง​ฤทธานุภาพอัน​เกรียง​ไกร​ของ​พระ​องค์​ได้

1. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง จนทุกสรรพสิ่งต้องเกรงกลัวพระองค์
แล้วมนุษย์ผู้แสนเล็กน้อยเป็นผู้ใดเล่า ที่จะไม่เกรงกลัวพระองค์?

2. ใน โยบ 26:7 พระเจ้าทรง​แขวน​โลก​ไว้​เหนือ​ที่​ว่าง​เปล่า
พระคัมภีร์เขียนไว้นานแล้ว ว่า โลกลอยอยู่ในอวกาศ

3. ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระเจ้ามากมาย ใหญ่ยิ่ง เกินกว่าที่จะเข้าใจได้
สิ่งที่​เรา​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์ ​ก็​เป็น​เพียง​เศษเสี้ยวบางส่วนเท่านั้นเอง
ดังนั้น​จะมีใครสามารถ​เข้า​ใจ​ถึงพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำได้

เราไม่อาจเข้าใจได้ว่า ทำไมพระเจ้าจึงให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น?
แต่เราสามารถเชื่อใจพระเจ้าได้ ด้วยความเชื่อว่า
พระองค์ทรงรักเรา และทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น ก็เพราะพระองค์ทรงรักเรา

คำคม

“ พระราชกิจของพระเจ้าเกินเข้าใจ ดังนั้นไม่ต้องเข้าใจก็ได้ แค่เชื่อใจพระองค์ก็พอ ”