สรุป โยบ 27

ภาพรวม

  • โยบยังคงยึดมั่นในความชอบธรรมที่ตนได้ทำต่อพระเจ้า และเขาเตือนเพื่อนๆของเขาว่า การที่พวกเขากำลังกล่าวหาโยบนั้น เป็นเหมือนการกระทำของคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 27 เมื่อโยบตอบบิลดัดว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าที่เขาพูดมามากมายนัก

​โยบ​​กล่าว​ต่อไปอีก​ว่า
พระ​เจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​ พระองค์ไม่ยอมตัดสินเขาเสียที
​พระ​องค์​จึง​ทรง​ทำ​ให้​ใจ​ของโยบ​ขม​ขื่น

พระองค์รู้ดีว่า โยบไม่ได้พูด​ความ​เท็จ หรือ​คำ​หลอก​ลวง

โยบไม่มีวันยอมรับว่า เพื่อนๆของเขาพูดความจริง
ที่พวกเขาพูดว่า โยบเป็นคนอธรรมชั่วช้า
โยบ​จะ​ไม่​ยอม​ทิ้ง​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของตน ไปเข้าข้างพวกเขาเด็ดขาด

โยบขอ​ยึด​ความ​ชอบ​ธรรม​ของเขา​ไว้​มั่น​ ไม่​ยอม​ปล่อย​ไป
โยบจะไม่ยอมให้จิต​ใจ​ของ​เขา​ ​ตำ​หนิเขา ในสิ่งชอบธรรมที่เขาได้ทำไป

โยบกล่าวว่า
ขอ​ให้​ศัตรู​ของเขา​เป็น​เหมือน​คน​อธรรม และ​ขอ​ให้​ผู้​ที่​ลุก​ขึ้น​ต่อ​สู้เขาเป็น​เหมือน​คน​ชั่ว
(เขาไม่ได้แช่งสาปศัตรู หรือ ผู้ลุกขึ้นต่อสู้เขา แต่ขอให้คนเหล่านั้นรู้ตัวว่า พวกเขากำลังทำตัวเหมือนคนชั่ว)

เพราะ​คน​ที่​ไม่​นับ​ถือ​พระ​เจ้า​จะ​มี​ความ​หวัง​อะไร
และจะถูกตัดออกไป เมื่อ​พระ​เจ้า​​ทรง​เอา​ชีวิต​ของ​เขา​ไป
พระ​เจ้า​จะไม่​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ของ​เขา ในยาม​ยาก​ลำ​บาก​
พวกเขา​จะไม่​ปีติ​ยินดี​ใน​พระเจ้า
พวกเขา​จะ​ไม่กราบ​ทูล​พระ​เจ้า​ทุก​เวลา​

สิ่งที่คน​อธรรมจะได้รับ​จาก​พระ​เจ้า คือ
– ​ลูก​หลาน​ของ​เขา​เพิ่ม​ขึ้น ก็​เพื่อ​ถูก​ทำลาย
– ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เขา​จะ​หา​ไม่​พอ​กิน พบโรค​ระบาด​
– ​เมีย​ม่าย​ของ​เขา​จะ​ไม่​อาลัยอาวรณ์เขา
– ​เงินที่เขาสะสม​ไว้ แต่​คน​ชอบ​ธรรม​จะเอาไปเสีย
– ทรัพย์​สมบัติ​ของ​เขา จะหายไปในฉับพลัน​
– ความ​สยด​สยองจะเกิดกับ​เขารอบด้าน
– เขาจะตายอย่างน่าสลด

1. แม้เพื่อนของโยบจะพยายาม กล่าวหาว่า โยบเป็นคนอธรรมชั่วร้าย
แต่โยบก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้พวกเขา ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ตนทำตามพระคำของพระเจ้า
ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอน
เขายึดความชอบธรรมที่เขาทำตามพระคำของพระเจ้า โดยยึดไว้อย่างเหนียวแน่น

วันนี้ เราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์
มารซาตานพยายามจะกล่าวหาเรา โจมตีเรา จากความผิดพลาดที่เราทำในแต่ละวัน
เพื่อให้เราละทิ้งความเชื่อว่า โดยทางพระเยซูคริสต์เราเป้นคนชอบธรรมแล้ว

อย่าให้เรายอมอ่อนข้อให้มันเลย แม้แต่ชั่วขณะเดียว
ให้เรายึดความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูเอาไว้ให้มั่นเสมอไป

2. แม้โยบจะถูกเพื่อนๆใส่ร้าย แต่เขาก็ไม่ได้แช่งสาปเพื่อนของตน
เขาเพียงแต่เตือนให้พวกเขารู้ว่า พวกเขากำลังทำตัวเหมือนคนอธรรม
ซึ่งคนอธรรมจะได้รับผลร้ายมากมาย

เมื่อคนอื่นทำไม่ดีต่อเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องทำไม่ดีกับเขาก็ได้
พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะเป็นผู้ประทานความยุติธรรมให้แก่เราเอง

3. การดำเนินตามวิถีทางของคนชั่ว จะได้รับผลแบบที่คนชั่วจะได้รับ คือ
– ทั้งตัวเขาและครอบครัวจะพบสิ่งเลวร้าย
– สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดจะสูญเปล่า
– เขาจะพบแต่ความสยดสยอง จนวันตาย

คำคม

“ หากเดินในทางชอบธรรม จะได้รับพระพรของผู้ชอบธรรม ”