สรุป โยบ 32

ภาพรวม

  • เอลีฮูเริ่มพูดตำหนิเพื่อนๆของโยบ ที่กล่าวหาโยบว่าอธรรมทั้งที่ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 32 เมื่อโยบกล่าวถึงสิ่งชอบธรรมที่ตนกระทำเนื่องจากความยำเกรงพระเจ้า และเขาก็ทูลเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงโปรดพิจารณา

แล้วเพื่อน​ทั้ง​สาม​ของโยบ ​ก็​เลิก​โต้​ตอบ​โยบ
เพราะ​พวกเขาหมดคำพูดที่จะโต้ตอบโยบแล้ว

แล้ว​เอ​ลี​ฮู​ บุตร​บา​รา​เคล คน​บุซี ก็​โกรธ​โยบ
เพราะ​โยบ​อ้าง​ว่า​ตัว​เอง​ชอบ​ธรรม ทั้งที่ควรกล่าวว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม
และโกรธ​เพื่อน 3 คน​ของ​โยบ​
เพราะพวกเขา​กล่าว​หา​ว่า ​โยบ​ผิด

เอ​ลี​ฮู​ อายุน้อยกว่าพวกเขา จึงคอยฟังและปล่อยให้พวกเขาพูดก่อน
เอลีฮูกล่าวว่า
พระวิญญาณของพระเจ้า เป็นผู้​ทำ​ให้​มนุษย์​เข้า​ใจ

แม้เขาได้​ตั้ง​ใจ​ฟัง​เพื่อนๆของโยบพูดแล้ว
แต่ก็ไม่​เห็นมี​ผู้​ใด​ให้​เหตุ​ผล​อัน​ควร​แก่​โยบได้

ดังนั้นเอลีฮูจึงขอ​ให้​คำ​ตอบ​และแสดง​ความ​คิด​เห็น​ของตนบ้าง
เพราะรู้สึกอัดอั้นตันใจมาก หากไม่ได้พูดออกมา

เขาพูดอย่างจะ​ไม่​มี​อคติ​ หรือ​ประ​จบ​สอ​พลอ ใคร
เพราะว่าถ้าขืนทำเช่นนั้น พระเจ้า​ก็​จะ​กำ​จัด​เขาเสีย​ใน​ไม่​ช้า

1. เอลีฮูเป็นผู้มีปัญญา และฉลาดพอที่จะให้เกียรติแก่ผู้อวุโสให้พูดก่อน
แต่ขณะเดียวกันก็กล้าหาญที่จะเตือนสติ เมื่อท่านเหล่านั้นพูดหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

คนฝ่ายวิญญาณจะเป็นคนที่กล้าหาญอย่างถ่อมใจ

2. เอลีฮูโกรธโยบ ที่อ้างถึงความ​ชอบ​ธรรมของตน
แทนที่จะยอมรับว่าสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นชอบธรรมแล้ว

เอลีฮูไม่ได้บอกว่า โยบไม่ได้ทำสิ่งชอบธรรมเหล่านั้น
แต่บอกว่า ต่อให้ทำก็ไม่สามารถนำมาอ้างได้ เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำหรืออนุญาตให้เกิดขึ้น
ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมที่สุดแล้ว

วันนี้เราควรยอมรับอย่างถ่อมใจว่า ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรานั้น
ถูกต้องและชอบธรรมแล้ว ตามที่พระเจ้าทรงอนุญาตนั้น

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น ถูกต้องและยุติธรรมแล้ว ”