สรุป โยบ 34

ภาพรวม

  • เอลีฮูตำหนิว่าโยบพูดไม่ถูกต้องที่หาว่า พระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมของโยบไปเสีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 34 เมื่อ เอลีฮูตำหนิโยบว่า แม้โยบจะทำสิ่งที่ชอบธรรมเสมอมา ก็ไม่สิทธิสู้คดีกับพระเจ้า เพราะโยบไม่มีทางรู้และเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำทั้งหมดได้

แล้วเอ​ลี​ฮู​พูด​ต่อ​ไป​ว่า
เพราะ​หู​มีเพื่อตรวจ​สอบ​ถ้อย​คำ ดังนั้นขอ​ฟัง​ถ้อย​คำ​ของ​เขา แล้วตรวจดูว่า​ถูก​ต้องหรือไม่

เพราะ​โยบ​กล่าว​ว่า
โยบ​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม แต่​พระ​เจ้า​ทรง​เอา​ความ​ยุติ​ธรรม​ของโยบ​ไป
ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​อะไร​แก่​มนุษย์ ที่​จะ​ปีติ​ยินดี​ใน​พระ​เจ้า

นั่นช่างเป็นคำพูดที่น่า​เหยียด​หยาม​
เป็นคำพูดแบบ​คน​อธรรม (ทั้งที่โยบชอบธรรม)

เมิน​เสีย​เถิด​ที่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ทำ​การ​อธรรม หรือจะ​ทรง​ทำ​ผิด
พระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​บิด​เบือน​ความ​ยุติ​ธรรม
เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​สนอง​มนุษย์​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​เขา

พระเจ้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาแต่ง​ตั้ง​​พระ​องค์​ ให้ปก​ครอง​​ทั้ง​พิภพ
ถ้า​พระ​องค์​ทรง​เรียก​วิญ​ญาณ​กับ​ลม​หายใจ​​กลับ​สู่​พระ​องค์
สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สิ้น รวมทั้ง​มนุษย์​ทุกคน ก็​จะ​กลับ​ไป​เป็น​ผง​คลี​ดิน

สำหรับพระเจ้า พระ​ราชา ก็เป็น​ผู้​ไร้​ค่า และ​เจ้า​นาย​ทั้ง​หลาย ก็เป็นผู้อธรรม
พระเจ้าไม่​ทรง​มี​อคติ​เข้า​ข้าง​เจ้า​นาย หรือ​คน​มั่ง​คั่ง​ มาก​กว่า​คน​ยาก​จน
เพราะ​เขา​ทุก​คน​เป็น​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​
และสักครู่เดียวพวกเขา​ก็​ตาย

​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า​เฝ้า​ดู​ทาง​ของ​คน
ไม่มีสิ่งใดซ่อนจากพระองค์ได้
พระ​องค์​ไม่​จำเป็นต้องนัดหมายผู้ใด เพื่อ​รับ​การ​พิพาก​ษา
พระองค์จะทรงทำเมื่อใดก็ได้

พระ​องค์​ทรง​สัง​หาร​ผู้​มี​อำ​นาจ​โดย​ไม่​ต้อง​สอบ​สวน
และ​ทรง​ตั้ง​คน​อื่น​ไว้​แทน ตามแต่พระองค์พอพระทัย

พระ​องค์​ทรง​ตีคนอธรรม​
เพราะ​ว่า​พวกเขา​หัน​จาก​การ​ติด​ตาม​พระ​องค์
และ​ไม่​ใส่​ใจ​พระ​มรร​คา​ของ​พระ​องค์​เลย
พวกเขาข่มเหง​คน​ยาก​จน​
และ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ของ​ผู้​ทุกข์​ยากเหล่านั้น

เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​นิ่ง ผู้​ใด​จะ​กล่าว​โทษ​พระ​องค์​ได้?
เมื่อ​พระ​องค์​ซ่อน​พระ​พักตร์ ผู้​ใด​จะ​เห็น​พระ​องค์​ได้?

พระเจ้าทรงตี​สอน​ มนุษย์จะ​ไม่​ทำ​ผิด​อีก

ดังนั้นคน​มี​ปัญ​ญา จะ​พูด​ว่า
โยบ​พูด​อย่าง​ไม่​มี​ความ​รู้ ถ้อย​คำ​ของ​เขา​ไม่​มี​ความ​เข้า​ใจ​ลึกซึ้ง​เลย
เพราะ​ว่า​โยบ​ตอบ​เหมือน​อย่าง​คน​อธรรม
เพราะ​เขา​เพิ่ม​การ​ละ​เมิดด้วย​ถ้อย​คำ​ ที่กล่าว​ร้าย​พระ​เจ้า

1. หูมีไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
นั่นคือ เราควรฟังอย่างตั้งใจ แล้วนำไปพิจารณาว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
ถ้าถูกต้องก็นำมาใช้ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ

2. โยบเป็นคนที่ทำสิ่งชอบธรรมตลอดชีวิต
แต่เมื่อโยบ เริ่มพูดถึงพระเจ้าในมุมของตนเอง
เขาก็กลายเป็นคนชอบธรรม ที่พูดแบบคนอธรรม

วันนี้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์
ดังนั้นมุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้า ไม่ควรให้การคิดเอาเองจากมุมมองของเรา
แต่ควรใช้พระคำของพระเจ้า เป็นมุมมองที่เราจะเข้าใจและรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า

3. พระเจ้าทรงสิทธิอำนาจสูงสุด พระองค์จะทำอะไรก็ไม่ต้องเห็นแก่หน้าใคร
พระองค์จะพิพากษาใคร เมื่อใด ก็ได้ สุดแล้วแต่พระองค์
พระ​องค์​มีสิทธิ​สัง​หาร​ใครก็ได้ ​โดย​ไม่​ต้อง​สอบ​สวนก่อน

แต่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้น ยุติธรรม และทำเพื่อให้มนุษย์หันเสียจากทางบาป

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นสิทธิของพระเจ้า เราไม่มีสิทธิโวยวายอะไรได้เลย
แต่เราควรตระหนักว่า ทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น ก็เพื่อเราจะไม่เดินหลงไปในทางบาป
แล้วพบกับความพินาศชั่วนิรันดร์

คำคม

“ พระเจ้ามีสิทธิทำได้ทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็เพราะทรงรักเรา ”