สรุป โยบ 38

ภาพรวม

  • พระเจ้าตรัสถามโยบ ว่าเขาทำอะไรได้บ้างในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ และรับรู้อะไรบ้างในสิ่งที่พระองค์ทรงทราบ ซึ่งแน่นอนโยบทำอะไรไม่ได้เลย และไม่รู้อะไรเลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 38 เมื่อเอลีฮูบอกโยบว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงทำ โยบไม่มีทางเข้าใจได้ ดังนั้นโยบจะมีสิทธิอะไรไปโต้แย้งพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ

แล้ว​พระเจ้าทรง​ตอบ​โยบ​ จาก​พายุ​ ว่า

ต่อไปนี้พระเจ้า​จะ​ถามโยบ แบบโยบเป็นลูกผู้ชาย แล้วขอให้โยบ​ตอบ​มา

– ตอนพระเจ้าสร้าง​โลก โยบอยู่ที่ไหน?
– ใครเป็น​กำ​หนด​ขนาด ​ให้​โลก?
– ราก​ฐาน​ของ​โลก​ตั้งอยู่​บน​อะไร?
– โยบรู้ไหมว่า ตอนเมื่อโลกถูกสร้าง เหล่าดวง​ดาวและ​บรร​ดา​ทูตสวรรค์​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน?
– ใครสร้าง​ทะเล แล้ว​กำ​หนด​เขต​ให้​มัน และมันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
– โยบได้​บัง​คับ​บัญ​ชาดวงอาทิตย์ และกำหนด​ที่ให้​​มันหรือเปล่า?
– โยบได้ใช้ดวงอาทิตย์เพื่อสลัด​คน​ชั่ว​ออก​ไป​เสีย​จาก​โลก​หรือเปล่า?
– โยบได้เข้า​ไป​ใน​ ตาน้ำที่เป็น​แหล่งกำเนิดน้ำ​แห่ง​ทะเล​แล้ว​หรือ?
– โยบได้​เดิน​ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ที่​สุด​ของมหาสมุทรแล้วหรือยัง?
– โยบเคยเห็นประ​ตู​แห่ง​ความ​ตาย​ และ​ประ​ตู​เงา​มัจ​จุ​ราช​แล้ว​หรือยัง?
– โยบ​หยั่ง​รู้​ความ​กว้าง​ใหญ่​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​แล้วหรือยัง?
– โยบรู้ไหมว่า ทาง​ไป​สู่​บ้าน​พัก​ของ​ความ​สว่าง​อยู่​ที่​ไหน?
– โยบรู้ไหมว่า บ้านของ​ความ​มืด​นั้น​อยู่​ที่​ไหน?
– โยบสามารถ​พาความสว่างและความมืด ไปบ้านของพวกมันได้ไหม?
– โยบได้เข้า​ไป​ใน​คลัง​ที่เก็บหิมะ​แล้ว​หรือยัง?
– โยบเคย​เห็น​คลัง​เก็บลูก​เห็บ ซึ่ง​พระเจ้าได้เก็บเอาไว้ เพื่อใช้สำหรับ​เวลา​ยาก​ลำ​บาก ​และ​สง​คราม​แล้วหรือยัง?
– โยบรู้จักทาง​ที่​จะ​ไป​สู่​ที่​ซึ่ง​ความ​สว่าง​แจก​จ่าย​ออก​ไปหรือไม่?
– โยบรู้ไหมว่า แหล่งกำเนิดลม อยู่​ที่​ไหน?
– ใครเป็นผู้ทำให้​เกิด​ฝน และ​กำหนดลักษณะของ​ฟ้า​ผ่า
– ใครทำให้พืชผักงอก ด้วยการรับน้ำฝน?
– โยบรู้ไหมว่า ฝน​มี​พ่อ​หรือไม่?
– ใครเป็นผู้ทำ​ให้​เกิดน้ำ​ค้าง?
– โยบรู้ไหมน้ำ​แข็ง​คลอดมา​จากไหน?
– โยบทำให้​ดาว​ลูก​ไก่​อยู่กัน​เป็น​กลุ่ม​ได้ไหม?
– โยบขยับ​ดาว​ไถ​ได้​ไหม?
– โยบทำให้​ดาว​เคลื่อน​ออก​มา​ตาม​กำหนดได้ไหม?
– โยบกำหนดทิศ​ทาง​ให้​ดาว​จระ​เข้​และบริวารได้ไหม?
– โยบ​รู้​กฎ​ของ​ฟ้า​สวรรค์​หรือ?
– โยบได้​ตั้ง​กฎ​ของแผ่น​ดิน​โลก​หรือเปล่า?
– โยบพูดกับเมฆแล้วมันก็ให้ฝนมากมายตกลงมา​ได้​ไหม​?
– โยบบังคับบัญชา​สาย​ฟ้า​ได้​ไหม?
– ใครเป็นผู้​ให้​ปัญ​ญา​แก่​เมฆ หมอก เพื่อให้พวกมันรู้ว่าควรทำอะไร?
– ใครสามารถ​จะ​นับ​เมฆ​ด้วย​ปัญ​ญา​ได้?
– ใครเปลี่ยนแปลงเมฆบน​ท้อง​ฟ้า​ได้?
– โยบล่า​เหยื่อ​เพื่อให้​สิงห์ที่​หมอบ​อยู่​ใน​ถ้ำ​ของ​มัน ได้กิน​อิ่มได้ไหม?
– ใครผู้​ใด​จัด​หา​เหยื่อ​ให้​กา?

1. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง เมื่อเทียบสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับสิ่งที่มนุษย์ทำได้แล้ว
พูดได้เลยว่า มนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลย

ปัญหาที่เราเผชิญวันนี้ เราจะพยายามแก้ด้วยตนเอง ผู้เป็นมนุษย์ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลย
หรือจะทูลอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงทรงกระทำได้ทุกสิ่ง ให้พระองค์เป็นผู้ช่วยเราในเรื่องราวในวันนี้

2. ที่พระเจ้าทรงยกขึ้นมาถามโยบ เป็นเพียงเสี้ยวของตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ที่พระเจ้าทรงกระทำ
ยกมาถามแค่เรื่องที่โยบพอรู้จักคร่าวๆเท่านั้นเอง
ยังไม่ได้ถามถึง เรื่องของแกแล๊คซี่ และ ดวงดาวมากมายมหาศาลในเอกภพ และเรื่องอิเลคตรอนที่อยู่ในอะตอมของสรรพสิ่งทั้งหลาย และเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาตร์อันลึกซึ้งในสาขาต่างๆ และอีกมากมายที่พระองค์ทรงสร้างไว้และยังคงกระทำพระราชกิจของพระองค์จนทุกวันนี้

ดังนั้นโยบและมนุษย์ทั้งหลาย ช่างเล็กน้อยและไม่รู้อะไรเลย เมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด
ควรหรือที่โยบหรือเราทั้งหลาย จะแย้งพระเจ้า ในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ
ในเมื่อเราไม่รู้อะไรเลย และไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือกำหนดอะไรขึ้นมาเลย เมื่อเทียบกับพระองค์
เราควรที่จะยำเกรงพระเจ้า ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ให้สมกับสิ่งดีมากมายที่พระองค์ทรงประทานแก่เรา รอบกายเรา
ทั้งที่เรารู้และไม่เคยรับรู้เลย

คำคม

“ เมฆหมอกยังมีปัญญาเมื่อมันทำตามคำสั่งของพระเจ้า

มนุษย์ที่ทำตามพระวจนะของพระองค์ ย่อมจะพบกับปัญญาเป็นแน่ ”