สรุป โยบ 40

ภาพรวม

  • พระเจ้าตรัสกับโยบว่า ถ้าโยบไม่ได้มีฤทธานุภาพเหมือนพระเจ้า แล้วโยบจะมาพูดได้อย่างไรว่า สิ่งที่พระเจ้าทำนั้นผิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 40 เมื่อพระเจ้าตรัสถามโยบถึง สิ่งที่เกินเข้าใจ ที่เกิดกับสัตว์บางชนิด ซึ่งโยบเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โยบ​ ว่า
โยบยัง​จะ​โต้แย้ง​กับ​องค์​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์​อีกหรือ?

แล้ว​โยบ​ทูล​ตอบ​พระ​เจ้า​ ว่า
ตัวเขา​ก็​กระจิริด จะ​ทูล​พระ​องค์​อะไร​ได้
เขาได้ทูลไปแล้ว เขา​ไม่กล้า​ทูล​ต่ออีกแล้ว

แล้ว​พระ​เจ้า​ทรง​ตอบ​โยบ ออกมา​จาก​พายุ​ ว่า
​ยัง​จะบอกว่า ตนเป็นฝ่ายถูก และ​ พระเจ้าเป็น​ฝ่าย​ผิด​อีกหรือ?

โยบมีพลัง​เหมือน​พระ​เจ้า​หรือ?
โยบทำ​เสียงฟ้าผ่าเหมือน​เสียง​ของ​พระ​องค์​ได้​หรือ?
โยบเต็มไปด้วย​ความ​สง่างามและศักดิ์ศรี​และ​ความ​สง่า​งาม​ห่ม​ตัวหรือ?

โยบสามารถเท​ความ​กริ้ว​ ใส่ทุก​คน​ที่​เย่อหยิ่ง และ​ทำ​ให้​เขา​ตกต่ำ​ลง ได้ไหม?
โยบสามารถเหยียบ​คน​อธรรม ใน​ที่​เขา​ยืน​อยู่​ และมัดเขาไว้ในโลกบาดาล ได้ไหม?

ถ้าทำได้ แล้วพระเจ้า​จะ​ยอม​รับ​ว่า โยบสามารถช่วย​ตนเอง​ให้​รอด​ได้

ให้โยบลองดู เบ​เฮ​โมท ซึ่ง​เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า เหมือนโยบที่เป็นสิ่งทรง​สร้าง​
มันมีกำลังมหาศาล และแข็งแกร่งอย่างยิ่ง
จนไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจับมันได้

1. การที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ทำตามสิ่งที่พระองค์สอน
เรากำลังบอกว่า ความคิดของพระเจ้านั้นผิด แต่เราต่างหากเป็นคนที่คิดถูก

เช่น พระเจ้าบอกว่า ในเหตุการณ์นี้ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน
เราก็คิดในใจว่า มันคงไม่ได้ผลแน่
เราจึงเลือกทำสิ่งอื่นแทนที่จะแสวงหาพระเจ้าก่อน เป็นต้น

2. หากเรามีพลัง​และฤทธานุภาพเหมือน​พระ​เจ้า​
เราก็จะสามารถช่วย​ตนเอง​ให้​รอด​ได้

แต่เพราะเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น
ทางรอดของเรามีทางเดียว ต้องพึ่งพาผู้ที่มีพลังและฤทธานุภาพเหมือนพระเจ้า
ซึ่งมีผู้เดียว ก็คือ พระเจ้า นั่นเอง

3. แม้มนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
แต่มนุษย์ก็ไม่ใช่สิ่งทรงสร้างที่แข็งแกร่งที่สุด
ดังนั้นท่าทีของมนุษย์ผู้อ่อนแอ ต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขานั้น
มนุษย์สมควรที่จะยำเกรงและเกรงกลัวพระองค์ ในทุกวันเวลาของชีวิต

คำคม

“ ผู้ที่มีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาจะรอดปลอดภัย ”