สรุป โยบ 41

ภาพรวม

  • พระเจ้าพูดถึงเลวีอาธานที่พระองค์ทรงสร้างให้โยบฟัง เพื่อโยบจะรู้ว่า พระเจ้าสมควรได้รับความยำเกรงมากเพียงใด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 42 เมื่อพระเจ้าตรัสกับโยบว่า ถ้าโยบไม่ได้มีฤทธานุภาพเหมือนพระเจ้า แล้วโยบจะมาพูดได้อย่างไรว่า สิ่งที่พระเจ้าทำนั้นผิด

พระเจ้าตรัสต่อไป ว่า
โยบจับและควบคุม ​เลวี​อา​ธาน สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างไว้ได้หรือไม่?
มันเกรงกลัวโยบจนมาวิงวอนขอ​เป็น​ทาสรับใช้โยบ ​ตลอด​ไป​หรือเปล่า?
โยบต่อสู้กับมันได้หรือเปล่า?
ถ้าโยบ​นึก​ถึง​การ​ต่อ​สู้​กับ​มัน​แล้ว โยบคง​จะ​ไม่​คิด​ทำ​อีก

ไม่มีใคร​จับเลวีอาธานได้
ไม่​มี​ใครกล้าพอ​ที่​จะ​ไป​ยั่ว​เย้า​มัน
แล้ว​ใครเล่า​จะ​ยืน​มั่น​ต่อ​หน้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมัน​ได้?

ไม่มีใครที่ถวายอะไรแด่พระเจ้า แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์ จนพระองค์จะ​ต้อง​ตอบ​แทน​เขา
เพราะทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใต้​ฟ้า​สวรรค์​เป็น​ของ​พระเจ้า

เลวีอาธานที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น
มันมีพลัง​อัน​แข็ง​กล้า​
เกล็ดของมัน อาวุธใดๆก็​แทงไม่​เข้า​
มันมีขา​กรร​ไกรที่แข็งแรง ฟัน​ของ​มันก็​น่า​สยด​สยอง
ตา​ของ​มัน ​เหมือน​อย่าง​แสง​อรุณ
ปาก​ของ​มัน มีเปลว​เพลิงพุ่ง​ออก​มา
​รู​จมูก​ของ​มัน มีควัน​ออก​มา​ อย่าง​กับ​มา​จาก​หม้อ​เดือด​
ลม​หาย​ใจ​ของ​มัน​ จุด​ไฟ​ให้​ถ่าน​ได้
หัว​ใจ​ของ​มัน​ แข็ง​อย่าง​กับ​หิน

เมื่อ​มัน​ลุก​ขึ้น​มา ผู้​มีกำลังมาก​ก็ยังหวาด​กลัว​มัน
อาวุธทั้งลาย ไม่อาจทำอันตรายอะไรแก่มันได้

เบื้อง​ล่าง​ของ​มัน ​คม​อย่าง​กับ​เศษ​หม้อ​แตก
เมื่อมันผ่านไป​ทะเลก็​เหมือน​หม้อ​น้ำ​มันที่กำลังเดือด

บน​แผ่น​ดิน​โลก​ไม่​มี​อะไร​เหมือน​มัน
เป็น​สิ่ง​ถูก​สร้าง​ที่​ไม่​ให้​รู้​จัก​ความ​กลัว
มัน​เป็น​ราชา​เหนือ​บรร​ดา​สัตว์​ที่​สง่า

1. ถ้าเลวีอาธานแข็งแกร่งเพียงนี้
แล้วพระองค์ผู้ทรงสร้างมันจะยิ่งใหญ่ ทรงฤทธานุภาพมากเพียงใด?

มนุษย์หลายคนหวาดกลัวสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด การกันดารอาหาร สัตว์ร้าย ฯลฯ
แต่ไม่เกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้น

วันนี้เมื่อเราเห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นทั่วโลก
เรายิ่งสมควรเกรงกลัวพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก

2. พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เราจึงไม่สามารถทำอะไร หรือถวายอะไรแด่พระเจ้าได้
ทุกสิ่งที่เราทำแด่พระเจ้านั้น พระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบแทนอะไรแก่เราเลย

การที่เรามีส่วนได้ถวายหรือได้ทำสิ่งใดแด่พระเจ้านั้น เป็นเกียรติที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อพระเจ้า
ดังนั้นเราทำด้วยท่าทีถ่อมใจและภาคภูมิใจที่ได้ทำ

คำคม

“ ยิ่งเราพิจาณาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เรายิ่งรู้ตัวว่า เรายำเกรงพระเจ้าน้อยเกินไป ”