สรุป โยบ 42

ภาพรวม

  • โยบรู้ตัวในความผิดของตนและกลับใจ ที่มีท่าทีไม่เหมาะสมต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีและดียิ่งกว่าเดิม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยบ บทที่ 42 เมื่อพระเจ้าพูดถึงเลวีอาธานที่พระองค์ทรงสร้างให้โยบฟัง เพื่อโยบจะรู้ว่า พระเจ้าสมควรได้รับความยำเกรงมากเพียงใดแล้ว

​โยบ​จึงทูลพระเจ้า ​ว่า
เขาทราบแล้วว่า “พระเจ้า​ทรง​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ และ​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์​จะ​สำ​เร็จ”
โยบเคย​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​ด้วย​หู แต่​บัด​นี้​​ตาของเขาได้​เห็น​พระ​องค์
ดังนั้นเขาจึงสำนึกผิดและ​กลับ​ใจ​อย่างโศกเศร้า

แล้วพระเจ้า​ตรัส​กับ​ เอลี​ฟัส ​ชาว​เท​มาน ​ว่า
พระเจ้าทรง​โกรธเขา​และ​สหาย​ทั้ง​สอง​
เพราะพวกเขา​ไม่​ได้​พูด​ถึงพระเจ้า​อย่าง​ถูก​ต้อง
ไม่เหมือน​โยบ​ได้​พูด
ดังนั้นจง​ไป​หา​โยบ​ และ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​สำ​หรับ​ตน
แล้ว​โยบ​จะ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​เขา
แล้วพระเจ้า​จะ​ไม่​ทำ​แก่​เขา​ตาม​ความ​โง่​ของ​เขา

เอลี​ฟัส​ บิล​ดัด​ และ​โศ​ฟาร์ จึงได้​ไป​ทำ​ตาม​ที่​พระเจ้าสั่ง
และ​พระเจ้าทรง​รับ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​โยบ

เมื่อ​โยบ​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​สหาย​ของเขาแล้ว
พระเจ้าทรง​ให้​โยบ​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
และทรง​ประ​ทาน​ให้​โยบ​มี​มาก​เป็น​สอง​เท่า​ของ​ที่​มี​อยู่​ก่อน
และ​พี่​น้อง​และ​เพื่อนฝูงก็​มา​หาโยบ ​แสดง​ความ​เห็น​ใจ​และ​ปลอบ​โยน​
และ​ต่าง​ก็​ให้​เงิน​แผ่น​หนึ่ง​กับ​แหวน​ทอง​คำ​วง​หนึ่ง​แก่​โยบ
และ​พระเจ้าทรง​อวย​พร​ชีวิต​ตอน​ปลาย​ของ​โยบ​มาก​ยิ่ง​กว่า​ตอน​ต้น​ของเขา
และเขา​มี​บุตร​ชาย 7 คน​และ​บุตร​หญิง 3 คน​
ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน ไม่​มี​หญิง​ใด​งด​งาม​เท่า​บุตร​สาว​ของ​โยบ

โยบ​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 140 ปี และ​ได้​เห็นลูก​หลาน​เหลน​ของเขา 4 ​ชั่ว​อายุ
และ​โยบ​ก็​สิ้น​ชีวิต​เป็น​คน​แก่​หง่อม​ที​เดียว

1. เมื่อโยบรู้จักพระเจ้า เขายิ่งถ่อมใจลง และยิ่งรู้จักความผิดของตนมากยิ่งขึ้น
วันนี้หากเรารู้สึกว่า ตัวเราไม่มีอะไรต้องกลับใจ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
เป็นไปได้ว่า เรายังไม่รู้จักพระเจ้าดีพอ
เมื่อเรารู้ตัว และถ่อมใจลงต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

2. พระเจ้าทรงโกรธเพื่อน 3 คนของโยบ เพราะพวกเขา​ไม่​ได้​พูด​ถึงพระเจ้า​อย่าง​ถูก​ต้อง

การบิดเบือน ภาพของพระลักษณะของพระเจ้า ไปตามความคิดของตนเอง
จนทำให้คนเข้าใจผิดพระเจ้า
เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย

คนที่คิดไปเองว่า พระเจ้าต้องเป็นแบบนั้น แบบนี้ โดยไม่พิจารณาดูว่าพระคำของพระเจ้า พูดถึงพระองค์ว่าอย่างไร
แล้วคนนั้นไปบอกหรือสอนคนอื่นเช่นนั้น
การสอนของเขาแทนที่จะนำพระพรมาสู่ชีวิต
แต่กลับนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของเขาแทน

3. เมื่อพระเจ้าทรง​ให้​โยบ​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
ชีวิตของเขาดียิ่งกว่าตอนต้น และรับพระพรจนจากโลกนี้ไป

วันนี้แม้เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก เราก็ยังสามารถหวังใจในพระเจ้าได้
เพราะเมื่อถึงเวลาของพระองค์ พระองค์จะให้เรากลับสูสภาพดีและดียิ่งกว่าเดิม

คำคม

“ ผู้ที่ตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า จะไม่ผิดหวัง ”