สรุป โยเอล 3

ภาพรวม

  • โยเอล บทที่ 3 ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะพิพากษาบรรดาประชาชาติและจะอวยพระพรประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โยเอล บทที่ 3

พระเจ้าตรัสว่า

พระเจ้าจะทำ​ให้​ยู​ดาห์​และ​เย​รู​ซา​เล็ม​กลับ​สู่​สภาพ​เดิม
พระองค์​จะ​รวบ​รวม​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด ยัง​หุบ​เขา​เย​โฮ​ชา​ฟัท
และ​จะ​เข้า​สู่​การ​พิพาก​ษา มาสู่​พวกเขา​ที่​นั่น ​ด้วย​เรื่อง​ประ​ชา​กร​ของพระองค์

เพราะ​พวก​เขา​ได้ข่มเหงประชากรของพระเจ้า
พระองค์​จะ​ให้​การ​กระ​ทำ​นั้น​กลับ​คืน​ไป​บน​ศีรษะ​ของพวกเขา​อย่าง​ฉับ​พลัน​

พระเจ้าจะทำให้​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย หลงในอำนาจชองพวกเขา
จนทุ่มเททำอาวุธ เพราะคิดว่าจะชนะแน่
แล้วจะรวมกันยกมา​ยัง​หุบ​เขา​เย​โฮ​ชา​ฟัท
และแล้วพวกเขาก็พบการ​พิพาก​ษาจากพระเจ้าที่นั่น
หุบเขานั้นจะเป็น หุบ​เขา​แห่ง​การ​ตัด​สิน​คดี สำหรับพวกเขา

ดวง​อา​ทิตย์​และ​ดวง​จันทร์​ก็​มืด​ไป
ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​ก็​อับ​แสง
เมื่อพระเจ้าตรัสออกมาจาก​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​หวั่น​ไหว
แต่พระเจ้าทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​แก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

แล้วคนทั้งปวงจะ​รู้​ว่า พระเจ้าทรงประ​ทับ​ใน​ศิโยน เย​รู​ซา​เล็ม​จะ​เป็น​เมือง​บริ​สุทธิ์
และ​จะ​ไม่​มี​คน​ต่าง​ด้าว​ผ่าน​เมือง​นั้น​อีก​เลย

ใน​วัน​นั้น จะ​มี​น้ำ​องุ่น​หยด​ออก​จาก​ภูเขา​ทั้งหลาย
และ​มี​น้ำ​นม​ไหล​มา​จาก​บรรดา​เนิน​เขา
และ​จะ​มี​น้ำ​พุ​ออก​จาก​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า

อียิปต์​ และ​เอ​โดม​จะ​กลาย​เป็น​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ร้าง
แต่​ยู​ดาห์​จะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์ และ​เย​รู​ซา​เล็ม​จะ​ตั้ง​อยู่​ทุก​ชั่ว​อายุคน
พระเจ้า​จะให้อภัยความผิดทั้งสิ้นของประชากรของพระองค์
เพราะ​พระเจ้าสถิต​ใน​ศิโยน

คำคม

1. ในวันแห่งการพิพากษานั้น บรรดาประชาชาติจะได้รับการลงโทษ ตามความบาปผิดแห่งการกระทำของตน
แต่ประชากรของพระเจ้า ผู้พึ่งพิงพระองค์ จะได้รับการอภัย การปกป้องและการอวยพระพร
ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงปรารถนาให้คนทั้งปวง รีบเข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ ก่อนถึงวันแห่งการพิพากษา

ให้เรารีบบอกข่าวประเสริฐแก่คนที่เรารัก คนที่เราพบเจอ
เพื่อพวกเขาจะได้มาเป็นประชากรของพระเจ้า และรอดพ้นจากการพิพากษา

2. ในวาระสุดท้าย บรรดาประชาชาติจะยกมาทำสงครามกับอิสราเอล (วว. 19:19-20)
และพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลให้ปลอดภัย

เป็นภาพเดียวกับ วันพิพากษาในสวรรค์
คนทั้งโลกจะพบกับการพิพากษาตามการกระทำของพวกเขา
แต่ประชากรของพระเจ้า จะได้รับการช่วยให้รอด

“ ผู้ที่เข้ามาพึ่งพิงในพระเจ้า จะได้รับการช่วยกู้ให้รอด ”