สรุป โรม 3

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 3 มนุษย์ทุกคนล้วนทำบาป จึงต้องถูกพิพากษาตามธรรมบัญญัติ แต่โดยทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมให้แก่มนุษย์ นอกเหนือจากการทำตามธรรมบัญญัติ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 3

ในเมื่อในบทที่ 2 บอกว่า พวกยิวซึ่งมีธรรมบัณณัติของพระเจ้า กับคนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติ ทั้งสองก็ล้วนแต่จะถูกพิพากษา เช่นกัน

ถ้า​เช่น​นั้น​พวก​ยิว​จะ​ได้​เปรียบ​คน​อื่น​อย่าง​ไร?
​การ​เข้า​สุ​หนัต​นั้น​จะ​มี​ประ​โยชน์​อะไร?

มี​ประ​โยชน์​ คือ พวก​ยิว​ได้​รับเกียรติ ที่ได้รับ​มอบ​ให้​รัก​ษา​พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​เจ้า

ถ้า​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​เรา​เป็น​เหตุ​ให้​เห็น​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า จน​ทำ​ให้​พระ​องค์​ได้​รับ​เกียรติ​แล้ว
ทำ​ไม​เรายัง​ต้อง​ถูก​พิ​พาก​ษา​ว่า​เป็น​คน​บาป?
(เปาโล ไม่ตอบ)

ดังนั้นพวก​ยิว​เรา​จะ​ได้​เปรียบ​กว่า​หรือ?
เปล่า​เลย​เพราะ ไม่​มี​ผู้​ใด​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​สัก​คน​เดียว ไม่​มี​เลย
​ทุก​คน​หลง​ผิด​ไป​หมด พวก​เขา​เลว​ทราม​เหมือน​กันทั้ง​สิ้น
ไม่​มี​สัก​คน​เดียว​ที่​ทำ​ดี 
พวกเขา​ใช้​ลิ้น​ใน​การ​ล่อ​ลวง และ​แช่ง​ด่า​
เท้า​ของ​พวกเขา​ว่อง​ไว​ ใน​การ​ทำ​ให้​นอง​เลือด
พวกเขา​ไม่​รู้​จัก​ทาง​แห่ง​สันติ​สุข
พวกเขา​ไม่​เคย​คิด​จะ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า

ธรรม​บัญ​ญัติ​จึงได้​ปิด​ปาก​ทุก​คน
และ​ให้​โลก​ทั้ง​หมด​อยู่​ใต้​การ​พิพาก​ษา​ของ​พระ​เจ้า
เพราะ​ไม่​มี​ใคร​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​ได้โดย​การ​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ
เพราะ​ว่า​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​ทำ​ให้​เรา​รู้​จัก​บาป

แต่​เดี๋ยว​นี้​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า ​ปรา​กฏ​นอก​เหนือ​ธรรม​บัญ​ญัติ
ซึ่ง​ปรากฏ​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ แก่​ทุก​คน​ที่​เชื่อ
โดย​ไม่​ทรง​ถือ​ว่า​ พวกเขา​แตก​ต่าง​กัน

​พระ​เจ้า​ทรง​มี​พระ​คุณ​ให้​พวกเขา​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม ​โดย​ไม่​คิด​มูล​ค่า
โดย​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​​เป็น​เครื่อง​บู​ชา​ไถ่​บาป​
โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ความ​เชื่อ​จึง​ได้​ผล
พระเจ้าได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย และ​ทรง​ยก​บาป​ที่​ได้​ทำ​ไป​แล้ว​นั้น
และ​ทรง​ให้​ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​

นั่นคือ คน​หนึ่ง​คน​​ใด​จะ​ถูกชำระ ให้​ชอบ​ธรรมได้​
ก็​โดย​อา​ศัย​ความ​เชื่อ ​นอก​เหนือ​การ​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ

​พระ​เจ้า​ทรง​​ทรง​ยก​โทษ​แก่ทุกคน ​โดย​เห็น​แก่​ความ​เชื่อ​
ดังนั้น​ข่าวประเสริฐ ไม่ได้ลบ​ล้าง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ด้วย​ความ​เชื่อ
แต่​ยัง​ชู​ธรรม​บัญ​ญัติ​ขึ้น​อีก

1. ถ้าตามกฏของธรรมบัญญัติ มนุษย์ทุกคนต้องพบกับความพินาศ
พระเจ้าจึงประทานความ​ชอบ​ธรรม​ นอก​เหนือ​ธรรม​บัญ​ญัติ ให้แก่มนุษย์

ซึ่งความชอบธรรมนี้ มนุษย์รับเอาได้ โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​

วันนี้ พระเจ้าประทานพระคุณยิ่งใหญ่สำหรับเรา และเราได้รับไว้แล้ว
ควรหรือที่เราจะเก็บเอาไว้ลำพัง โดยไม่บอกคนที่เรารัก และคนอื่นๆ
หากเก็บเอาไว้เอง เอาตัวรอดคนเดียว จะเรียกได้อย่างไรว่า รักเพื่อนบ้าน
จงประกาศความจริงเรื่องข่าวประเสริฐนี้ ให้ผู้คนได้รับรู้เถิด

2. พระโลหิตของพระเยซู ได้หลั่งไหลออกแล้วเพื่อมนุษย์
แต่พระโลหิตนั้น ไม่ได้ส่งผลช่วยทุกคนให้รอดพ้นนรกได้
โดยความเชื่อ พระโลหิตจึงส่งผลต่อคนนั้น

วันนี้ ผลแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ บนไม้กางเขน
จะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง
ก็ต่อเมื่อเราเชื่ออย่างไม่สงสัยว่า

โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้น
บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว
ชีวิตของเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิตของพระเยซู

คุณเชื่อเช่นนั้นจริงๆ หรือยัง?

3. การประยุกต์ใช้ โรม 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2X3rvf4

คำคม

“ โดยพระคุณของพระเจ้า วันนี้ฉันจึงได้กลายเป็นคนชอบธรรมแล้ว ”