สรุป โรม 4

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 4 พระเจ้าทรงให้อับราฮัม เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อของเขา ดังนั้นคนที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า อย่างที่อับราฮัมมี ก็จะเป็นลูกหลานของอับราฮัม และได้เป็นคนชอบธรรมด้วยเช่นกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 4

ในบที่ 3 บอกว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​เ​ยก​โทษ​คน​ที่​เข้า​สุหนัต และ​คน​ที่​ไม่​เข้า​สุหนัต โดย​เห็น​แก่​ความ​เชื่อ ​เหมือน​กัน

ตัวอย่างได้จาก​เรื่อง​อับ​รา​ฮัม​

พระ​คัม​ภีร์กล่าว​ว่า​
“อับ​รา​ฮัม​เชื่อ​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​ทรง​ถือ​ว่า​ ท่าน​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม”

ค่า​จ้าง​ที่​ได้จากการทำงาน ย่อมไม่ถือว่า​เป็น​บำ​เหน็จ
ส่วน​คน​ที่​พระเจ้าทรง​ให้​คน​อธรรม​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม เพราะ​ความ​เชื่อ​ของคนนั้น
ย่อมถือว่าเป็นพระคุณ

คนที่​พระ​เจ้า​ทรง​กลบ​เกลื่อน​บาป​ของ​เขาและไม่​ได้​ทรง​ถือ​โทษ​เขา​แล้ว ก็​เป็น​สุข

พระเจ้าทรง​ถือ​ว่า​อับ​รา​ฮัม​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม เพราะ​ความ​เชื่อ
ซึ่งตอนนั้นเขา​ยัง​ไม่​เข้า​สุหนัตเลย
และ​ต่อมาอับราฮัมก็ได้​เข้า​สุหนัต เป็น​ตรา​รับ​รอง​ความ​ชอบ​ธรรม
อับราฮัมจึง​ได้​เป็น​บิดา​ของ​ทุก​คน​ที่​เชื่อ ทั้ง​ของ​คน​​ที่​เข้า​สุหนัต และคนที่ไม่​ได้​เข้า​สุหนัต

ถ้านับการเป็นทายาท ​ตามการถือ​ธรรม​บัญ​ญัติ
ความ​เชื่อ​ก็​ไร้​ความ​หมาย และ​พระ​สัญ​ญา​ก็​เป็น​โมฆะ

การ​เป็น​ทา​ยาท​นั้น ​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เชื่อ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ตาม​พระ​คุณ
แก่ทุกคนที่ได้เป็นลูก​หลานของอับราฮัม ด้วยการ​มี​ความ​เชื่อ​เช่น​เดียว​กับ​อับ​รา​ฮัม

พระเจ้าทรงสัญญาจะ​ให้อับราฮัม​เป็น​บิดา​ของ​ชน​หลาย​ชาติ
แม้​ดู​ว่า​จะ​หมด​หวัง​แล้ว แต่​อับ​รา​ฮัม​ยัง​เชื่อ​
เขา​ไม่​ได้​หวั่น​ไหว​แคลง​ใจ​ใน​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า
แต่มี​ความ​เชื่อ​มั่น​คง จึง​ถวาย​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า

เขาเชื่อ​มั่น​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​สา​มารถ​ทำ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ได้
ด้วย​เหตุ​นี้​เอง พระ​องค์​ทรง​ถือ​ว่าเขา​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม

สำ​หรับ​ผู้เชื่อทุกคนก็เช่นกัน พระเจ้า​ทรง​ถือ​ว่า​
คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เป็น​คน​ชอบ​ธรรม

1. การนับการเป็นทายาทนั้น เป็นไปตามกติกาของพระสัญญาของพระเจ้า
คนที่เชื่อวางใจในพระองค์ จะถูกนับเป็นทายาทที่จะรับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม

เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ดังนั้นพระพรทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับประชากรของพระเจ้าในพระคัมภีร์
จึงเป็นจริงสำหรับชีวิตของเราทั้งสิ้น

2. อับราฮัมเชื่อ​มั่น​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​สา​มารถ​ทำ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ได้
เราเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมหรือไม่?
คือ เชื่อว่า พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาที่ทรงสัญญาไว้กับเรา

3. การประยุกต์ใช้ โรม 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Qc1pFj

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา ผู้ที่เชื่อว่าพระองค์จะรักษาสัญญา จะได้รับตามพระสัญญา ”