สรุป โรม 5

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 5 โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราจึงถูกชำระให้ชอบธรรม กลับคืนดีกับพระเจ้าได้ และได้รับชีวิตนิรันดร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 5

เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​ โดย​ความ​เชื่อ​แล้ว
​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ ได้​หลั่ง​เข้า​สู่​จิต​ใจ​ของ​เรา โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

เราจึง มีสันติสุข กับพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์
​เรา​จึง​ เข้า​มา​ยืน​อยู่​ใน​ร่ม​พระ​คุณ​นี้
เรา​จึง ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​หวัง ​ว่า​ จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า
เรา​จึง ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ด้วย เพราะเป็นการพัฒนา​ความ​​อด​ทน เพื่อพระ​เจ้า​จะทรง​ใช้​ได้

พระเยซูได้​สิ้น​พระ​ชนม์​ เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม
พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา
ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น
พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา

บัดนี้​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว ​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระเยซู
​เราจึง​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้าได้ ​โดย​ทางพระเยซู อย่างแน่นอน
เพราะ​พระ​เยซู​ ทรง​เป็น​เหตุ​ให้​เรา​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า

บาป​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คนๆ เดียว และ​ความ​ตาย​ก็​เกิด​มา​เพราะ​บาป​นั้น และแผ่​ไป​ถึงมนุษย์​ทุก​คน
พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า ​และ ​ของ​ประ​ทาน​โดย​พระ​คุณ​ คือ​พระ​เยซู​คริสต์ ก็​มี​บริ​บูรณ์​แก่​คน​จำ​นวน​มาก เช่นกัน

การพิพากษา มาภายหลังการ​ละเมิด​เพียง​ครั้ง​เดียว นำไปสู่บาป และความตาย
แต่​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​เจ้า​ มาภาย​หลัง​การ​ละเมิด​หลาย​ครั้ง​ นำไป​สู่​ความ​ชอบ​ธรรม และชีวิต

การ​ลง​โทษ ​มา​ถึง​ทุก​คน​ เพราะ​การ​ละเมิด​ครั้ง​เดียว
​การ​ปลด​ปล่อย​และ​ชีวิต ก็​มา​ถึง​ทุก​คน​ เพราะการ​กระ​ทำ​อัน​ชอบ​ธรรม​ครั้ง​เดียว เช่นกัน

​คน​จำ​นวน​มาก​เป็น​คน​บาป เพราะ​คน​คน​เดียว​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​
คน​จำ​นวน​มาก​ก็​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม เพราะ​พระ​องค์​ผู้​เดียว​ที่​ได้​ทรง​เชื่อ​ฟัง​ เช่นกัน

​ธรรม​บัญ​ญัติ ทำ​ให้​มี​การ​ละเมิด​ธรรม​บัญ​ญัติ ​ปรา​กฏ​มาก​ขึ้น
การ​ละเมิด​ธรรม​บัญ​ญัติ ที่​ปรา​กฏ​มาก​ขึ้น ทำให้​พระ​คุณ​ไพ​บูลย์​ยิ่ง​ขึ้น

บาป​ ได้​ครอบ​งำ​ ​ให้​ถึง​ความ​ตาย​อย่างไร
โดยพระ​คุณ ​
ความ​ชอบ​ธรรม​ ก็ได้ครอบ​งำ​ ​ให้​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์ โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ อย่าง​นั้น

1. พระเยซูได้​สิ้น​พระ​ชนม์​ เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม
ซึ่งเป็นเวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วในแผนการนิรันดร์ของพระองค์
คำพยากรณ์ของบรรดาผู้เผยพระวจนะก็บอกไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

การที่มนุษย์ล้มลงในบาป ไม่ใช่เรื่องเกินคาด สำหรับพระเจ้า
พระองค์ทรงทราบ และได้ทรงเตรียมแผนการช่วยกู้ให้แก่มนุษย์ไว้แล้ว
เพื่อผลลัพท์สุดท้าย สิ่งร้ายที่เกิดขึ้น จะกลับกลายเป็นสิ่งดียิ่งกว่าตอนแรกมากมายนัก

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราตอนนี้ ก็เช่นกัน
ยังอยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้า
พระองค์ทรงกำหนดวาระและเวลาของสิ่งต่างๆเอาไว้แล้ว

2. ถ้าบาป​ครอบ​งำ​ ​จะพบ​ความ​ตาย​ชั่วนิรันดร์
ถ้าความ​ชอบ​ธรรม​ครอบ​งำ​ จะพบ​ชีวิตชั่ว​นิรันดร์

บาปครอบงำ ทำเองได้ ไม่ต้องมีใครข่วย
ความชอบธรรมครอบงำ ทำเองไม่ได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก​พระ​เยซู​คริสต์​ เท่านั้น

โดยพระคุณพระเจ้า เราผู้ไม่สมควรได้รับการช่วย แต่กลับได้รับการช่วยให้รอด โดยพระเยซูคริสต์
สิ่งที่เราควรตอบสนองต่อพระองค์คือ รักพระองค์ผู้แสนดีด้วยสุดจิตสุดใจ

3. การประยุกต์ใช้ โรม 5 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2pkm9zW

คำคม

“ ​เมื่อความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ ได้​หลั่ง​เข้า​สู่​จิต​ใจ​ เราจะไม่ต้องกลัวหรือกังวลสิ่งใด อีกต่อไป