สรุป โรม 6

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 6 เราไม่ใช่ทาสบาปแล้ว จึงไม่ควรยกอวัยวะไปใช้ในการบาป เราเป็นทาสของพระเจ้าแล้ว จึงควรใช้อวัยวะของเรา ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 6

เราได้รับพระคุณของพระเจ้า ช่วยให้เรารอดพ้นบาปแล้ว
เราจึงไม่ควร​จะ​อยู่​ใน​บาป​ต่อ​ไป เพราะเราตาย​ต่อ​บาป​
เรา​ผู้​ที่​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ก็เข้าส่วน​ใน​การ​ตาย​และเป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตายของ​พระ​องค์​แล้ว
คือตายแล้ว และ มีชีวิตใหม่แล้ว

คน​เก่า​ของ​เรา ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระเยซูแล้ว
​เรา​จึง​ไม่​เป็น​ทาส​ของ​บาป​อีก​ต่อ​ไป
และเพราะเราอยู่ใน​พระ​คริสต์ เราจึง​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ​องค์​ด้วย

พระเยซู​ทรง​ตาย​ต่อ​บาป​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ
แล้วพระ​องค์​ทรงมี​ชีวิต​อยู่ อย่าง​สนิท​กับ​พระ​เจ้าตลอดไป
เราผู้อยู่ในพระองค์ ก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ดังนั้น อย่า​ยก​อวัยวะ​​ให้​แก่​บาป
แต่​จง​ถวาย​ตัว​แด่​พระ​เจ้า ​ให้​อวัยวะ​เป็น​เครื่อง​ใช้​ใน​การ​ชอบ​ธรรม

แม้ว่าเราไม่ได้อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติแล้ว
แต่เราก็ไม่ควรทำบาป
เพราะว่า​ถ้าเรายอม​ตัว​รับ​ใช้​เชื่อ​ฟัง​ใคร เรา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​ผู้​​นั้น
ดังนั้นจงเลือกเป็นทาสของ​การ​เชื่อ​ฟังพระเจ้า ​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ความ​ชอบ​ธรรม

รม. 6:17
แต่​จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​ท่าน​เคย​เป็น​ทาส​ของ​บาป แต่​บัด​นี้​มี​ใจ​เชื่อ​ฟัง​หลัก​คำ​สอน​นั้น​ซึ่ง​ท่าน​ได้​รับ​มา
รม. 6:18
เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​พ้น​จาก​บาป​แล้ว ท่าน​ก็​ได้​เป็น​ทาส​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม
รม. 6:19
ข้าพ​เจ้า​ยก​เอา​ตัว​อย่าง​มนุษย์​มา​พูด เนื่อง​จาก​เนื้อ​หนัง​ของ​ท่าน​อ่อน​กำ​ลัง เพราะ​ท่าน​เคย​ยก​อวัยวะ​ของ​ท่าน​เป็น​ทาส​ของ​การ​โส​โครก​และ​ของ​การ​บาป​ซ้อน​บาป​อย่างไร บัด​นี้​จง​ยก​อวัยวะ​ของ​ท่าน​เป็น​ทาส​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม เพื่อ​การ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​อย่าง​นั้น

สมัยตอน​เป็น​ทาส​ของ​บาป ความ​ชอบ​ธรรม​ก็​ไม่​ได้​ครอบ​ครอง​เรา
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราพบแต่ความ​รู้​สึก​ละอาย และผล​สุด​ท้าย​ของ​มัน​ก็​คือ​ความ​ตาย

แต่​เดี๋ยว​นี้​เรา​พ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป และ​กลับ​มา​เป็น​ทาส​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราพบการ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์ และ​ผล​สุด​ท้าย​คือ​ชีวิต​นิรันดร์

เพราะ​ว่า​ค่า​จ้าง​ของ​บาป ​คือ ​ความ​ตาย
แต่​ของขวัญจาก​พระ​เจ้า​ คือ​ ชีวิต​นิรันดร์​ ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

1. เราอยู่ในพระคริสต์ ตัวเก่าของเราจึงตายแล้ว ตัวใหม่ของเราจึงเป็นขึ้นมาแล้ว
ดังนั้นเราควรเลิกดำเนินชีวิตตามความเคยชินของตัวเก่าได้แล้ว
หันมาดำเนินชีวิต ตามที่ตัวใหม่เขาทำกัน
คือดำเนินชีวิตแบบชีวิตพระเยซูคริสต์

2. คนบาป จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำบาป คือ ความตาย
เราเอง เป็นคนบาป พระเยซูมารับค่าตอบแทนนั้นไปแทนเรา ตายเพื่อเรา

คนบาป จะได้รับของขวัญจากพระเจ้า คือ ชีวิตนิรันดร์
เราเอง เป็นคนบาป พระเยซูได้นำของขวัญจากพระเจ้านั้น มาให้แก่เรา

วันนี้ ใครจะเลือก รับค่าแรงก็ออกแรงทำบาปให้เต็มที่
หรือ ใครจะเลือกรับของขวัญโดยไม่ต้องออกแรง ก็เชิญมารับเอาจากพระเยซู

3. การประยุกต์ใช้ โรม 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2phrEiG

คำคม

“ เราไม่ใช่ทาสบาปแล้ว เลิกทำบาปได้แล้ว ด้วยการกลับใจแล้วขอความช่วยเหลือจากพระเยซู ”