สรุป โรม 7

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 7 มนุษย์ผู้เป็นคนบาป เกิดมาใต้ธรรมบัญญัติ บาปจึงแสดงออกมาในการกระทำของมนุษย์ พระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากธรรมบัญญัติ และจากอิทธิพลของบาป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 7

​ธรรม​บัญ​ญัติ​​มี​อำ​นาจ​เหนือ​บุค​คล​ ก็​เฉพาะ​ใน​ขณะ​ที่​ เขา​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​เท่า​นั้น
เหมือน​สตรี​ที่​แต่ง​งาน​ อยู่​ใน​กฎ​ประ​เพณี​การ​สม​รส ​ตราบ​ที่​สามี​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่

เรา​ได้​ตาย​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์
เพื่อเรา​จะ​เป็น​ของพระเยซู เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เกิด​ผล​ ถวาย​แด่​พระ​เจ้า

ตอนที่​เรา​ดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​เนื้อ​หนัง ตัณ​หา​ชั่วได้​ทำ​ให้​อวัยวะ​ของ​เรา ​ก่อ​ผล​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย
แต่​เดี๋ยว​นี้​เรา​ตาย​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ​แล้ว
เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ทาส​แบบ​ใหม่​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ ไม่​ใช่​แบบ​เก่า​ตาม​ตัว​อัก​ษร

​ธรรม​บัญ​ญัติ​ ทำให้มนุษย์รู้จักบาป
บาป​ได้​ฉวย​โอกาส​ ที่มันปรากฏตัวได้ จึงทำให้บาปต่างๆของมนุษย์ปรากฏขึ้น​ใน​ตัว​มนุษย์
มนุษย์จึงพบ​กับความ​ตาย

​บาป​ได้​อา​ศัย​ธรรมบัญญัติ ซึ่งเป็นสิ่ง​ที่​ดี​ ทำ​ให้​มนุษย์ต้อง​ตาย
เพื่อ​จะ​ให้​ปรา​กฏ​ว่า​ บาป​ชั่ว​ร้าย​ยิ่ง​นัก

ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​เป็น​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ
แต่เรา​เป็น​เนื้อ​หนังที่บาป จึง​ถูก​ขาย​เป็น​ทาส​ให้​อยู่​ใต้​บาป

เราจึง​ไม่​ทำดี ทั้งที่เรา​อยาก​จะ​ทำ
แต่​กลับ​ทำ​สิ่ง​ที่​ชั่ว ซึ่งเราเกลียด​ชัง ไม่อยากทำ​นั้น
นั่นก็เพราะบาปในตัวเรา บังคับให้เราทำ

​เมื่อใด​ที่​เรา​ตั้ง​ใจ​จะ​ทำ​ความ​ดี
ก็​มัก​จะ​เลือก​ทำ​ความชั่ว​ ซึ่ง​อยู่​ใกล้​ตัว

กฎ​แห่ง​จิต​ใจ​ และ กฎ​แห่ง​บาป จึงเป็นศัตรูกัน
แต่เราเป็นคนบาป อยู่ใต้อำนาจของบาป
กฏแห่งบาปจึงมักจะชนะอยู่เสมอ

ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์
พระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของเรา และตัดสินเราตามจิตใจที่ถูกเปลี่ยนใหม่นั้น
ถึงแม้ว่าทาง​ฝ่าย​เนื้อ​หนัง เรายัง​รับ​ใช้​กฎ​แห่ง​บาป อยู่ก็ตาม

1. สภาพของมนุษย์คือ เกิดมาใต้ธรรมบัญญัติซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และ เกิดมาในบาปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ปัญหาก็คือ เมื่อบาป เจอ เข้ากับธรรมบัญญัติ จะส่งผลรุนแรงมาก
จนทำให้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่มีบาป ต้องพบกับความตาย

สิ่งที่พระเยซูทรงทำคือ ช่วยให้เราพ้นจากการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ
ด้วยการทำให้เราตาย โดยพระเยซูเป็นตัวแทนตายแทนเรา
และพระเยซูชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ ปราศจากบาป

ดังนั้น เราผู้ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แล้วยังไม่ได้เป็นคนบาปอีก
แบบนี้ เราจะไม่พบกับความตายนิรันดร์ แต่จะพบกับชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน

แล้วขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ หากคนชอบธรรมอย่างเรา
เผลอไปทำบาป เพราะความเคยชิน หรือเพราะการล่อลวงของบาป
เราผู้ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และไม่ใช่คนบาป
พอไปทำผิดธรรมบัญญัติ จึงไม่ต้องรับผลแห่งความตาย

2. ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​เป็น​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ
การพ้นจากธรรมบัญญัติ จึงต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
คือ เมื่อจิตวิญญาณของเรา เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์
สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู จึงเป็นสิ่งที่เกิดกับเราแล้วด้วย

บาปเกี่ยวข้องกับเนื้อหนัง
ดังนั้นเพื่อรับโทษบาป พระเยซูจึงต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อให้การตายในทางกายภาพของพระองค์ เป็นการรับโทษของบาปแทนเราได้

ขอบคุณพระเยซูที่เสด็จมาเพื่อช่วยเรา พ้นบาปและธรรมบัญญัติ

3. การประยุกต์ใช้ โรม 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2KnwBOs

คำคม

“เราพ้นจากการถูกบังคับ ให้ทำตามธรรมบัญญัติแล้ว
ให้เรามาทำตามบัญญัติของพระเจ้า ด้วยเต็มใจกันเถิด ”