สรุป โฮเชยา 14

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 14 พระเจ้าเรียกให้คนอิสราเอลกลับมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะปกป้องและอวยพระพรพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 14

พระเจ้าตรัสว่า
โอ อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
เจ้า​สะดุด​ก็​เพราะ​บาป​ผิด​ของ​เจ้า

จง​ทูล​ขอ​อภัย​บาป​ผิด​ทั้ง​สิ้น ของเจ้า
และยอมรับว่าอัส​ซี​เรีย​ไม่​อาจ​ช่วยเจ้าได้
และตัดสินใจว่า จะไม่นับถือรูปเคารพอีกต่อไป

พระเจ้าทรงสัญญาว่า
พระองค์จะ​รัก​ษา​พวกเขา​ให้​หาย​จาก​การ​กลับ​สัตย์
พระองค์​จะ​รัก​พวกเขา​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
พระองค์​จะ​เป็น​เหมือน​น้ำ​ค้าง​แก่พวกเขา

พวกเขา​จะ​เบิก​บานและเพิ่มพูน
พวกเขาจะ​เจริญ​ขึ้น

พระเจ้า​เองจะ​เป็น​ผู้​ตอบ​และ​ดูแลพวกเขา และทำให้พวกเขาเกิด​ผล​

ผู้​ใด​ฉลาด ก็​ให้​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เถิด
ผู้​ใด​ช่าง​สัง​เกต ก็​ให้​เขา​รู้
เพราะ​ว่า​ทางของพระเจ้า​ก็​เที่ยง​ตรง
ผู้​ชอบ​ธรรม​เดิน​ใน​ทาง​นี้ แต่​ผู้​ทร​ยศ​จะ​สะดุด​ใน​ทาง​นี้

1. พระเจ้าเรียกให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์ โดยการ
– อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้า
– ยอมรับความผิดของตนเอง
– ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะกลับใจเสียใหม่

แล้วพวกเขาจะพบกับพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแน่นอน

เราก็เช่นกัน หากกลับมาหาพระเจ้า จะพบการให้อภัยและการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเป็นแน่

2. คนที่เข้ามาพึ่งพิงพระเจ้า
พระองค์จะทรงรักษาบาดแผลของเขา
พระองค์จะทรงทำให้เขาเกิดผลดีและเจริญขึ้น
พระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเขา

จงเข้ามาพึ่งพิงในพระเจ้าเถิด

3. คนที่มีปัญญาจะรับฟังคำแนะนำจากพระเจ้า และทำตาม
แล้วเขาจะเดินไปในทางของชีวิต และพบพระพรมากมายจากพระเจ้า

แต่คนโง่เขลา ​จะเพิกเฉย
แล้วเขาจะเดินไปในทางของชีวิต ​และสะดุดล้มลง​ใน​ทาง​นั้น

คำคม

“ พระเมตตาของพระเจ้ามีเพียงพอ สำหรับผู้ปรารถนาที่จะรับพระเมตตานั้น ”

สรุป โฮเชยา 13

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 13 พระเจ้าจะทรง​พิ​พาก​ษาอิสราเอลอย่างเข้ม​งวด​ เพราะความบาปผิดของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 13

พระเจ้าตรัสว่า
เอฟ​รา​อิม​ได้​รับ​การ​ยก​ย่องกว่าเผ่าอื่นๆ​ใน​อิส​รา​เอล
แต่​เมื่อพวกเขา​ทำ​ผิด​ด้วย​พระ​บา​อัล พวกเขา​ก็​ตาย

เดี๋ยว​นี้​พวก​เขา​ยิ่ง​ทำ​บาป​มาก​ขึ้น และ​สร้าง​รูป​หล่อ​ไว้​สำ​หรับ​ตัว
และเชิญชวนกันให้​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่​สิ่ง​เหล่า​นี้

ดังนั้น​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​หมอก​ยาม​เช้า
​เหมือน​น้ำ​ค้าง​ที่​หาย​ไป​ตั้ง​แต่​รุ่ง​สาง
เหมือน​แกลบ​ที่​ลม​พัด​ไป​จาก​ลาน​นวด​ข้าว
เหมือน​ควัน​ที่​ออก​มา​จาก​ช่อง​หน้า​ต่าง

พระเจ้าทรงดูแลอิสราเอลตั้ง​แต่​ครั้ง​แผ่น​ดิน​อียิปต์
พวกเขาไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า​อื่น​ที่​ช่วยพวกเขาได้ ​นอก​จาก​พระองค์
พระองค์ช่วยพวกเขา​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ทรงประ​ทาน​อาหารและน้ำแก่พวกเขา
แต่เมื่อพวกเขา​อิ่ม​หนำ​แล้ว ใจ​ก็​ผยอง​ขึ้น และ​ลืม​พระองค์

ดัง​นั้น​พระเจ้าจึงพิโรธต่อพวกเขา​อย่าง​กับ​แม่​หมี​ที่​ถูก​พราก​ลูก

ถ้าพระเจ้าจะ​ทำ​ลาย​ ใคร​เล่า​จะ​ช่วย​​ได้?

ด้วย​ความ​กริ้วของพระเจ้า พระองค์​​จึง​เอา​กษัตริย์​ของพวกเขา​ไป
ความบาป​ผิดของ​พวกเขา​ก็​ถูก​เก็บ​สะสม​ไว้
ควร​ที่พระองค์จะ​ไถ่พวกเขา​ให้​พ้น​อำ​นาจ​แดน​คน​ตาย​หรือ?

โอ มัจ​จุ​ราช​เอ๋ย วิบัติ​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?
จงจัดการอิสราเอลอย่างไม่ต้อง​เมต​ตา​เอ็น​ดู​

ศัตรูจาก​ตะวัน​ออก​จะ​ริบ​ของ​มี​ค่า​ทั้ง​หมดของพวกเขาไป​
สะ​มา​เรีย​จะ​รับ​โทษ​ความ​ผิด​ของ​ตน เพราะ​ได้​กบฏ​ต่อ​พระ​เจ้า​ของ​ตน
พวกเขาจะ​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ
ประชาชนจะถูกกระทำอย่างทารุณ

1. คนอิสราเอลที่ละทิ้งพระเจ้า ไปหารูปเคารพ
​จะ​เป็น​เหมือน​หมอก​ยาม​เช้า , ​เหมือนน้ำ​ค้าง​ , เหมือน​แกลบ​ และเหมือน​ควัน​
ซึ่งจะสิ้นสูญไปอย่างรวดเร็ว

คนที่แสวงหาสิ่งที่ไร้ค่า จะพบแต่ความว่างเปล่า

2. เมื่อคนอิสราเอลอิ่ม​หนำ​แล้ว พวกเขา​ก็​ผยอง​ขึ้น และ​ลืม​พระองค์
อย่าให้เราลืมว่า ที่เรามีวันนี้ได้ เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรและเมตตาแก่เรา

3. ​พระเจ้าทรงพิโรธต่อคนอิสราเอล​อย่าง​กับ​แม่​หมี​ที่​ถูก​พราก​ลูก
เพราะพวกเขาทำให้บรรดาประชากรของพระเจ้า ละทิ้งพระเจ้าไปเสีย

คนที่ทำให้ผู้อื่นสะดุด หรือถอยห่างจากทางของพระเจ้า
เขากำลังพยายามพรากลูกของพระเจ้า ออกไปจากพระองค์
แล้วคิดดูสิ ว่า เขาจะพบกับอะไร

คำคม

“ คนบาปที่หันหลังให้พระเมตตาของพระเจ้า จะพบกับพระพิโรธของพระองค์ ”

สรุป โฮเชยา 12

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 12 ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงดีต่ออิสราเอลมากแค่ไหน พวกเขาก็ยังกบฏต่อพระองค์อยู่ดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 12

พระเจ้าตรัสว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​ยา​โคบ(อิสราเอล)​ตาม​การ​ประ​พฤติ​ของ​เขา
ตั้งแต่ใน​ครรภ์​ของ​มารดา เขา​ยึด​ส้น​เท้า​พี่​ชาย
​เมื่อ​เขา​เป็น​ผู้ใหญ่ เขา​ก็​สู้​กับ​พระ​เจ้า
เขา​สู้​กับ​ทูต​สวรรค์​ที่​เบธ​เอล และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​เขา​ที่​นั่น

ส่วนคนอิสราเอลทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของยาโคบ
จง​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
จง​รัก​ษา​ความ​เมต​ตา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
และ​จง​รอ​คอย​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​อยู่​เสมอ

คนอิสราเอลเป็น​พ่อ​ค้า ​ขี้​โกง และกด​ขี่คนยากจน
พวกเขาหาความ​มั่ง​มี เพื่อ​ตน​เอง
พวก​เขา​คิดว่า ตน​ไม่​มี​ความ​ผิดใดๆ

พระเจ้าทรงนำพวกเขาตั้งแต่​แผ่น​ดิน​อียิปต์
พระองค์ตรัสกับพวกเขาโดย​ทาง​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
แต่พวกเขาก็ไม่กลับใจ

พวกเขายังคงถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพ
และทำสิ่งชั่วร้ายเรื่อยมา
อิสราเอลทำ​ให้​พระเจ้าเสียใจอย่างยิ่ง
ดัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​บาปที่เขาได้​ฆ่า​คนนั้น ​ติด​อยู่​กับ​เขา
และ​พระองค์​จะ​ทรง​ตอบ​แทน​การ​สบ​ประ​มาท​ของ​เขา

1. สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทำ คือ
– ​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้าเสมอ เมื่อหลงทางห่างไป
– รัก​ษา​ความ​เมต​ตา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
– รอ​คอย​พระ​เจ้า​อยู่​เสมอ

ใครก็ตามทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เขาทำ ชีวิตย่อมเต็มไปด้วยพระพรจากพระเจ้า

2. พระเจ้าปรารถนาที่จะเมตตาอิสราเอล และพร้อมที่จะให้อภัยความบาปผิดของพวกเขา
แต่พวกเขายังคงทำให้พระเจ้าเสียพระทัย ด้วยการไม่กลับมาหาพระองค์ แต่วิ่งไปหารูปเคารพ
ดังนั้นบาปของพวกเขาจึงไม่ได้รับการอภัย พวกเขาจึงต้องรับโทษตามการกระทำที่ชั่วร้ายของตน

วันนี้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเมตตาเรา ช่วยเรา ให้อภัยความบาปผิดของเรา
จงกลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจ
แล้วรับการอภัย และรับการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

คำคม

“ เมื่อกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ จะพบกับพระเมตตาเสมอ ”

สรุป โฮเชยา 11

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 11 พระเจ้ายังคงสำแดงพระ​เมต​ตา​แก่คน​อิส​รา​เอล ​ผู้​อกตัญญูต่อพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 11

พระเจ้าตรัสว่า
เมื่อ​อิส​รา​เอล​ยัง​เด็ก พระองค์​ก็​รักพวกเขา ได้นำพวกเขา​ออก​จาก​อียิปต์
แต่ยิ่งพระเจ้า​เรียก​พวก​เขา​มาก​เท่า​ใด พวก​เขา​ก็​ยิ่ง​ออก​ห่าง​จากพระองค์​มาก​เท่า​นั้น
พวก​เขา​ถวาย​เครื่อง​บูชาแก่​รูป​เคา​รพ​อยู่​เรื่อย​ไป

ทั้งที่พระเจ้าทรง​สอน​พวกเขาให้​เดิน ทรง​อุ้มพวกเขาไว้
แต่พวกเขา​ไม่​รู้​ว่า พระเจ้าเป็น​ผู้​รัก​ษาพวกเขาให้​หาย

พระองค์​จูงพวกเขา​ด้วยความ​เมต​ตา และความ​รัก
ทรงทำ​ให้ภาระของพวกเขาเบา​ลง และทรง​เลี้ยงดูพวกเขา

แม้พวกเขา​ไม่​กลับ​ไป​แผ่น​ดิน​อียิปต์
แต่​ก็ไปหาอัส​ซี​เรีย​
เพราะพวกเขา​ปฏิ​เสธ​ไม่​ยอม​กลับ​มา​หา​พระเจ้า

ดังนั้นดาบ​จะ​รุก​รานเมือง​ของ​พวกเขา และ​ผลาญ​ทำลาย​เสีย

ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ตั้ง​ใจ​จะ​เหิน​ห่าง​จากพระองค์
ดังนั้นเมื่อพวกเขา​ร้อง​ทูล​ ​พระ​องค์จึง​มิ​ได้​ทรง​ยก​ชู​พวกเขา

อิสราเอล​เอ๋ย พระเจ้าจะ​ให้​เจ้า​แก่​ผู้​อื่น​ได้​อย่าง​ไร?
พระองค์​จะ​ให้​เจ้า​เหมือน​เมือง​อัด​มาห์​ หรือเมือง​เศ​โบ​ยิม​ได้​อย่าง​ไร?
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความ​เอ็น​ดู​

พระองค์จะ​ไม่​จัดการ​ด้วย​ความ​กริ้ว​อัน​ร้อน​แรง
เพราะ​พระองค์เป็น​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​มนุษย์

แล้วพวกเขาจะ​ติด​ตาม​พระเจ้า​ไป
และ​บรร​ดา​บุตร​ของ​พระ​องค์​จะ​กลับ​บ้าน

1. พระเจ้ายิ่งเรียกอิสราเอลยิ่งออกห่างจากพระองค์
พระเจ้าทรงรักและเมตตาพวกเขา พวกเขาก็ยังทรยศต่อพระองค์
ถึงกระนั้นพระองค์ยังคงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความ​เอ็น​ดู​

นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับเรา ผู้เป็นประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเรา ด้วยความเอ็นดูเสมอ
แม้เราจะปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไม่สมควรเอาเสียเลย
ขอบคุณพระเจ้า

2. เมื่อประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ตั้ง​ใจ​จะ​เหิน​ห่าง​จากพระองค์
พระ​องค์จึง​มิ​ได้​ตอบคำร้องทูลของพวกเขา
ไม่ใช่เพราะพระองค์เกลียดพวกเขา
แต่พระองค์รักพวกเขาและปรารถนาให้พวกเขากลับมาหาพระองค์
ไม่ปรารถนาให้พวกเขาต้องพบกับความพินาศ

เมื่อเราพบกับการตีสอนของพระเจ้า
นั่นไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าไม่ได้รักเราแล้ว
แต่นั่นกลับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
พระเจ้ารักเรามาก ทรงแคร์เราอย่างยิ่ง

3. พระเจ้าจะไม่ทำลายอิสราเอลให้สิ้นซาก เหมือน​เมือง​อัด​มาห์​ หรือเมือง​เศ​โบ​ยิม​ (เมืองบริเวณเดียวกับ เมืองโสโดม​และ​โก​โม​ราห์ ฉธบ. 29:23)

พระเจ้าทรงเมตตาประชากรของพระองค์
เมื่อพวกเขาถูกตีสอน ก็เพื่อให้พวกเขากลับใจ
พวกเขาจะไม่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

การตีสอน ไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อให้กลับใจ
ดังนั้นถ้าเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า กลับใจ
สิ่งร้ายก็จะกลับกลายเป็นดี

คำคม

“ ไม่ว่าจะชั่วเพียงใด พระเมตตาของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอ สำหรับคนบาปที่กลับใจ ”

สรุป โฮเชยา 10

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 10 พระเจ้าสำแดงว่าเพราะบาป​ของ​อิส​รา​เอล​ ดังนั้นพวกเขาจึงจะ​ตก​เป็น​เชลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 10
|
พระเจ้าตรัสว่า
อิส​รา​เอล​เป็น​เถา​องุ่น​งอก​งาม และเกิด​ผล​อุดม
แต่เมื่อยิ่ง​เกิด​ผล​มาก ก็ยิ่ง​สร้าง​แท่น​บูชา​มาก​ขึ้น​
จิต​ใจ​ของ​พวกเขา​หลอก​ลวง

บัด​นี้พวกเขา​จึง​ต้อง​รับ​โทษ
พระ​องค์​จะ​ทรง​พัง​แท่น​บูชา​ของ​พวกเขา​ลง

คราว​นี้​พวกเขา​จะรู้ตัวว่า
เหตุที่ต้องเจอสถานการณ์เช่นนั้น เพราะ​ไม่​ยำ​เกรง​พระเจ้า

เมื่อรูป​ลูก​วัว​ที่​เบ​ธา​เวน ถูกทำให้หมดศักดิ์ศรี
ชาว​เมือง​สะ​มา​เรีย​ก็​กลัว และ​ร้อง​ไห้​เพราะ​รูป​นั้น
เอฟ​รา​อิม​(อิสราเอลตอนเหนือ)จะ​ได้​รับ​ความ​อัป​ยศ
กษัตริย์​ของ​พวกเขา​จะ​พินาศ
ปูช​นีย​สถาน​สูง​ของพวกเขา จะ​ต้อง​ถูก​ทำ​ลาย

​อิสราเอลทำ​บาป​ตั้ง​แต่​สมัย​กิเบ​อาห์ (วนฉ. 19:1-30 เรื่องเมียน้อยของคนเลวี)
และพวกเขา​ยัง​ทำ​เรื่อย​มา
การลงโทษจะมาถึงพวกเขา​เพราะ​ความ​ผิด​สอง​ประ​การ​ของ​พวกเขา

จง​หว่าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ไว้​สำ​หรับ​ตัว​
เพื่อจะ​เกี่ยว​ผล​ของ​ความ​รัก​มั่น​คง
เพราะ​เป็น​เวลา​ที่​จะ​แสวง​หา​พระเจ้า
เพื่อ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​โปรย​ความ​ชอบ​ธรรม​ให้

แต่เพราะพวกเขา​ได้​ไถ​ความ​ชั่ว
จึงได้​เกี่ยว​ความ​ผิด​บาป และ​ได้​รับ​ประ​ทาน​ผล​ของ​การ​โก​หก
เพราะ​ว่าพวกเขา​วาง​ใจ​ใน​ทาง​ของตน และ​ใน​จำ​นวน​ทหารของตน

ดังนั้น​สง​คราม​จะ​เกิด​ขึ้นกับพวกเขา
ป้อม​ปรา​การ​ทั้ง​สิ้น​ของพวกเขาจะ​ถูก​ทำ​ลาย
และกษัตริย์​อิส​รา​เอล​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​อย่าง​สิ้น​เชิง
เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ใหญ่​หลวง​ของ​พวกเขา

1. การลงโทษจะมาถึงอิสราเอล
เพราะ​พวกเขาวางใจในทางของตน ว่า วิถีชั่วของพวกเขาดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร
และเพราะพวกเขาวางใจในกำลังทหารของตน คิดว่า ตนเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการพระเจ้า

วันนี้ อย่าให้เราทำตามใจปรารถนาของตนเอง
แต่ทำตามพระคำของพระเจ้า
และอย่าให้เราวางใจ ในกำลัง ความสามารถ สติปัญญาของตนเอง
แต่ไว้วางใจในพระเจ้าแต่พระองค์เดียว

2. ผู้ที่​หว่าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ จะ​เกี่ยว​ผล​ของ​ความ​รัก​มั่น​คง
ผู้ที่หว่านการ​แสวง​หา​พระเจ้า จะเกี่ยว​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่พระองค์ประทานให้

ส่วนผู้ที่หว่าน​ความ​ผิด​บาป และความ​ชั่ว
จะเกี่ยวผลของความชั่วร้าย และการลงโทษ

จงเลือกแสวงหาพระเจ้า อย่าแสวงหาการทำสิ่งชั่วร้าย

คำคม

“ ผู้ที่ละทิ้งพระเจ้าจะต้องเสียใจ แต่ผู้ที่แสวงหาพระองค์จะไม่ผิดหวัง ”

สรุป โฮเชยา 9

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 9 พระเจ้าทรงประกาศการลงโทษเหนืออิสราเอล ผู้ละทิ้งพระเจ้าไปทำสิ่งชั่วร้าย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 9

พระเจ้าตรัสกับอิสราเอล ว่า
โอ อิส​รา​เอล​เอ๋ย อย่า​เปรม​ปรีดิ์​อย่าง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เลย
เพราะอิสราเอลกำลังเล่น​ชู้​นอก​ใจ​พระ​เจ้า​
อิสราเอลดูเหมือนได้รับความพอใจจากอัสซีเรีย เมื่อหันไปนมัสการพระของอัสซีเรีย
แต่ไม่นานจะสร้างปัญหาใหญ่แก่พวกเขา
แต่​พวกเขาก็ไม่กลับมาหาพระเจ้า แต่​จะ​กลับ​ไป​ยัง​อียิปต์
พวกเขาถวายเครื่อง​บูชาแด่รูปเคารพ ซึ่งนั่นจะนำ​การ​ไว้​ทุกข์มาสู่พวกเขา

เมื่อเวลา​แห่ง​การ​ลง​โทษ​ และ​การ​ตอบ​แทน ​มา​ถึง
ความ​พินาศจะตามเขาไปถึงอียิปต์
ของ​ล้ำค่า​ของพวกเขาจะถูกยึดไป

ผู้​เผย​พระ​วจนะ ซึ่งพระเจ้าตั้งให้​เป็น​ยาม​ดูแลอิสราเอล
แต่พวกเขากลับ วางกับดักประชากรของพระเจ้า ให้หลงไปจากพระองค์
พระ​องค์​จะ​ทรง​ลง​โทษ​เพราะ​บาป​ของ​เขา

พระเจ้าทรงนำอิสราเอลใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
แต่​พวกเขากลับไป​หา​พระ​บา​อัล​เป​โอร์ และ​ถวาย​ตัว​แด่​สิ่ง​น่า​อดสู​นั้น
และ​กลาย​เป็น​สิ่ง​น่า​สะอิด​สะเอียน​อย่าง​สิ่ง​ที่พวกเขา​รัก​นั้น

ดังนั้นศักดิ์​ศรี​ของอิสราเอล​จะ​บิน​ไป​เหมือน​นก
พวกเขาจะไม่เกิดผล และแม้จะเกิดผลเพียงเล็กน้อยก็จะถูกพรากไปจนหมด
วิบัติ​แก่​อิสราเอล เมื่อ​พระเจ้า​จากพวกเขา​ไป
พวกเขาจำต้องมอบพงศ์​พันธุ์​ของพวกเขา ไป​ให้แก่​ผู้​ฆ่า

ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของพวกเขา เริ่มจากใน​กิล​กาล
พระเจ้า​จะ​ขับพวกเขา​ออก​ไป​จาก​นิเวศ​ของพระองค์
เพราะ​การ​กระ​ทำ​อัน​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวกเขา

อิสราเอล​ถูก​ทำ​ลาย​แล้ว ราก​ของ​เขา​ก็​เหี่ยว​แห้ง​ไป จะ​ไม่​มี​ผล​อีก
แม้​ว่า​พวกเขา​จะ​เกิด​บุตร​หลาน แต่ลูกหลานนั้นก็จะถูก​ฆ่า​
พระเจ้า​จะ​เหวี่ยง​พวกเขา​ทิ้ง​ไป เพราะ​พวกเขามิ​ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​องค์
พวกเขา​จะ​เป็น​คน​พเนจร​อยู่​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

1. คนอิสราเอลคิดว่า การถวายเครื่องบูชามากๆของพวกเขา จะช่วยให้พวกเขาพ้นปัญหา
แต่เนื่องจาก เขาไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า แด่ถวายให้รูปเคารพ
ดังนั้นการถวายเครื่องบูชาของเขา นอกจากจะไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลยแล้ว
ยังเป็นเหตุให้พระพิโรธองพระเจ้าลงมายังพวกเขาอีกด้วย

สิ่งที่เราทำ ที่เราคิดว่าทำถวายแด่พระเจ้า
แต่หากความจริงแล้ว ไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้า แต่เพื่อตนเอง หรือประโยชน์บางอย่าง
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อเราแล้ว ยังอาจจะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของเราอีกด้วย

2. พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
แต่​พวกเขากลับไป​รัก​พระบาอัลเปโอร์ ที่พระเจ้าสะอิดสะเอียน
พวกเขาจึง​กลาย​เป็น​สิ่ง​น่า​สะอิด​สะเอียน​เหมือนกับรูปเคารพนั้น
(พระ​บาอัล​แห่ง​เปโอร์ เป็นพระของคน​โมอับ​ การนมัสการพระนี้ทำโดย​ใช้​พิธี​กรรม​ที่​ชั่ว​ช้า​ลามก ซึ่งนอกจากมั่วเซ็กส์กันต่อหน้ารูปเคารพ อาจมีการเอาลูกมาเผาบูชายันต์อีกด้วย)

หากใครติดตาม และรัก สิ่งที่พระเจ้ารังเกียจ
เขาก็กำลังทำตัว ให้เป็นที่รังเกียจของพระเจ้า

3. พระเจ้าตรัสว่า ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของอิสราเอล เริ่มจากใน​กิล​กาล
ที่กิลกาล เป็นที่ซึ่งพระเจ้าสำแดงพระเมตตาของพระองค์มากมายที่นั่น
แต่ที่นั่นกลับเป็นที่ที่พวกเขา จัดให้มีการนมัสการรูปเคารพมากมาย(ฮชย. 4:15)

จุดเริ่มต้นของความชั่วร้าย คือ การไม่สำนึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่ตน

คำคม

“ หาก​การอวยพรของพระเจ้า​พรากจากไป ชีวิตคงจะเหลือแต่ความทุกข์ระทมใจ ”

สรุป โฮเชยา 8

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 8 พระเจ้าทรงตำหนิอิสราเอลที่ละทิ้งการแสวงหาพระเจ้า ไปแสวงหารูปเคารพ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 8

พระเจ้าตรัสกับโฮเชยา เกี่ยวกับอิสราเอล ว่า

เพราะพวกเขา​ได้​หัก​พันธ​สัญ​ญา​ และ​ละเมิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของพระเจ้า
ดังนั้น​อินทรี​ตัว​หนึ่ง(อัสซีเรีย)จึงมา​เหนือ​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า

อิส​รา​เอล​ร้อง​ทุกข์​ต่อพระเจ้า และกล่าว่าพวกเขา​รู้​จัก​พระ​องค์
แต่พวกเขาได้​ปฏิ​เสธ​ความ​ดี​เสีย แล้วจะบอกว่า รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร

พวก​เขา​ได้​แต่ง​ตั้ง​กษัตริย์(เยโรโบอัม) แต่​พระเจ้า​มิ​ได้​เสนอ​ให้​ทำ
พวกเขา​ได้​สร้าง​​รูป​ลูก​วัว เพื่อนมัสการ
ทำให้ความ​กริ้ว​ของพระเจ้า​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อ​พวก​เขา
เพราะ​เขา​หว่าน​ลม เขา​จึง​ต้อง​เกี่ยว​พายุ​หมุน
พืชของพวกเขาจึงไม่เกิดผล และที่เกิดผลนั้น คน​ต่าง​ด้าว​ก็​เอา​ไป​กินเสีย

พวกเขา​อยู่​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เป็น​เหมือน​ภาชนะ​ไร้​ประ​โยชน์
พวกเขาขึ้น​ไป​หา​อัส​ซี​เรีย พยายามนมัสการรูปเคารพของอัสซีเรีย
แต่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อพวกเขา
พวกเขา​เริ่ม​ลด​น้อย​ถอย​ลง
พวกเขา​ได้​สร้าง​แท่น​บูชา​เพิ่ม​ขึ้น กลับทำบาป
เพราะเป็นแท่นบูชารูปเคารพ

ถึง​พวกเขา​จะ​เขียน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ให้​สัก​หมื่น​ข้อ
พวกเขา​ก็จะ​ถือ​ว่า​เป็น​เพียง​ของ​แปลก
พวกเขา​ถวาย​เครื่อง​​บูชา​แด่พระเจ้า
แต่​พระองค์​มิ​ได้​พอ​พระ​ทัยพวกเขา
พระองค์จะ​ทรง​ลง​โทษ​พวกเขา​เพราะ​บาป​ของ​พวกเขา
แล้วพวกเขา​จะ​กลับ​ไป​ยัง​อียิปต์
พวกเขาได้​ลืม​ผู้​สร้าง​ของ​ตน​แล้ว
พระเจ้าจึงจะ​ส่ง​ไฟ​มา​เผา​เมือง​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​เสีย

1. คนอิส​รา​เอล​ร้อง​ทุกข์​ต่อพระเจ้า แต่​ปฏิ​เสธ​ที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำ
(ยังคงเอาลูกของตนมาเผาบูชายันต์รูปเคารพอยู่ดี)
พวกเขาคิดว่า ตน​รู้​จัก​พระ​องค์ แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

ดังนั้นแทนที่พวกเขา จะได้รับการช่วยกู้
แต่กลับได้รับการลงโทษจากพระเจ้า ตามความบาปชั่วของพวกเขา

คำอธิษฐานของคนที่ไม่ยอมกลับใจ จะไม่นำการเปลี่ยนแปลงใดๆมาสู่สถานการณ์ของเขา

2. ไม่ว่าพระเจ้าจะประทาน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ มากสักเท่าใด ให้แก่คนอิสราเอล เพื่อสอนทางที่ถูกต้องแด่พวกเขา
พวกเขา​ก็ไม่สนใจใยดีอยู่ดี

เพราะพวกเขาไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าบอก
พระเจ้าจึงไม่ฟังสิ่งที่พวกเขาร้องทูล

3. คนอิสราเอลได้​ลืม​ผู้​สร้าง​ของ​ตน​
แล้วไปแสวงหาการช่วยเหลือ จากสิ่งอื่น
พวกเขาจึงพบแต่ความว่างเปล่า และความพินาศ

อย่าให้เราลืมพระเจ้าของเรา
ทุกครั้งที่พบปัญหา ให้เรากลับมาหาพระเจ้า
ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และรับฟังคำแนะนำจากพระองค์

คำคม

“ การรับใช้พระเจ้า ที่พระองค์พอพระทัย คือ การรับใช้อย่างเชื่อฟังพระองค์ ”

สรุป โฮเชยา 7

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 7 พระเจ้าตำหนิอิสราเอล ที่ละทิ้งพระเจ้า และหันไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทนพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 7

พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอล ว่า
ความ​ผิดและ​ชั่ว​ร้าย​ต่างๆ​ของ​เอฟ​รา​อิม(อิสราเอล)จะ​เผย​ออก
แต่พวกเขา​มิ​ได้​สำ​นึก​ ​ว่า พระเจ้า​จด​จำ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวกเขา​ได้

พวกเขา​ทำ​ให้​กษัตริย์และเจ้านาย ​ยินดี​ด้วย​การทำความ​ชั่ว
ทุก​คน​เป็น​คน​ล่วง​ประ​เวณี เต็มด้วย​เล่ห์​เหลี่ยม
ในยามที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ก็ไม่​มี​ใคร​ใน​พวก​เขา​ร้อง​เรียกพระเจ้า
พวกเขาเข้า​ปน​กับ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

แล้วคน​ต่าง​ด้าว​ก็​กิน​แรง​ของพวกเขา แต่พวกเขาก็​ไม่​รู้​ตัว
ความ​เย่อ​หยิ่ง​ของ​พวกเขา เป็น​พยาน​ปรัก​ปรำ​พวกเขา
ถึงกระนั้นพวกเขา​ก็​ยัง​ไม่​กลับ​ไป​หา​พระ​เจ้า​ มิ​ได้​แสวง​หา​พระ​องค์

เอฟ​รา​อิม​เป็น​เหมือน​นก​พิราบ โง่​เขลา​และ​ไร้​ความ​คิด
พวกเขา​ร้อง​เรียก​อียิปต์ ไป​หา​อัส​ซี​เรีย
พวกเขา​ได้​หลง​เจิ่น​ไป​จากพระเจ้า และกบฏ​ต่อพระเจ้า
พวกเขาพูด​โก​หก​เรื่องพระเจ้า แม้ว่าพระองค์ทรงช่วยพวกเขา
พวกเขามิ​ได้​ร้อง​ทุกข์​ต่อ​พระเจ้า​จาก​ใจ​จริง
แต่​​คร่ำ​ครวญ ​เชือด​เฉือน​ตัว​เอง​ เพื่ออ้อนวอนต่อรูปเคารพ

แม้​พระเจ้า​ได้​ฝึก​และ​เสริม​เรี่ยว​แรงของพวกเขา
พวกเขา​ก็​ยัง​คิด​ร้ายต่อพระเจ้า

1. คนอิสราเอลไม่สำนึกว่า พระเจ้าทรงจดจำความชั่วร้ายที่พวกเขาได้ทำ
พวกเขาจึงไม่เกรงกลัวในการลงโทษที่จะมาถึงนั้น

เราควรระลึกอยู่เสมอว่า
พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งที่เรากระทำ
เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป ควรรีบกลับใจ ก่อนที่การตีสอนของพระเจ้าจะลงมา
เพื่อเรียกให้เรากลับใจ

2. คนอิสราเอลทำผิด เมื่อทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
แต่ทำผิดยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อทำผิดแล้ว ไม่ยอมกลับใจ มาหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์อภัย

วันนี้ หากเราทำผิดพลาดไปแล้ว ในบาปที่ได้ทำลงไป
อย่าทำผิดซ้ำอีก ด้วยการไม่ยอมกลับใจ มาหาพระเจ้า สารภาพบาป เพื่อขอให้พระองค์ให้อภัย

3. เมื่ออิสราเอลเกิดปัญหาขึ้น แทนที่จะกลับใจ หันมาหาพระเจ้า
แค่พวกเขากลับทำสิ่งที่ โง่​เขลา​และ​ไร้​ความ​คิด
โดยการไปขอความช่วยเหลือจาก​อียิปต์ และอัส​ซี​เรีย
ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย แต่กลับทำร้ายพวกเขา

ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเราในวันนี้ คลี่คลายได้โดยการกลับมาหาพระเจ้า

คำคม

“ ทางออกของทุกปัญหา คือ กลับ​ไป​หา​พระ​เจ้า​และ​แสวง​หา​ความช่วยเหลือจากพระ​องค์ ”

สรุป โฮเชยา 6

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 6 พระเจ้าทรงเรียกให้คนอิสราเอลกลับใจ แต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจ ยังคงดำเนินในทางชั่วร้ายต่อไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 6

โฮเชยาพูดกับคนอิสราเอล ว่า
มา​เถิด ให้​เรา​กลับ​ไป​หาพระเจ้า
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฉีก และ​จะ​ทรง​รัก​ษา​เรา​ให้​หาย
พระ​องค์​ทรง​โบย​ตี และ​จะ​ทรง​พัน​บาด​แผล​ให้​แก่​เรา
​พระ​องค์​จะ​ทรง​​ฟื้นเราและ​ยก​เรา​ขึ้น เพื่อ​เรา​จะ​ดำ​รง​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์
ให้​เรา​พยา​ยาม​รู้​จัก​พระเจ้า
พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​หา​เรา​อย่างแน่นอน

พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลและคนยู​ดาห์​ ว่า
ความ​รัก​ของพวกเขา ​ก็​เหมือน​เมฆ​ หรือน้ำค้างใน​ยาม​เช้า ที่หายไปอย่างรวดเร็ว
พระเจ้า​จึง​ให้​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ กล่าวโทษพวกเขา

เพราะพระเจ้า​ประ​สงค์ให้พวกเขา สำแดง​ความ​เมต​ตาต่อผู้อื่น และ​​รู้จัก​พระองค์
มากยิ่ง​กว่า​ประ​สงค์​เครื่อง​บูชา​ใดๆ ที่พวกเขาพยายามนำมาถวาย

พวกเขาทร​ยศ​ต่อ​พระเจ้า ทำสิ่งชั่วร้าย และ​สิ่ง​น่า​รังเกียจ
การ​ทรยศของพวกเขา ทำ​ให้​ตัว​เอง​เป็น​มล​ทิน

1. เมื่อพระเจ้า​ทรง​​ตีสอนเรา เนื่องด้วยความดื้อดึงของเรา
แล้วเรากลับใจ พระองค์จะ​ทรง​พัน​บาด​แผล​ให้​แก่​เรา
เปลี่ยนสิ่งร้ายนั้น ให้กลายเป็นพระพร

2. เมื่อเรา​พยา​ยาม​รู้​จัก​พระเจ้า ด้วยการแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจ
พระ​องค์​จะ​ทรงเปิดเผยพระองค์แก่เรา​อย่างแน่นอน

3. สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากมนุษย์ ไม่ใช่ของถวายใดๆ
แต่เป็นหัวใจที่รักผู้อื่น และ รักพระเจ้า อย่างจริงใจ

คำคม

“ การสำแดงความเมตตาต่อผู้อื่น เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย ”

สรุป โฮเชยา 5

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 5 พระเจ้าบอกถึงการ​พิ​พาก​ษาที่จะเกิดขึ้นกับ​อิส​รา​เอล​และ​ยูดาห์​เนื่องจากความบาปของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 5

พระเจ้าตรัสกับคนอิส​รา​เอล​ ว่า
พวกเขาจะ​ถูก​พิพาก​ษา เพราะพวกเขาวาง​กับดัก​ ให้คนกราบไหว้รูปเคารพ กันทั้งแผ่นดิน
ตั้งแต่​เมือง​มิส​ปาห์(ตะวันออก) ถึงเมือง​ทา​โบร์(ตะวันตก)

สิ่งที่พวกเขาทำ ​มิ​อาจ​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระเจ้า
การ​กระ​ทำ​ของพวกเขา​ไม่​ยอม​ให้​ พวกเขา​กลับ​ไป​ยัง​พระ​เจ้า​
เพราะ​วิญ​ญาณ​แห่ง​การ​เล่น​ชู้​อยู่​ใน​ตัว​พวกเขา
พวกเขาจึง​ไม่​รู้​จัก​พระเจ้า

พวกเขา​จะ​สะดุด​ใน​ความ​ผิด​ของ​ตน ทั้งอิสราเอลและยูดาห์​
พวกเขาจะ​ไป​หา​พระเจ้า แต่​พวกเขา​จะ​หา​พระ​องค์​ไม่​พบ
เพราะพวกเขา​ได้​ทร​ยศ​ต่อ​พระเจ้า

ใน​วัน​ที่​ลง​โทษ​นั้น เอฟ​รา​อิม​จะ​ร้าง​เปล่า
พระเจ้าจะ​เท​ความ​กริ้ว​ของ​พระองค์เหนือ​พวกเขา
พวกเขาจะถูก​บีบ​บัง​คับ และ​ถูก​บดขยี้​
เพราะ​เขา​ตั้ง​ใจ​ติด​ตาม​สิ่งไร้ค่า

เมื่อ​เอฟ​รา​อิม​เห็น​ความ​เจ็บ​ป่วย​ของ​ตน ​ก็​ไป​หา​อัส​ซี​เรีย
แต่อัสซีเรีย​ก็​ไม่​สา​มารถ​จะ​รัก​ษาพวกเขาได้

พระเจ้าจะ​ฉีก​เอฟราอิม(อิสราเอลตอนเหนือ) และ ยูดาห์ (อิสราเอลตอนใต้)
​ใคร​จะ​ช่วย​ก็​ไม่​ได้
จน​กว่า​พวกเขา​จะ​ยอม​รับ​ความ​ผิด​ของตน​และ​แสวง​หา​พระเจ้า
เมื่อ​พวกเขา​รับ​ความ​ทุกข์​ร้อน พวกเขา​จะ​แสวง​หาพระเจ้า

1. การกระทำที่ชั่วช้าของอิสราเอล ทำให้พวกเขาไม่กลับมาหาพระเจ้า
เพราะพวกเขาชื่นชอบที่จะทำชั่ว ไม่อยากละทิ้งบาป

คนที่ไม่ปรารถนาที่จะกลับใจ ไม่สามารถมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจได้

คนที่ไม่ยอมกลับใจ ต่อให้เขามาหาพระเจ้า
แต่เขาก็จะไม่พบกับพระองค์

2. เมื่อคนอิสราเอลตั้ง​ใจ​ติด​ตาม​สิ่งไร้ค่า พวกเขาจึงทำสิ่งไร้ค่า
ทำให้พวกเขาพบกับความเจ็บปวด
แล้วแทนที่พวกเขาจะกลับมาหาพระเจ้า ให้พระองค์ทรงรักษา
พวกเขากลับไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรีย ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย

หากวันนี้ เราพบกับปัญหาในชีวิต เพราะการดำเนินชีวิตในทางที่ผิดของเรา
อย่าไปแสวงหาทางแก้ไขจากโลกนี้
จงกลับมาหาพระเจ้า ถ่อมใจลง สารภาพบาป ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วเราจะได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์

คำคม

“ พระเจ้าประสงค์ให้เรากลับใจ เพื่อได้จะทรงอภัยและช่วยกู้เรา ”

สรุป โฮเชยา 4

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 4 พระ​เจ้า​ทรง​กล่าว​โทษ​อิส​รา​เอล ที่ละทิ้งพระเจ้าไปปรนนิบัติรูปเคารพ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 4

พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอล ว่า
เพราะ​พวกเขา ไม่​มี​ความ​ซื่อ​สัตย์​สุจริต ความ​เมต​ตา หรือ​การ​รู้​จัก​พระ​เจ้า
มี​แต่​การ​สบถ​สา​บาน การ​โก​หก การ​ฆ่า​คน การ​ลัก​ขโมย​และ​การ​ล่วง​ประ​เวณี

ดังนั้น แผ่น​ดิน​จึง​เศร้า​โศก ผู้คนก็​อ่อน​ใจ สัตว์​ทั้งหลายก็สูญ​ไป

ทั้ง​ประ​ชา​ชน​ และปุโร​หิต ก็ทำผิดเหมือนๆกัน
พวกเขาจึงล้มลงและถูก​ทำ​ลาย

ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า​ถูก​ทำ​ลาย​เพราะ​ขาด​ความ​รู้
เพราะพวกเขา​ปฏิ​เสธ​ความ​รู้ของพระเจ้า พระองค์จึง​ก็​ปฏิ​เสธ​พวกเขา

พวก​เขา​มี​มาก​ขึ้น​เท่า​ใด ก็​ทำ​บาป​ต่อ​พระเจ้า​มาก​ขึ้น​เท่า​นั้น
พระเจ้า​จะ​ให้​ศักดิ์​ศรี​ของ​พวกเขากลาย​เป็น​ความ​อับ​อาย
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษพวกเขา เพราะ​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​พวกเขา
พวกเขา​จะ​รับ​ประ​ทาน แต่​ไม่​รู้​จัก​อิ่ม​หนำ
พวกเขา​จะ​เล่น​ชู้ แต่​ไม่​เกิด​ผล​ดีใดๆ

พวกเขาเป็นประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
แต่กลับ​ไป​ขอ​ความ​เห็น​จาก​รูปเคารพ และ​​ละ​ทิ้ง​พระ​เจ้า​เสีย
ดัง​นั้น​ชน​ชาติ​ที่​ไม่​มี​ความ​เข้า​ใจ​จะ​มา​ถึง​ความ​พินาศ

อิส​รา​เอล​เอ๋ย ​อย่าไปชักชวน​ยู​ดาห์​ให้ทำผิดแบบเจ้า
อิส​รา​เอล​นั้น​ดื้อ​ดึง เหมือน​วัว​สาว​ที่​ดื้อ​ดึง
พระเจ้าจะ​ทรง​เลี้ยงพวกเขา อย่าง​เลี้ยง​แกะ​ที่​ทุ่ง​กว้าง​ได้​หรือ?

พวกเขาผูก​พัน​อยู่​กับ​รูป​เคา​รพ​แล้ว
พวกเขารัก​ความ​อับ​อาย​ยิ่ง​กว่า​ศักดิ์​ศรี​ของ​ตน
พวกเขาจึง​จะ​อดสู​เพราะ​เครื่อง​สัตว​บูชา​ของ​พวกเขา

1. เมื่อคนทำบาป ทั้งแผ่นดิน ทั้งสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบไปด้วย
เมื่อเราทำบาปแบบไม่ยอมกลับใจ จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ความสัมพันธ์ หน้าที่การงาน หรือสิ่งที่เราทำด้วย
เมื่อทำผิด จงรีบกลับใจเสียใหม่

2. เมื่อคนอิสราเอล​ปฏิ​เสธ​ความ​รู้ของพระเจ้า คำสั่งสอนของพระองค์
พระองค์จึง​ก็​ปฏิ​เสธที่จะอวยพระพร​พวกเขา

เมื่อคนที่ไม่สนใจที่จะดำเนินชีวิตตามค่านิยมของพระเจ้า
แต่หันไปทำตามค่านิยมแห่งโลกนี้
เขาก็กำลังเดินถอยห่างออกไปจากพระพรของพระเจ้าไปทุกที

3. อิสราเอลเป็นประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
แต่กลับ​ไป​ขอ​ความ​เห็น​จาก​รูปเคารพ พวกเขาจึง​มา​ถึง​ความ​พินาศ

วันนี้เรา ผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราเชื่อคำแนะนำจากใครมากกว่ากัน
จากพระคำของพระเจ้า หรือจากคำแนะนำของโลกนี้?

4. ​แกะสามารถเลี้ยง​ โดยปล่อยให้มันเดินหากินที่​ทุ่ง​กว้าง​ได้​
มันรู้ว่าผู้เลี้ยงมันอยู่แถวนั้น โดยปกติมันจึงไม่ไปไหนไกล
แต่ไม่สามารถเลี้ยง​วัว​สาว​ที่​ดื้อ​ดึง เช่นนั้นได้
เพราะมันจะหาทางเตลิดไปไกลอยู่ตลอดเวลา

เราเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
ดังนั้นอย่าทำตัวเป็น​วัว​สาว​ที่​ดื้อ​ดึง

คำคม

“ ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า​ถูก​ทำ​ลาย ​เพราะ​ขาด​ความ​รู้ ”

สรุป โฮเชยา 3

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 3 พระเจ้าให้โฮเชยาไปรับภรรยาที่หนีตามชู้ไปกลับมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงทำเช่นนั้นกับอิสราเอลเช่นกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 3

หลังจากที่ภรรยาของโฮเชยา ได้หนีตามชู้ไป
พระเจ้าสั่งให้โฮเชยา ไป​รักนางอีกครั้ง แม้นางจะ​เป็น​หญิง​ล่วง​ประ​เวณี
ดัง​นั้นโฮเชยาจึง​ได้​ซื้อ​นาง​มา​ด้วย​เงิน 15 เช​เขล​และ​ข้าว​บาร์​เลย์ 150 กิ​โล​กรัม
(ที่ต้องซื้อกลับมา น่าจะเป็นเพราะ นางถูกชู้ขายไปเป็นโสเภณีประจำวิหารของรูปเคารพ)

เหตุการณ์นี้เหมือน​ที่​พระเจ้าทรง​รักอิสราเอล แม้​พวก​เขา​จะ​หัน​ไป​หา​พระ​อื่น

โฮเชยาบอก​นาง​ว่า
นาง​ต้อง​อยู่​กับโฮเชยา​อีก​นาน อย่า​คบชู้อีก
ส่วน​โฮเชยา​ก็ยัง​จะ​ไม่หลับนอนกับนางด้วย

ซึ่งจะเกิดกับอิสราเอลอย่างเดียวกัน
พวกเขาจะอยู่​อย่าง​ไม่​มี​กษัตริย์​และ​ไม่​มี​เจ้า​นาย​เป็น​เวลา​นาน
ทั้ง​จะ​ไม่​มี​การกราบไว้​รูป​เคา​รพ แต่ไม่ได้พบกับพระเจ้า
จนถึงเวลา แล้วอิส​รา​เอล​จะ​กลับ​มา ​แสวง​หา​พระเจ้า
และ​ใน​​ภาย​หน้า​พวกเขา​จะ​ยำ​เกรง​พระเจ้า​และ​ความ​ดี​ของ​พระ​องค์

1. นางโกเมอร์ ไม่เห็นความดีที่โฮเชยาทำให้แก่นาง กลับละทิ้งเขา ติดตามชู้ไป
แล้วในที่สุดก็ถูกชู้ขายเป็นทาส นางรับผลความชั่วร้ายของนาง
แต่โฮเชยาก็ไปซื้อนางกลับมา ให้มาเป็นภรรยาของเขาเหมือนเดิม

พระเจ้าทรงทำเช่นนั้นกับอิสราเอล ผู้ทรยศ
และทรงทำเช่นนั้นกับเรา ผู้ที่หันหลังให้กับพระองค์ ผู้ที่ลืมพระองค์
พระองค์ยังคงเรียกเราให้กลับมาพระองค์อยู่เสมอ

2. เมื่อโฮเชยารับโกเมอร์กลับมาเป็นภรรยา ก็ไม่ได้หลับนอนกับนาง
เหมือนเมื่อพระเจ้าทรงนำอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลย
หลังจากนั้น พวกเขาก็ไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพอีกเลย
พระเจ้าก็ไม่ได้สำแดงอะไรแก่พวกเขาอีก ราว 400 ปี

จนถึงเวลาของพระองค์
พระเยซูทรงเสด็จมา ทรงสำแดงพระเจ้าให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้จัก
และทำให้มนุษย์กลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าได้
แล้วเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ก็ยำเกรงพระเจ้าและยำเกรงในความดีที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยเราทั้งหลายนั้น
เป็นแผนการของพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้นานแล้ว ก่อนที่เราจะเกิดมา
และเมื่อเราเกิดมา ในที่สุดแผนการแห่งการช่วยกู้นั้นก็สำเร็จในชีวิตของเรา

คำคม

“ พระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอ ”

สรุป โฮเชยา 2

ภาพรวม

 • โฮเชยา บทที่ 2 พระเจ้าพูดถึงอิสราเอลที่ละทิ้งพระเจ้า ไปติดตามรูปเคารพ แต่พระองค์จะนำพวกเขากลับมาหาพระองค์อีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 2

พระเจ้าพูดกับยิสราเอล ซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ เป็นดังพระเจ้ากำลังพูดกับอิสราเอล ว่า

ให้​เรียกน้อง​ชาย​ ​ว่า “อัมมี” (ประชากรของเรา)
และ​เรียก​น้อง​สาว ​ว่า “รุหะ​มาห์” (เธอ​ได้​รับ​ความ​เมตตา)
และ​ว่า​กล่าว​แม่ของ​เจ้า ให้​นาง​ทิ้ง​การ​เล่น​ชู้​เสีย
มิ​ฉะนั้นพระเจ้า​จะทำให้นางอับอาย และจะ​ประ​หาร​นาง​ด้วย​ความ​กระ​หาย
เพราะ​นางไล่ตามชู้ไป แล้วบอกว่า เขาเป็นผู้​ให้​อา​หาร​และสิ่งดีต่างๆแก่นาง
ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ดังนั้นพระเจ้า​จะขัดขวาง​นาง
นาง​จะ​ตาม​หาชู้​ไม่​พบ​
แล้ว​นาง​จะ​ว่า ‘ฉัน​จะ​ไป หา​สามี​คน​แรก​ของ​ฉัน เพราะ​แต่​ก่อน​นั้น​ฐานะ​ฉัน​ยัง​ดี​กว่า​เดี๋ยวนี้’

อิสราเอลไม่​ทราบ​ว่า พระเจ้า​เป็น​ผู้​ให้ ข้าว เหล้า​องุ่น และ​น้ำ​มัน และ​ได้​ให้​เงิน​และ​ทอง​มาก​มาย​แก่​พวกเขา
พวก​เขากลับ​ใช้​สิ่งเหล่านั้นสำ​หรับ​พระ​บา​อัล
ดังนั้นพระเจ้า​จะ​ทวง​คืน ข้าว​ เหล้า​องุ่น ​ขน​แกะ​และ​ป่าน​ของ​พระองค์​คืน
พระเจ้า​จะ​เผย​ความ​อับ​อาย​ของพวกเขา และ​ไม่​มี​ใคร​ช่วย​พวกเขา​ได้
ความ​ร่า​เริง​ และเทศ​กาล​เลี้ยง​​พระ​บา​อัล ของพวกเขาจะสิ้นสุดลง

เพราะพวกเขาลืมพระเจ้า และ​ติด​ตาม​พระบาอัล​ไป
แต่พระเจ้าจะ​เกลี้ย​กล่อม​ และ​ปลอบ​ใจ​พวกเขา
พระองค์จะเปลี่ยน​หุบ​เขา​แห่งความยากลำบาก ให้กลาย​เป็น​ประ​ตู​แห่ง​ความ​หวัง

แล้วพวกเขาจะเรียกพระองค์ ว่า พระเจ้า​ของ​ฉัน
จะ​ไม่​เรียก ​ว่า ‘พระ​บา​อัล​ของ​ฉัน’ อีก​ต่อ​ไป

พระเจ้าจะ​หมั้น​พวกเขาไว้​ ​เป็น​นิตย์
​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม ความ​ยุติ​ธรรม ความ​รัก​มั่น​คง​ ความ​กรุณา และ​ความ​สัตย์​ซื่อ
และพวกเขา​จะ​รู้​จัก​พระเจ้า
พระเจ้า​จะ​เมต​ตา​โลรุ​หะ​มาห์(ผู้ไม่สมควรรับพระเมตตา)
พระเจ้าจะ​พูด​กับ​โล​อัม​มี (ผู้ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้า) ว่า ‘เจ้า​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา’

1. แม้คนอิสราเอลลืมพระเจ้า ละทิ้งพระองค์ ไปกราบไหว้รูปเคารพ
จนตนเองต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมาย และกำลังจะถูกทำลาย
ถึงกระนั้นพระเจ้ายังนำพวกเขากลับมาหาพระองค์
และเมตตาพวกเขา และอวยพระพรแก่พวกเขา

เมื่อเราหลงห่างไปจากพระเจ้า แต่พระองค์ไม่เคยไปไกลห่างจากเรา
เมื่อเราลืมพระเจ้า แต่พระองค์ไม่เคยลืมเรา
พระองค์พร้อมที่จะให้เรากลับมาหาพระองค์ พร้อมที่จะให้อภัยเรา
และช่วยเรากลับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
จงกลับมาหาพระองค์เถิด
แล้วพระองค์จะเปลี่ยน​หุบ​เขา​แห่งความยากลำบาก
ให้กลาย​เป็นหนทางที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สำหรับเรา

2. พระเจ้าทรงอวยพระพรคนอิสราเอลมากมาย
แต่พวกเขากลับไม่รู้ว่า เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้
แล้วยังใช้สิ่งเหล่านั้น ไปปรนนิบัติพระบาอัล

พระเจ้าทรงประทานอะไรให้แก่ชีวิตของเราบ้าง?
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น มากเพียงใด?
วันนี้ เรากำลังใช้สิ่งเหล่านั้น เพื่อปรนนิบัติความปรารถนาของตนเอง หรือเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า?

คำคม

“ ไม่ว่าจะผิดพลาดสักเพียงใด ถ้ากลับใจ พระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยและอวยพระพร ”

สรุป โฮเชยา 1

ภาพรวม

 • พระธรรมโฮเชยา พูดกับคนอิสราเอลผ่านชีวิตและคำพูดของโฮเชยา เพื่อให้อิสราเอลรู้จักความรักของพระเจ้า และหันกลับมาหาพระองค์ เพื่อจะได้รับการอภัย
 • โฮเชยา บทที่ 1 พระเจ้าให้โฮเชยาแต่งงานและมีลูก แล้วทรงใช้ชื่อลูกของโฮเชยา เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 1

พระเจ้าตรัสผ่านโฮเชยา ในสมัยของ​อุส​ซี​ยาห์-​เฮ​เซ​คี​ยาห์ กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ และ​ใน​สมัยของ​เย​โร​โบ​อัม กษัตริย์​แห่ง​อิส​รา​เอล

​ครั้ง​แรก​นั้นพระเจ้าสั่งให้โฮ​เช​ยา​
ไป​รับ​หญิง​เจ้า​ชู้​มา​เป็น​ภรรยา​ และ​มีลูกกับ​นาง
เพราะ​ว่า​จะเป็นตัวอย่างของคนอิสราเอล ที่​เล่น​ชู้​ โดย​การ​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า ไปกราบไหว้รูปเคารพ

ดัง​นั้นโฮเชยา​จึง​ไป​รับ​โก​เมอร์​ มา​เป็น​ภรร​ยา
แล้ว​นาง​ก็​​คลอด​บุตร​ 3 คน
พระเจ้าให้​เรียก​ชื่อ​บุตร​นั้น​ ดังนี้
– บุตรคนแรก เป็นชาย ชื่อ ยิส​เร​เอล (พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​กระจัด​กระจาย)
– บุตรคนที่สอง เป็นหญิง ชื่อ โลรุ​หะ​มาห์ (เธอ​มิ​ได้​รับ​ความ​เมตตา)
– บุตรคนที่สาม เป็นชาย ชื่อ โลอัมมี (มิ​ใช่​ประชากร​ของ​เรา)

เพราะพระเจ้าจะ​ลง​โทษ​พงศ์​พันธุ์​ของ​กษัตริย์เย​ฮู ​ที่​ยิส​เร​เอล
เพราะพระเจ้า​จะ​ไม่​เมต​ตาพงศ์​พันธุ์อิส​รา​เอล​อีก​ต่อ​ไป แต่​จะทรง​เมต​ตา​พงศ์​พันธุ์​ยู​ดาห์
เพราะพระเจ้าจะไม่เรียกพวกเขา ว่า เป็น​ประ​ชา​กร​ของพระองค์

แต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะเมตตา และทำให้คนอิส​รา​เอลมี​มาก​มาย​เหมือน​ทราย​ใน​ทะเล
และจะเรียกพวกเขาว่า เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่
และ​ประ​ชา​ชน​ยู​ดาห์ ​กับ​ ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล ​จะ​รวม​เข้า​ด้วย​กัน

1. เมื่อโฮเชยาเชื่อฟังพระเจ้า
– เขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ คุณสมบัติไม่คู่ควรกับผู้เผยพระวจนะอย่างเขาเลย
– เขาอดตั้งชื่อลูกเท่ห์ แต่ต้องตั้งชื่อลูกเป็นคำที่ไม่ดี ไม่เป็นพระพรเอาเสียเลย

ถึงกระนั้นเขาก็ยังเชื่อฟังพระเจ้า

บางครั้งคำสั่งในพระคำของพระเจ้าอาจจะดูเหมือนขัดแย้งกับค่านิยมของโลกนี้
การรับใช้พระเจ้านั้น ต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า ไม่ใช่เดินตามค่านิยมแห่งโลกนี้

2. พระเจ้าทรงโกรธอิสราเอลมาก ที่ทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย
จึงประกาศว่า จะลงโทษพวกเขาอย่างไม่เมตตา และจะไม่เรียกเขาว่าประชากรของพระองค์

แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่า แต่ต่อมา พระองค์จะสำแดงพระเมตตาแก่พวกเขา ผู้ไม่สมควรได้รับพระเมตตา

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเข้มงวด
แต่ขณะเดียวกันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
พร้อมที่จะให้แก่เราเสมอ

คำคม

“ พระเมตตาของพระเจ้า ไม่มีหยุดยั้ง ”