สรุป โฮเชยา 5

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 5 พระเจ้าบอกถึงการ​พิ​พาก​ษาที่จะเกิดขึ้นกับ​อิส​รา​เอล​และ​ยูดาห์​เนื่องจากความบาปของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 5

พระเจ้าตรัสกับคนอิส​รา​เอล​ ว่า
พวกเขาจะ​ถูก​พิพาก​ษา เพราะพวกเขาวาง​กับดัก​ ให้คนกราบไหว้รูปเคารพ กันทั้งแผ่นดิน
ตั้งแต่​เมือง​มิส​ปาห์(ตะวันออก) ถึงเมือง​ทา​โบร์(ตะวันตก)

สิ่งที่พวกเขาทำ ​มิ​อาจ​ปิด​ซ่อน​ไว้​จาก​พระเจ้า
การ​กระ​ทำ​ของพวกเขา​ไม่​ยอม​ให้​ พวกเขา​กลับ​ไป​ยัง​พระ​เจ้า​
เพราะ​วิญ​ญาณ​แห่ง​การ​เล่น​ชู้​อยู่​ใน​ตัว​พวกเขา
พวกเขาจึง​ไม่​รู้​จัก​พระเจ้า

พวกเขา​จะ​สะดุด​ใน​ความ​ผิด​ของ​ตน ทั้งอิสราเอลและยูดาห์​
พวกเขาจะ​ไป​หา​พระเจ้า แต่​พวกเขา​จะ​หา​พระ​องค์​ไม่​พบ
เพราะพวกเขา​ได้​ทร​ยศ​ต่อ​พระเจ้า

ใน​วัน​ที่​ลง​โทษ​นั้น เอฟ​รา​อิม​จะ​ร้าง​เปล่า
พระเจ้าจะ​เท​ความ​กริ้ว​ของ​พระองค์เหนือ​พวกเขา
พวกเขาจะถูก​บีบ​บัง​คับ และ​ถูก​บดขยี้​
เพราะ​เขา​ตั้ง​ใจ​ติด​ตาม​สิ่งไร้ค่า

เมื่อ​เอฟ​รา​อิม​เห็น​ความ​เจ็บ​ป่วย​ของ​ตน ​ก็​ไป​หา​อัส​ซี​เรีย
แต่อัสซีเรีย​ก็​ไม่​สา​มารถ​จะ​รัก​ษาพวกเขาได้

พระเจ้าจะ​ฉีก​เอฟราอิม(อิสราเอลตอนเหนือ) และ ยูดาห์ (อิสราเอลตอนใต้)
​ใคร​จะ​ช่วย​ก็​ไม่​ได้
จน​กว่า​พวกเขา​จะ​ยอม​รับ​ความ​ผิด​ของตน​และ​แสวง​หา​พระเจ้า
เมื่อ​พวกเขา​รับ​ความ​ทุกข์​ร้อน พวกเขา​จะ​แสวง​หาพระเจ้า

1. การกระทำที่ชั่วช้าของอิสราเอล ทำให้พวกเขาไม่กลับมาหาพระเจ้า
เพราะพวกเขาชื่นชอบที่จะทำชั่ว ไม่อยากละทิ้งบาป

คนที่ไม่ปรารถนาที่จะกลับใจ ไม่สามารถมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจได้

คนที่ไม่ยอมกลับใจ ต่อให้เขามาหาพระเจ้า
แต่เขาก็จะไม่พบกับพระองค์

2. เมื่อคนอิสราเอลตั้ง​ใจ​ติด​ตาม​สิ่งไร้ค่า พวกเขาจึงทำสิ่งไร้ค่า
ทำให้พวกเขาพบกับความเจ็บปวด
แล้วแทนที่พวกเขาจะกลับมาหาพระเจ้า ให้พระองค์ทรงรักษา
พวกเขากลับไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรีย ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย

หากวันนี้ เราพบกับปัญหาในชีวิต เพราะการดำเนินชีวิตในทางที่ผิดของเรา
อย่าไปแสวงหาทางแก้ไขจากโลกนี้
จงกลับมาหาพระเจ้า ถ่อมใจลง สารภาพบาป ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วเราจะได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์

คำคม

“ พระเจ้าประสงค์ให้เรากลับใจ เพื่อได้จะทรงอภัยและช่วยกู้เรา ”