สรุป โฮเชยา 8

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 8 พระเจ้าทรงตำหนิอิสราเอลที่ละทิ้งการแสวงหาพระเจ้า ไปแสวงหารูปเคารพ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 8

พระเจ้าตรัสกับโฮเชยา เกี่ยวกับอิสราเอล ว่า

เพราะพวกเขา​ได้​หัก​พันธ​สัญ​ญา​ และ​ละเมิด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของพระเจ้า
ดังนั้น​อินทรี​ตัว​หนึ่ง(อัสซีเรีย)จึงมา​เหนือ​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า

อิส​รา​เอล​ร้อง​ทุกข์​ต่อพระเจ้า และกล่าว่าพวกเขา​รู้​จัก​พระ​องค์
แต่พวกเขาได้​ปฏิ​เสธ​ความ​ดี​เสีย แล้วจะบอกว่า รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร

พวก​เขา​ได้​แต่ง​ตั้ง​กษัตริย์(เยโรโบอัม) แต่​พระเจ้า​มิ​ได้​เสนอ​ให้​ทำ
พวกเขา​ได้​สร้าง​​รูป​ลูก​วัว เพื่อนมัสการ
ทำให้ความ​กริ้ว​ของพระเจ้า​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อ​พวก​เขา
เพราะ​เขา​หว่าน​ลม เขา​จึง​ต้อง​เกี่ยว​พายุ​หมุน
พืชของพวกเขาจึงไม่เกิดผล และที่เกิดผลนั้น คน​ต่าง​ด้าว​ก็​เอา​ไป​กินเสีย

พวกเขา​อยู่​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เป็น​เหมือน​ภาชนะ​ไร้​ประ​โยชน์
พวกเขาขึ้น​ไป​หา​อัส​ซี​เรีย พยายามนมัสการรูปเคารพของอัสซีเรีย
แต่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อพวกเขา
พวกเขา​เริ่ม​ลด​น้อย​ถอย​ลง
พวกเขา​ได้​สร้าง​แท่น​บูชา​เพิ่ม​ขึ้น กลับทำบาป
เพราะเป็นแท่นบูชารูปเคารพ

ถึง​พวกเขา​จะ​เขียน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ให้​สัก​หมื่น​ข้อ
พวกเขา​ก็จะ​ถือ​ว่า​เป็น​เพียง​ของ​แปลก
พวกเขา​ถวาย​เครื่อง​​บูชา​แด่พระเจ้า
แต่​พระองค์​มิ​ได้​พอ​พระ​ทัยพวกเขา
พระองค์จะ​ทรง​ลง​โทษ​พวกเขา​เพราะ​บาป​ของ​พวกเขา
แล้วพวกเขา​จะ​กลับ​ไป​ยัง​อียิปต์
พวกเขาได้​ลืม​ผู้​สร้าง​ของ​ตน​แล้ว
พระเจ้าจึงจะ​ส่ง​ไฟ​มา​เผา​เมือง​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา​เสีย

1. คนอิส​รา​เอล​ร้อง​ทุกข์​ต่อพระเจ้า แต่​ปฏิ​เสธ​ที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำ
(ยังคงเอาลูกของตนมาเผาบูชายันต์รูปเคารพอยู่ดี)
พวกเขาคิดว่า ตน​รู้​จัก​พระ​องค์ แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

ดังนั้นแทนที่พวกเขา จะได้รับการช่วยกู้
แต่กลับได้รับการลงโทษจากพระเจ้า ตามความบาปชั่วของพวกเขา

คำอธิษฐานของคนที่ไม่ยอมกลับใจ จะไม่นำการเปลี่ยนแปลงใดๆมาสู่สถานการณ์ของเขา

2. ไม่ว่าพระเจ้าจะประทาน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ มากสักเท่าใด ให้แก่คนอิสราเอล เพื่อสอนทางที่ถูกต้องแด่พวกเขา
พวกเขา​ก็ไม่สนใจใยดีอยู่ดี

เพราะพวกเขาไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าบอก
พระเจ้าจึงไม่ฟังสิ่งที่พวกเขาร้องทูล

3. คนอิสราเอลได้​ลืม​ผู้​สร้าง​ของ​ตน​
แล้วไปแสวงหาการช่วยเหลือ จากสิ่งอื่น
พวกเขาจึงพบแต่ความว่างเปล่า และความพินาศ

อย่าให้เราลืมพระเจ้าของเรา
ทุกครั้งที่พบปัญหา ให้เรากลับมาหาพระเจ้า
ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และรับฟังคำแนะนำจากพระองค์

คำคม

“ การรับใช้พระเจ้า ที่พระองค์พอพระทัย คือ การรับใช้อย่างเชื่อฟังพระองค์ ”