สรุป โฮเชยา 10

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 10 พระเจ้าสำแดงว่าเพราะบาป​ของ​อิส​รา​เอล​ ดังนั้นพวกเขาจึงจะ​ตก​เป็น​เชลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 10
|
พระเจ้าตรัสว่า
อิส​รา​เอล​เป็น​เถา​องุ่น​งอก​งาม และเกิด​ผล​อุดม
แต่เมื่อยิ่ง​เกิด​ผล​มาก ก็ยิ่ง​สร้าง​แท่น​บูชา​มาก​ขึ้น​
จิต​ใจ​ของ​พวกเขา​หลอก​ลวง

บัด​นี้พวกเขา​จึง​ต้อง​รับ​โทษ
พระ​องค์​จะ​ทรง​พัง​แท่น​บูชา​ของ​พวกเขา​ลง

คราว​นี้​พวกเขา​จะรู้ตัวว่า
เหตุที่ต้องเจอสถานการณ์เช่นนั้น เพราะ​ไม่​ยำ​เกรง​พระเจ้า

เมื่อรูป​ลูก​วัว​ที่​เบ​ธา​เวน ถูกทำให้หมดศักดิ์ศรี
ชาว​เมือง​สะ​มา​เรีย​ก็​กลัว และ​ร้อง​ไห้​เพราะ​รูป​นั้น
เอฟ​รา​อิม​(อิสราเอลตอนเหนือ)จะ​ได้​รับ​ความ​อัป​ยศ
กษัตริย์​ของ​พวกเขา​จะ​พินาศ
ปูช​นีย​สถาน​สูง​ของพวกเขา จะ​ต้อง​ถูก​ทำ​ลาย

​อิสราเอลทำ​บาป​ตั้ง​แต่​สมัย​กิเบ​อาห์ (วนฉ. 19:1-30 เรื่องเมียน้อยของคนเลวี)
และพวกเขา​ยัง​ทำ​เรื่อย​มา
การลงโทษจะมาถึงพวกเขา​เพราะ​ความ​ผิด​สอง​ประ​การ​ของ​พวกเขา

จง​หว่าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ไว้​สำ​หรับ​ตัว​
เพื่อจะ​เกี่ยว​ผล​ของ​ความ​รัก​มั่น​คง
เพราะ​เป็น​เวลา​ที่​จะ​แสวง​หา​พระเจ้า
เพื่อ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​โปรย​ความ​ชอบ​ธรรม​ให้

แต่เพราะพวกเขา​ได้​ไถ​ความ​ชั่ว
จึงได้​เกี่ยว​ความ​ผิด​บาป และ​ได้​รับ​ประ​ทาน​ผล​ของ​การ​โก​หก
เพราะ​ว่าพวกเขา​วาง​ใจ​ใน​ทาง​ของตน และ​ใน​จำ​นวน​ทหารของตน

ดังนั้น​สง​คราม​จะ​เกิด​ขึ้นกับพวกเขา
ป้อม​ปรา​การ​ทั้ง​สิ้น​ของพวกเขาจะ​ถูก​ทำ​ลาย
และกษัตริย์​อิส​รา​เอล​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​อย่าง​สิ้น​เชิง
เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ใหญ่​หลวง​ของ​พวกเขา

1. การลงโทษจะมาถึงอิสราเอล
เพราะ​พวกเขาวางใจในทางของตน ว่า วิถีชั่วของพวกเขาดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร
และเพราะพวกเขาวางใจในกำลังทหารของตน คิดว่า ตนเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการพระเจ้า

วันนี้ อย่าให้เราทำตามใจปรารถนาของตนเอง
แต่ทำตามพระคำของพระเจ้า
และอย่าให้เราวางใจ ในกำลัง ความสามารถ สติปัญญาของตนเอง
แต่ไว้วางใจในพระเจ้าแต่พระองค์เดียว

2. ผู้ที่​หว่าน​ความ​ชอบ​ธรรม​ จะ​เกี่ยว​ผล​ของ​ความ​รัก​มั่น​คง
ผู้ที่หว่านการ​แสวง​หา​พระเจ้า จะเกี่ยว​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่พระองค์ประทานให้

ส่วนผู้ที่หว่าน​ความ​ผิด​บาป และความ​ชั่ว
จะเกี่ยวผลของความชั่วร้าย และการลงโทษ

จงเลือกแสวงหาพระเจ้า อย่าแสวงหาการทำสิ่งชั่วร้าย

คำคม

“ ผู้ที่ละทิ้งพระเจ้าจะต้องเสียใจ แต่ผู้ที่แสวงหาพระองค์จะไม่ผิดหวัง ”