สรุป โฮเชยา 11

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 11 พระเจ้ายังคงสำแดงพระ​เมต​ตา​แก่คน​อิส​รา​เอล ​ผู้​อกตัญญูต่อพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 11

พระเจ้าตรัสว่า
เมื่อ​อิส​รา​เอล​ยัง​เด็ก พระองค์​ก็​รักพวกเขา ได้นำพวกเขา​ออก​จาก​อียิปต์
แต่ยิ่งพระเจ้า​เรียก​พวก​เขา​มาก​เท่า​ใด พวก​เขา​ก็​ยิ่ง​ออก​ห่าง​จากพระองค์​มาก​เท่า​นั้น
พวก​เขา​ถวาย​เครื่อง​บูชาแก่​รูป​เคา​รพ​อยู่​เรื่อย​ไป

ทั้งที่พระเจ้าทรง​สอน​พวกเขาให้​เดิน ทรง​อุ้มพวกเขาไว้
แต่พวกเขา​ไม่​รู้​ว่า พระเจ้าเป็น​ผู้​รัก​ษาพวกเขาให้​หาย

พระองค์​จูงพวกเขา​ด้วยความ​เมต​ตา และความ​รัก
ทรงทำ​ให้ภาระของพวกเขาเบา​ลง และทรง​เลี้ยงดูพวกเขา

แม้พวกเขา​ไม่​กลับ​ไป​แผ่น​ดิน​อียิปต์
แต่​ก็ไปหาอัส​ซี​เรีย​
เพราะพวกเขา​ปฏิ​เสธ​ไม่​ยอม​กลับ​มา​หา​พระเจ้า

ดังนั้นดาบ​จะ​รุก​รานเมือง​ของ​พวกเขา และ​ผลาญ​ทำลาย​เสีย

ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ตั้ง​ใจ​จะ​เหิน​ห่าง​จากพระองค์
ดังนั้นเมื่อพวกเขา​ร้อง​ทูล​ ​พระ​องค์จึง​มิ​ได้​ทรง​ยก​ชู​พวกเขา

อิสราเอล​เอ๋ย พระเจ้าจะ​ให้​เจ้า​แก่​ผู้​อื่น​ได้​อย่าง​ไร?
พระองค์​จะ​ให้​เจ้า​เหมือน​เมือง​อัด​มาห์​ หรือเมือง​เศ​โบ​ยิม​ได้​อย่าง​ไร?
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความ​เอ็น​ดู​

พระองค์จะ​ไม่​จัดการ​ด้วย​ความ​กริ้ว​อัน​ร้อน​แรง
เพราะ​พระองค์เป็น​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​มนุษย์

แล้วพวกเขาจะ​ติด​ตาม​พระเจ้า​ไป
และ​บรร​ดา​บุตร​ของ​พระ​องค์​จะ​กลับ​บ้าน

1. พระเจ้ายิ่งเรียกอิสราเอลยิ่งออกห่างจากพระองค์
พระเจ้าทรงรักและเมตตาพวกเขา พวกเขาก็ยังทรยศต่อพระองค์
ถึงกระนั้นพระองค์ยังคงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความ​เอ็น​ดู​

นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับเรา ผู้เป็นประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเรา ด้วยความเอ็นดูเสมอ
แม้เราจะปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไม่สมควรเอาเสียเลย
ขอบคุณพระเจ้า

2. เมื่อประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ตั้ง​ใจ​จะ​เหิน​ห่าง​จากพระองค์
พระ​องค์จึง​มิ​ได้​ตอบคำร้องทูลของพวกเขา
ไม่ใช่เพราะพระองค์เกลียดพวกเขา
แต่พระองค์รักพวกเขาและปรารถนาให้พวกเขากลับมาหาพระองค์
ไม่ปรารถนาให้พวกเขาต้องพบกับความพินาศ

เมื่อเราพบกับการตีสอนของพระเจ้า
นั่นไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าไม่ได้รักเราแล้ว
แต่นั่นกลับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
พระเจ้ารักเรามาก ทรงแคร์เราอย่างยิ่ง

3. พระเจ้าจะไม่ทำลายอิสราเอลให้สิ้นซาก เหมือน​เมือง​อัด​มาห์​ หรือเมือง​เศ​โบ​ยิม​ (เมืองบริเวณเดียวกับ เมืองโสโดม​และ​โก​โม​ราห์ ฉธบ. 29:23)

พระเจ้าทรงเมตตาประชากรของพระองค์
เมื่อพวกเขาถูกตีสอน ก็เพื่อให้พวกเขากลับใจ
พวกเขาจะไม่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

การตีสอน ไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อให้กลับใจ
ดังนั้นถ้าเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า กลับใจ
สิ่งร้ายก็จะกลับกลายเป็นดี

คำคม

“ ไม่ว่าจะชั่วเพียงใด พระเมตตาของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอ สำหรับคนบาปที่กลับใจ ”