สรุป โฮเชยา 12

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 12 ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงดีต่ออิสราเอลมากแค่ไหน พวกเขาก็ยังกบฏต่อพระองค์อยู่ดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 12

พระเจ้าตรัสว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​ยา​โคบ(อิสราเอล)​ตาม​การ​ประ​พฤติ​ของ​เขา
ตั้งแต่ใน​ครรภ์​ของ​มารดา เขา​ยึด​ส้น​เท้า​พี่​ชาย
​เมื่อ​เขา​เป็น​ผู้ใหญ่ เขา​ก็​สู้​กับ​พระ​เจ้า
เขา​สู้​กับ​ทูต​สวรรค์​ที่​เบธ​เอล และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​เขา​ที่​นั่น

ส่วนคนอิสราเอลทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของยาโคบ
จง​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
จง​รัก​ษา​ความ​เมต​ตา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
และ​จง​รอ​คอย​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​อยู่​เสมอ

คนอิสราเอลเป็น​พ่อ​ค้า ​ขี้​โกง และกด​ขี่คนยากจน
พวกเขาหาความ​มั่ง​มี เพื่อ​ตน​เอง
พวก​เขา​คิดว่า ตน​ไม่​มี​ความ​ผิดใดๆ

พระเจ้าทรงนำพวกเขาตั้งแต่​แผ่น​ดิน​อียิปต์
พระองค์ตรัสกับพวกเขาโดย​ทาง​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
แต่พวกเขาก็ไม่กลับใจ

พวกเขายังคงถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพ
และทำสิ่งชั่วร้ายเรื่อยมา
อิสราเอลทำ​ให้​พระเจ้าเสียใจอย่างยิ่ง
ดัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​บาปที่เขาได้​ฆ่า​คนนั้น ​ติด​อยู่​กับ​เขา
และ​พระองค์​จะ​ทรง​ตอบ​แทน​การ​สบ​ประ​มาท​ของ​เขา

1. สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทำ คือ
– ​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้าเสมอ เมื่อหลงทางห่างไป
– รัก​ษา​ความ​เมต​ตา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
– รอ​คอย​พระ​เจ้า​อยู่​เสมอ

ใครก็ตามทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เขาทำ ชีวิตย่อมเต็มไปด้วยพระพรจากพระเจ้า

2. พระเจ้าปรารถนาที่จะเมตตาอิสราเอล และพร้อมที่จะให้อภัยความบาปผิดของพวกเขา
แต่พวกเขายังคงทำให้พระเจ้าเสียพระทัย ด้วยการไม่กลับมาหาพระองค์ แต่วิ่งไปหารูปเคารพ
ดังนั้นบาปของพวกเขาจึงไม่ได้รับการอภัย พวกเขาจึงต้องรับโทษตามการกระทำที่ชั่วร้ายของตน

วันนี้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเมตตาเรา ช่วยเรา ให้อภัยความบาปผิดของเรา
จงกลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจ
แล้วรับการอภัย และรับการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

คำคม

“ เมื่อกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ จะพบกับพระเมตตาเสมอ ”