สรุป โฮเชยา 14

ภาพรวม

  • โฮเชยา บทที่ 14 พระเจ้าเรียกให้คนอิสราเอลกลับมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะปกป้องและอวยพระพรพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โฮเชยา บทที่ 14

พระเจ้าตรัสว่า
โอ อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​กลับ​มา​หา​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
เจ้า​สะดุด​ก็​เพราะ​บาป​ผิด​ของ​เจ้า

จง​ทูล​ขอ​อภัย​บาป​ผิด​ทั้ง​สิ้น ของเจ้า
และยอมรับว่าอัส​ซี​เรีย​ไม่​อาจ​ช่วยเจ้าได้
และตัดสินใจว่า จะไม่นับถือรูปเคารพอีกต่อไป

พระเจ้าทรงสัญญาว่า
พระองค์จะ​รัก​ษา​พวกเขา​ให้​หาย​จาก​การ​กลับ​สัตย์
พระองค์​จะ​รัก​พวกเขา​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
พระองค์​จะ​เป็น​เหมือน​น้ำ​ค้าง​แก่พวกเขา

พวกเขา​จะ​เบิก​บานและเพิ่มพูน
พวกเขาจะ​เจริญ​ขึ้น

พระเจ้า​เองจะ​เป็น​ผู้​ตอบ​และ​ดูแลพวกเขา และทำให้พวกเขาเกิด​ผล​

ผู้​ใด​ฉลาด ก็​ให้​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เถิด
ผู้​ใด​ช่าง​สัง​เกต ก็​ให้​เขา​รู้
เพราะ​ว่า​ทางของพระเจ้า​ก็​เที่ยง​ตรง
ผู้​ชอบ​ธรรม​เดิน​ใน​ทาง​นี้ แต่​ผู้​ทร​ยศ​จะ​สะดุด​ใน​ทาง​นี้

1. พระเจ้าเรียกให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์ โดยการ
– อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้า
– ยอมรับความผิดของตนเอง
– ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะกลับใจเสียใหม่

แล้วพวกเขาจะพบกับพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแน่นอน

เราก็เช่นกัน หากกลับมาหาพระเจ้า จะพบการให้อภัยและการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเป็นแน่

2. คนที่เข้ามาพึ่งพิงพระเจ้า
พระองค์จะทรงรักษาบาดแผลของเขา
พระองค์จะทรงทำให้เขาเกิดผลดีและเจริญขึ้น
พระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเขา

จงเข้ามาพึ่งพิงในพระเจ้าเถิด

3. คนที่มีปัญญาจะรับฟังคำแนะนำจากพระเจ้า และทำตาม
แล้วเขาจะเดินไปในทางของชีวิต และพบพระพรมากมายจากพระเจ้า

แต่คนโง่เขลา ​จะเพิกเฉย
แล้วเขาจะเดินไปในทางของชีวิต ​และสะดุดล้มลง​ใน​ทาง​นั้น

คำคม

“ พระเมตตาของพระเจ้ามีเพียงพอ สำหรับผู้ปรารถนาที่จะรับพระเมตตานั้น ”