สรุป 1ซามูเอล 12

ภาพรวม

 • ซามูเอลเตือนคนอิสราเอล ว่าให้ติดตามพระเจ้าด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 12 หลังจากที่คนอัมโมนยกมาต่อสู้เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ซาอูลจึงรวบรวมคนอิสราเอลยกมาช่วย จนปราบคนอัมโมนพ่ายแพ้ไป แล้วคนอิสราเอลก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์

ต่อมาซา​มู​เอล​ ได้​กล่าว​แก่​คน​อิส​รา​เอล ​ว่า
บัดนี้เขาได้​แต่ง​ตั้ง​พระ​ราชา​เหนือคนอิสราเอล​แล้ว
และซามูเอลเองก็แก่มาก​แล้ว

ขอคนอิสราเอล​เป็น​พยาน​ว่า ซามูเอลได้​ทำสิ่งผิดอะไรบ้างหรือไม่
คนอิสราเอล​พูด​ว่า ไม่มีเลย

แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​กล่าว​แก่​ประ​ชา​ชน​ว่า
พระเจ้าทรงช่วยบรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขาออก​มา​จากอียิปต์
แต่​พวก​เขา​ลืม​พระ​เจ้า​ พวก​เขา​จึงตกใน​มือ​ของ​สิเส​รา​ ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย และ​​ของ​กษัตริย์​แห่ง​โม​อับ
และเมื่อ​พวก​เขา​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ส่ง​กิเดโอน บาราค ​เยฟ​ธาห์ และ​ซา​มู​เอล มา​ช่วย​กู้​พวก​เขา

แต่ต่อมาเมื่อ คนอิสราเอล​เห็น​นา​หาช​กษัตริย์​ของ​ชาว​อัม​โมน​ ยกมา​ต่อ​สู้​
คนอิสราเอลก็เรียกร้องขอกษัตริย์ แม้​ว่าพระเจ้าทรง​เป็น​พระ​มหา​กษัตริย์​ของ​คนอิสราเอลแล้วก็ตาม
และพระเจ้าก็ประทานกษัตริย์ให้แล้วตามคำขอ

ถ้า​คนอิสราเอล​ยำเกรงและ​ปรน​นิบัติพระเจ้า ​เชื่อฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์แล้ว
พวกเขา​และ​กษัตริย์ของเขา จะ​เป็น​ผู้​ติด​ตาม​พระเจ้า

แต่​ถ้า​พวกเขาไม่​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะ​ต่อ​สู้​พวก​เขา

แล้วก็ซา​มู​เอล​จึง​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า ​ให้​มี​ฟ้า​ร้อง​และ​ฝน​มา​ใน​วัน​นั้น
ประ​ชา​ชน​ทั้งปวง​ก็​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​และ​ซา​มู​เอล​ยิ่ง​นัก

แล้วประชาชนก็สำนึกในความ​ชั่วร้ายของตน ที่ขอ​ให้​มี​กษัตริย์​สำหรับ​ตน

ซา​มู​เอลจึงบอกพวกเขา ว่า
อย่า​กลัว​เลย แม้​พวกเขา​ได้​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ทั้ง​ปวง​นี้
แต่​พวกเขาไม่​หัน​ไป​เสีย​จาก​การ​ติด​ตาม​พระเจ้า ยังคงปรน​นิบัติ​พระองค์​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ​
พระเจ้าก็ทรง​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ทำ​ให้​พวกเขา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

และซามูเอลเอง​ก็จะไม่หยุด​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวกเขา

ดังนั้นขอให้พวกเขา​ยำเกรงปละปรน​นิบัติพระเจ้า​ด้วย​ใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ และพิจาร​ณา​ถึง​มห​กิจ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทำ​แก่​พวก​เขา
แต่​ถ้า​พวกเขายัง​ทำ​ชั่ว ไม่ยอมกลับใจ ทั้งพวก​เขาและ​กษัตริย์​ จะ​ถูก​กวาด​ต้อน​ไปเสีย

1. ซามูเอลเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้า คือ สัตย์ซื่อทั้งเรื่องงานรับใช้ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
รวมทั้งยังสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าอีกด้วย

เราควรระมัดระวังรักษาความสัตย์ซื่อในทุกด้านของชีวิตอยู่เสมอ

2. แม้คนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเจ้าไปแล้ว
แต่ถ้าบัดนี้ พวกเขากลับใจใหม่ หันมาติดตามพระองค์ด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ
พระองค์ก็จะอภัยบาปผิดของพวกเขา จะทรงช่วยกู้พวกเขา และพวกเขายังจะเป็นประชากรของพระเจ้าเสมอไป

แม้วันนี้เราจะผิดพลาดพลั้งบาปมากสักเพียงใด
แต่ถ้าเรากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ อย่างสุดใจ
พระองค์จะทรงให้อภัยบาปผิดของเรา และจะทรงช่วยเราพ้นจากสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ในวันนี้ อย่างแน่นอน

คำคม

“ ไม่ว่าจะผิดพลาดมากเพียงใด ถ้ากลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ พระองค์จะทรงให้อภัย ”

สรุป 1ซามูเอล 11

ภาพรวม

 • คนอัมโมนยกมาต่อสู้เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ซาอูลจึงรวบรวมคนอิสราเอลยกมาช่วย จนปราบคนอัมโมนพ่ายแพ้ไป แล้วคนอิสราเอลก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 11 หลังจากที่ซามูเอลเจิมตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือคนอิสราเอล แล้วประชาชนก็ต่างแยกย้ายกลับไปยังบ้านของตน

ต่อมา นา​หาช​คน​อัม​โมน​ได้​ยก​ทัพ​ไป​ตั้ง​ค่าย ​สู้​เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด
​ชาว​เมือง ได้ขอ​ทำ​พันธ​สัญญา​กับ​พวก​เขา​และ​ยิน​ยอม​ปรน​นิบัติ​พวกเขา

แต่​นา​หาช​ ตอบ​ว่า ต้องให้เขาทะลวงตา​ขวา​ของ​ชาวเมืองทุก​คน ​ให้​เป็น​ที่​อัป​ยศ​แก่​คน​อิส​รา​เอล​ก่อน เขาจึงจะยอมทำพันธสัญญาด้วย

ชาวเมืองจึงขอ​ผ่อน​ผัน​ 7 ​วัน
ถ้า​ไม่​มี​ใครในอิสราเอลมาช่วย​กู้​พวก​เขา ก็​จะ​ยอมตามนั้น

เมื่อ​ประ​ชา​ชนอิสราเอล​ทั้ง​ปวง​ทราบเรื่องนี้ ก็​ร้อง​ไห้​เสียง​ดัง
พอซาอูล​ ทราบเรื่องนี้
พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สวม​ทับ​ซาอูล​และ​เขาก็โกรธ​จัด
​จึง​เอา​โค​มา​คู่​หนึ่ง​ฟัน​ออก​เป็น​ท่อนๆ ส่ง​ไป​ทั่วอิส​รา​เอล​
และ​กล่าว​ว่า
ใคร​ที่​ไม่​ออก​มา​ตาม​ซาอูล​และ​ซา​มู​เอล จะ​ทำ​อย่าง​นี้​แก่​โค​ของ​พวกเขา

​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​ก็​มา​เหนือ​ประ​ชา​ชน
พวก​เขา​ออก​มา​เป็น​ใจ​เดียว​กัน ราว 300,000 คน และ​ชาย​เผ่า​ยูดาห์​อีก 30,000 คน

เมื่อ​ชาว​ยา​เบช​กิ​เล​อาด​ ทราบข่าว พวก​เขา​ก็​ยินดีมาก

​รุ่ง​ขึ้น​ซาอูล​ก็​จัด​ประ​ชา​ชน​ออก​เป็น​ 3 ​หมู่​ยก​เข้า​โจมตี
และ​ฆ่า​ฟัน​คน​อัม​โมน​เสีย​ ผู้​ที่​รอด​ชีวิต​ไป​ได้​ก็​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป รวม​กัน​ไม่​ได้​สัก​คู่​เดียว​เลย

แล้ว​ประ​ชา​ชน​จึง​พูด​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
พวกเขาจะฆ่าคนเหล่านั้นที่เคยดูหมิ่นซาอูลเสีย
แต่​ซาอูล​กล่าว​ว่า
​วัน​นี้​เป็น​วัน​ที่​พระเจ้า​ประ​ทาน​การ​ช่วย​กู้​ใน​อิส​รา​เอล
ดังนั้น วันนี้​อย่า​ให้​ผู้​ใด​ถูก​ประ​หาร​ชีวิต​เลย

ประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวงก็​ไปที่ กิล​กาล และตั้ง​ซาอูล​เป็น​กษัตริย์
แล้ว​พวก​เขา​ถวาย​สัตว์​แด่พระเจ้า
ซาอูล​กับ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​​ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​นั่น

1. การบุกของคนอัมโมนครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า คนอิสราเอลกำลังตกต่ำอย่างมาก
ชาว​เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด จะยอมให้คนอัมโมนควักลูกตาออก โดยไม่คิดจะต่อสู้เลยสักนิด

แต่ท่ามกลางความตกต่ำ และ การรุกรานของศัตรู กลับเป็นเหตุให้ ซาอูลถูกยกชูขึ้นโดดเด่น
ตามสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้

ท่ามกลางสถานการณ์กดดันที่เกิดขึ้นกับเรา
จะทำให้การยกชูจากพระเจ้า มาถึงชีวิตของเรา

2. เมื่อซาอูลรับการเจิมจากซามูเอลแล้ว มีอันธพาลบางคนดูหมิ่นซาอูล
แต่ซาอูลไม่ได้ตอบโต้อะไร
เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง
คนทั้งหลายก็รับรู้เองว่า การดูหมิ่นของคนเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หากวันนี้ เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
แล้วถูกต่อต้าน หรือถูกเข้าใจผิด
ให้เรายังคงสัตย์ซื่อต่อไป
เพราะในเวลาของพระเจ้า ความจริงจะถูกเปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์เอง ว่า
เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์จะทรงยกเราขึ้นเอง ”

สรุป 1ซามูเอล 10

ภาพรวม

 • ซามูเอลเจิมตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 10 เมื่อซาอูลตามหาฝูงลาที่หายไป จนกระทั่งมาพบกับซามูเอล ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไปรับประทานอาหารด้วยกัน

วันรุ่งขึ้น ​ซา​มู​เอล​ก็​​เจิมซาอูลให้​เป็น​ผู้​นำ​เหนือ​คนอิสราเอล
แล้วซามูเอลก็บอกซาอูล ว่า
เพื่อเป็นหมายสำคัญในการเป็นผู้นำของเขา
เขาจะ​พบ​ชาย​ 2 ​คน ​ที่​ เศล​ซาห์​ ผู้จะบอกเขาว่า พ่อของเขาพบลาแล้ว
และจะพบ ​ชาย​ 3 ​คน ​ซึ่ง​แบก​ลูก​แพะ ถือ​ขนม​ปัง​ และถือ​ถุง​หนัง​เหล้า​องุ่น​ ที่ ​ตำบล​ทา​โบร์
แล้วพวก​เขา​จะ​มอบ​ขนม​ปัง​ให้​ซาอูล
​จาก​นั้น​ซาอูลจะ​พบ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​หมู่​หนึ่ง ที่ กิเบ​อัท​เอ​โล​ฮิม กำลัง​เผย​พระ​วจนะ​อยู่
แล้วซาอูลจะ​เผย​พระ​วจนะ​กับ​คน​เหล่า​นั้น

ซามูเอลสั่งให้ซาอูลไป​ที่​กิล​กาล แล้ว​คอย​อยู่​ที่​นั่น​ 7 วัน
แล้วซามูเอลจะมา​หา ​และ​บอก​​ว่า ซาอูล​ควร​ทำ​อะไร

เมื่อ​ซาอูลแยก​จาก​ซา​มู​เอลแล้ว
พระ​เจ้า​ทรง​เปลี่ยน​จิต​ใจ​ของ​ซาอูล​เป็น​อีก​แบบ
และ​หมาย​สำคัญ​เหล่า​นั้น​ทั้ง​หมดก็​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​นั้น

เมื่อกลับมาบ้าน ซาอูลก็ไม่ได้เล่า​เรื่อง​ราว​ที่​เกี่ยว​กับ​การเจิมตั้ง โดย​ซา​มู​เอล​ให้ผู้อื่นฟัง

ซา​มู​เอล​จึง​เรียก​ประชุมคนอิสราเอล ที่​มิส​ปาห์
แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​นำ​เผ่า​อิส​รา​เอล​ทุก​เผ่า​เข้า​มา ​จับ​ฉลาก
ฉลากตกเป็นของ ​​ซาอูล​บุตร​คีช ตระ​กูล​มัตรี ​เผ่า​เบน​ยา​มิน
แต่​​พวก​เขา​หา​ซาอูล​ไม่​พบ

พระเจ้าจึง​ตรัส​ว่า เขา​ซ่อน​ตัว​อยู่​ที่​กอง​สัม​ภาระ
พวกเขาจึง​วิ่ง​ไป​พา​เขา​มา​จาก​ที่​นั่น

แล้ว​ซา​มู​เอล​จึง​บอก​กับ​ประ​ชา​ชน​ให้​ทราบ​ถึง​สิทธิ​และ​หน้า​ที่​ของ​พระ​ราชา
และซามูเอลก็​บันทึก​ไว้​ใน​หนัง​สือ​และ​วาง​ถวาย​แด่พระเจ้า
แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​ให้​ประ​ชา​ชน​กลับ​ไป​ยัง​บ้าน​ของ​ตน​ทุก​คน

ซาอูล​ก็​กลับ​ไป​ยัง​บ้าน​ ​ที่​กิเบ​อาห์​ และ​มี​นัก​รบ​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ดล​จิต​ใจ​ไป​กับ​เขา​ด้วย
แต่​ก็มี​คน​อันธ​พาล​บาง​คน​ดู​หมิ่นและไม่สนับสนุนซาอูล
แต่​ท่าน​ก็​นิ่ง​เสีย

1. พระเจ้าทรงรู้จักซาอูลเป็นอย่างดี เมื่อทรงให้ซามูเอลเจิมตั้งเขาเป็นกษัตริย์
เขายังคงไม่มั่นใจ จึงให้มีหมายสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นเพื่อยืนยันแก่เขา
และเมื่อเขาหนีไปซ่อนตัว ตอนจะถูกตั้งเป็นกษัตริย์
พระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเขา เพียงแต่บอกคนอื่นว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหน

พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี
แม้คนอื่นไม่เข้าใจความอ่อนแอของเรา
แต่พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์พร้อมที่จะช่วยเรา
ให้ก้าวข้ามจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

วันนี้ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
โดยการช่วยเหลือจากพระองค์

2. เมื่อซาอูลรับการเจิมจากพระเจ้า ผ่านซามูเอล
เขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน จนเผยพระวจนะร่วมกับผู้เผยพระวจนะได้
แต่ถึงกระนั้น ก็ยังหนีไปซ่อนตัวอยู่ในกองสัมภาระอยู่ดี

เมื่อพระเจ้าทรงเจิมเรา พระองค์ทรงประทานความสามารถและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบางอย่างแก่เราเสมอ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องพัฒนาต่อแล้ว
เพราะนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในอนาคต

3. เมื่อซามูเอล ประกาศว่า ซาอูลจะเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอล
หลังจากนั้น ทุกคนก็กลับไปบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ก็มีนักรบบางคนที่พระเจ้าดลใจ ติดตามซาอูลไป
และก็มีบางคนที่ดูหมิ่นและต่อต้านซาอูล

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มใช้เรานั้น
ในตอนต้นอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยิ่งใหญ่นักเกิดขึ้น
แต่จะมีบางอย่างที่สอดคล้องกับการทรงเรียกนั้นเกิดขึ้นเสมอ
และไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับเราเสมอไป

เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จงเตรียมตัวให้พร้อมและรอคอยเวลาของพระเจ้า

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา พระองค์จะประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราด้วย ”

สรุป 1ซามูเอล 9

ภาพรวม

 • ซาอูลตามหาฝูงลาที่หายไป จนกระทั่งมาพบกับซามูเอล ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไปรับประทานอาหารด้วยกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 9 เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขอมนุษย์ให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา แทนพระเจ้า พระองค์ก็ทรงตอบคำร้องทูลของพวกเขา

มี​ชายคนหนึ่ง ชื่อ ซาอูล เป็นบุตรของ คีช คน​เผ่า​เบน​ยา​มิน​
เขาเป็น​หนุ่ม​ใหญ่​รูป​งาม กว่าชายใดๆใน​อิส​รา​เอล
เขา​สูง​กว่า​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ตั้ง​แต่​บ่า​ขึ้น​ไป

วันหนึ่งฝูง​แม่​ลา​ของ​คีช หาย​ไป เขาจึงใช้​ซาอูล พาคน​ใช้​คน​หนึ่ง ไป​หา​ฝูง​แม่​ลานั้น
เขา​ทั้ง​สอง​ออกตามหาลา จน​มา​ถึง​ดิน​แดน​ศูฟ

​คน​ใช้จึงเสนอว่า ให้ไปถามคนของพระเจ้า ที่อยู่​ใน​เมือง​แถวนั้น
แต่​ซาอูล พูดว่า เรา​ไม่​มี​ของ​ขวัญ​ที่​จะ​นำ​ไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้า
คน​ใช้​จึงบอก​ว่า เขา​มี​เงิน​อยู่​หนึ่ง​ส่วน​สี่​เชเขล​ เอาไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้าได้

พวก​เขา​จึง​ไป​ ระหว่างทางพวก​เขา​พบ​พวก​ผู้หญิง​สาว​ออก​มา​ตัก​น้ำ
พวก​เธอ​จึงชี้ทางให้พวกเขา

เมื่อพวกเขากำลังเข้า​ไป​ใน​เมือง
ซา​มู​เอล​ก็กำลัง​เดิน​ออก​มา​ทาง​นั้น

พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​แก่​ซา​มู​เอล​ก่อนแล้ว​ ​ว่า
วันนี้จะมี​ชาย​ผู้​หนึ่ง​ ​จาก​ดิน​แดน​เบน​ยา​มิน​มา​หา​เขา
ให้ซามูเอล​เจิม​คนนั้นให้​เป็น​ผู้​นำ​เหนือ​อิส​รา​เอล
เพื่อ​จะ​ช่วย​คนอิสราเอล​ให้​พ้น​จาก​มือ​พวก​ฟีลิส​เตีย

เมื่อ​ซา​มู​เอล​เห็น​ซาอูล พระเจ้าก็​ทรง​บอกซามูเอล
ให้รู้​ว่า ซาอูล​เป็น​ชาย​คน​ที่​พระเจ้าได้พูดถึง
ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไป​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​กับเขา
และบอกซาอูลว่า ​ฝูง​ลาที่​หาย​ไป​นั้น​ ​มี​คน​พบ​แล้ว
และบอกว่า คนอิสราเอลทั้งหมดฝากความหวังไว้กับซาอูล

ซาอูล​ จึงตอบ​ว่า
เขาเป็นคน​เผ่า​เบน​ยา​มิน ​เผ่า​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​ใน​อิส​รา​เอล
และ​ตระ​กูล​ของเขาก็​ที่​ด้อย​ที่​สุด​ใน​​เผ่า​เบน​ยา​มินอีกด้วย
จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนอิสราเอลจะมาฝากความหวังไว้กับเขา

แล้วซาอูล​จึง​รับ​ประ​ทาน​อาหารกับ​ซา​มู​เอล​ใน​วัน​นั้น
รุ่งขึ้น ทั้ง​สอง​ก็​ออก​ไป​ที่​ถนน
แล้วซามูเอลก็เตรียมที่จะ​แจ้ง​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​เจ้า​ให้ซาอูล​ทราบ

1. เพราะคีชร่ำรวย จึงมีฝูงลา
เพราะฝูงลาหาย ซาอูลจึงถูกใช้ไปตามหา
เพราะหาลาไม่พบ ซาอูลจึงไปไกลถึงดิน​แดน​ศูฟ
เพราะมีคนใช้คนนั้นไปด้วย จึงมีคนแนะนำซาอูลไปหาซามูเอล
เพราะคนใช้พอมีเงินติดตัวบ้าง ซาอูลจึงกล้าไปหาซามูเอล
เพราะซาอูลทั้งหล่อทั้งเท่ห์ จึงมีสาวๆแนะนำเขาอย่างดีถึงวิธีที่จะไปพบซามูเอล
เพราะพระเจ้าทรงบอกซามูเอลไว้ล่วงหน้า ซามูลจึงได้พบและรับประทานอาหารร่วมกับซามูเอล

ทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น
มีแผนการอันล้ำเลิศของพระเจ้าซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ พระเจ้าทรงมีแผนการอันดีเลิศสำหรับเราซ่อนอยู่ในนั้นเช่นกัน

2. ซาอูล เกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยที่สุด ในเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดในอิสราเอล
ในสายตาของมนุษย์ เขาช่างไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลเลย
ตัวเขาเองก็คิดเช่นนั้นด้วย

แต่พระเจ้ายังทรงเมตตา เลือกเขาให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล

สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ล้วนแต่เป้นสิ่งที่เราไม่คู่ควรจะได้รับทั้งสิ้น
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า พระองค์ยังทรงโปรดประทานสิ่งเหล่านั้นแก่เรา
เราควรระลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ
และตอบสนองต่อพระองค์ให้สมกับพระคุณเหลือล้นที่ทรงโปรดประทานแก่เรา

คำคม

“พระเจ้าทรงสามารถใช้ ทุกสิ่งและทุกคน เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ”

สรุป 1ซามูเอล 8

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขอมนุษย์ให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา แทนพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 8 เมื่อซามูเอล ได้นำคนอิสราเอล กลับใจจากบาป ละทิ้งรูปเคารพ หันหลับมาปรนนิบัติพระเจ้า จนพวกเขาจึงมีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตียแล้ว

ต่อ​มา​เมื่อ​ซา​มู​เอล​แก่​แล้ว เขาก็ได้​ตั้ง​​ ​โย​เอล และ ​อา​บี​ยาห์ บุตรทั้ง​สอง​ของเขา เป็น​ผู้​วินิจ​ฉัยแทนเขา
แต่ทั้งสองไม่​ได้​ดำเนิน​ตาม​อย่าง​ชีวิต​ของซามูเอล
แต่​บิดเบือน​ไป​หา​ราย​ได้​ที่​ผิด รับ​สิน​บน และ​บิด​เบือน​ความ​ยุติ​ธรรม

พวก​ผู้​ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล​จึงมาหา​ซา​มู​เอล​
ขอให้ซามูเอล ​ตั้ง​พระ​ราชา​ให้​วินิจ​ฉัย​พวก​เขา เหมือนอย่าง​ประ​ชา​ชาติ​อื่นๆ

​ซา​มู​เอล​ก็ไม่​พอ​ใจ ​จึง​ทูล​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ตอบ​ ​ว่า ให้ทำตามที่​ประ​ชา​ชน​ขอ เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ได้​กำลังละ​ทิ้ง​ซามูเอล
แต่​ละ​ทิ้งพระเจ้า ไม่​ให้พระเจ้า​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พวก​เขา

แต่ให้ซามูเอล​ตัก​เตือน​พวก​เขา​อย่าง​จริง​จัง
และ​สำแดง​ให้​พวก​เขา​ทราบ​ถึง​กฎ​ของ​กษัตริย์​ที่​จะ​ครอบ​ครอง​พวก​เขา

ซา​มู​เอล​จึง​อธิบายให้ประ​ชา​ชน ฟังว่า
​สิทธิ​ของ​พระ​ราชา คือ พระ​องค์​จะ​เกณฑ์​พวก​บุตร​ชาย​ของ​พวกเขาไปเป็นทหาร และจะนำบุตรสาวของพวกเขาไปเป็นคนรับใช้ จะ​เอา​นา เอาสวน ที่​ดี​ที่​สุด​ของ​พวกเขา ไปยกให้​แก่​พวก​ข้า​ราช​การ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​จะเก็บภาษีของ​ข้าว​และ​ผล​องุ่น​ของ​พวก​เขา​
พระ​องค์​จะ​เอา​พวก​คน​ใช้​ชาย​และ​หญิง และ​​ลา​ของ​พวก​เขา​ไป​ทำ​งาน​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​นั้นเมื่อ​พวก​เขา​จะมา​ร้อง​ทุกข์​เพราะ​พระ​ราชา พระเจ้าจะ​ไม่​ทรง​ตอบ​พวก​เขา

แต่​ประ​ชา​ชนก็ยังยืนกราน ขอ​มี​พระ​ราชา​ปก​ครอง​พวกเขา
เพื่อ​เรา​จะ​เป็น​เหมือน​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย

พระเจ้าจึงตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า ให้​ตั้ง​กษัตริย์​องค์​หนึ่ง​ให้​พวก​เขา
แล้ว​ซา​มู​เอล​จึงให้​ทุก​คน​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ของ​ตน

1. นิสัยไม่มีของลูกทั้งสองของซามูเอล กลายเป็นเหตุผลที่ดี
ให้พวกเขาคนอิสราเอล เสนอความปรารถนาของพวกเขา คือ
อยากเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆ มีมนุษย์เป็นกษัตริย์ แทน พระเจ้า

ดูเหมือนพระเจ้าทรงใช้นิสัยไม่ดีของบางคน ทำให้นิสัยที่ไม่ดียิ่งกว่าของบางคนปรากฏชัดยิ่งขึ้น

เมื่อเราพบบางคนที่ทำผิด อาจปล่อยให้สิ่งนั้นชัดจูงให้ทำผิดเหมือนเขาหรือยิ่งกว่าเขา

2. สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่คนอิสราเอล คือ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเขา
ซึ่งเป็นที่สุดประเสริฐและไม่มีชนชาติใดๆ ในโลกได้สิทธพิเศษนี้
แต่เนื่องจาก สิ่งนี้ไม่เหมือนกับที่ชนชาติอื่นๆมี
พวกเขาจึงคิดว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
จึงต้องการละทิ้งสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และไปรับสิ่งที่ชนชาติอื่นๆเขามีกัน
ซึ่งเป็นความคิดที่สุดแสนโง่เขลา
เหมือนละทิ้งอัญมณีล้ำค่า เพื่อไปคว้าขี้ไก่มาครอง

สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา อาจจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นมี
แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด พระองค์จึงทรงประทานแก่เรา

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้แก่เรา เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ”

สรุป 1ซามูเอล 7

ภาพรวม

 • โดยการนำของซามูเอล คนอิสราเอลจึงกลับใจจากบาป ละทิ้งรูปเคารพ หันหลับมาปรนนิบัติพระเจ้า พวกเขาจึงมีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 7 เมื่อคนฟิลิสเตียส่งหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอล แต่คนเบธเชเมช ไปเปิดดูภายในหีบนั้นจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงเรียกให้คนคิริยาทเยอาริม มารับหีบพันธสัญญาไปเสีย

ชาวคี​ริ​ยาท​เย​อา​ริม จึง​ได้มา​เชิญ​หีบของ​พระ​เจ้า​ขึ้น​ไป ไว้ในบ้านของ อา​บี​นา​ดับ
และพวกเขา​ก็​ชำระ ​เอเล​อา​ซาร์​ ​ให้​บริสุทธิ์ เพื่อให้​ดูแล​หีบ​ของพระ​เจ้า
ดังนั้น หีบของพระเจ้า จึงตั้งอยู่ที่นั่น 20 ​ปี
และคนอิสราเอล​ทั้งสิ้น​ก็​คร่ำ​ครวญ​ถึง​พระ​เจ้า

ต่อมา​ซามูเอล​พูด​กับคนอิสราเอล​ทั้งสิ้น ​ว่า
ให้พวกเขากลับมา​หา​พระ​เจ้า​ด้วย​สิ้นสุด​ใจ ​ทิ้ง​พระ​ต่างด้าว​เสีย​
และ​ปัก​ใจ​​ตรง​ต่อ​พระ​เจ้า​ ปรนนิบัติ​แต่​พระ​องค์​เท่านั้น ​
แล้วพระเจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​กู้พวกเขา​ให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​คน​ฟีลิสเตีย

คน​อิสราเอล​ก็ทำตาม
แล้ว​ซามูเอล จึงเรียก​ประชุม​คน​อิสราเอล​ทั้งสิ้น​ ที่​เมือง​มิสปาห์​
และพวกเขาก็​อด​อาหาร​ใน​วัน​นั้น
และสารภาพ​บาป​ต่อ​พระ​เจ้า

เมื่อ​คน​ฟีลิสเตีย​ได้​ยิน​ว่า
​คน​อิสราเอล​ได้​ประชุม​กัน​ที่​เมือง​มิสปาห์
คน​ฟีลิสเตีย​จึงยกทัพ​ไป​ต่อสู้​กับ​คนอิสราเอล และ​​คน​อิสราเอล​ได้​ยิน​ ก็​กลัว​คน​ฟีลิสเตีย​

พวกเขาจึงขอให้​ซามูเอล อธิษฐานขอ​ต่อพระเจ้า ให้​ทรง​ช่วย​พวกเขาให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​คน​ฟีลิสเตีย

​ซามูเอล​ก็ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า​ และ​พระ​เจ้า​ทรง​ตอบ​ท่าน​
เมื่อคน​ฟีลิสเตียเข้า​มา​ใกล้​จะ​สู้​รบ​กับ​อิสราเอล
​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​ฟ้า​ร้อง​เสียง​ดัง​ยิ่ง​นัก​ จน​คน​ฟีลิสเตีย​สับสน​อลหม่าน และ​พ่าย​แพ้​แก่​คนอิสราเอล​

คน​อิสราเอล​ก็​​ติดตาม​คน​ฟีลิสเตีย​ ​ฆ่า​ฟัน​พวกเขา​จน​ไป​ถึง​เมือง​เบธ​คาร์
ซามูเอลจึงตั้ง​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง​เป็นที่ระลึก แล้วให้ชื่อว่า ศิลาแห่งความอุปถัมภ์

คน​ฟีลิสเตีย​จึงไม่​เข้า​มา​ใน​ดินแดน​อิสราเอล​อีก
ต​ลอด​เวลาที่​ซามูเอล​ ปกครองเหนืออิสราเอล

1. ชาวคี​ริ​ยาท​เย​อา​ริม ปฏิบัติต่อหีบของพระเจ้าอย่างเหมาะสม ตามที่พระเจ้าบัญชา
หีบของพระเจ้าจึงไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่เป็นพระพรยิ่งใหญ่

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ทุกสิ่งที่เราพบเจอจะเป็นพระพรสำหรับเรา

2. คนฟิลิสเตียเห็นว่า คนอิสราเอลมารวมตัวกันจำนวนมากที่เมืองมิสปาร์ เป็นโอกาสทองที่จะจำกัดคนอิสราเอลที่อ่อนแอเหล่านี้ให้สิ้นซาก
แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อคนอิสราเอลที่อ่อนแอ กลับใจจากบาป หันกลับมาหาพระเจ้า
พวกเขาได้กลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปแล้ว
เพราะพระเจ้าจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเขา

ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเพียงใด เพราะบาปของเรา
หากเรากลับใจ ละทิ้งบาป หันกลับมาแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ
เราจะกลับกลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งอย่างยิ่งยวด

3. เมื่อพระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์ของคนอิสราเอล
พวกเขาจึงปลอดภัยและไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย

วันนี้ เราให้พระเจ้าเป็นความอัปถัมภ์ของเรา จริงๆแล้วหรือยัง?
พึ่งพาพระเจ้า มากกว่า พึ่งพามนุษย์ หรือ เงินทอง หรือ สิ่งใดๆ

คำคม

“ พึ่งพระเจ้า ปลอดภัยแน่นอน ”

สรุป 1ซามูเอล 6

ภาพรวม

 • คนฟิลิสเตียส่งหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอล แต่คนเบธเชเมช ไปเปิดดูภายในหีบนั้นจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 6 เมื่อคนฟิลิสเตียนำหีบพันธสัญญากลับไปยังเมืองของตน จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย จนพวกเขาตัดสินใจจะนำกลับมาคืนให้แก่คนอิสราเอล

หลังจากที่หีบ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ดิน​แดน​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ 7 ​เดือน
พวกเขาก็​เชิญ​พวก​ปุโร​หิต​และ​พวก​โหร​ มาถามว่า จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กับ​หีบ​ของ​พระเจ้า​ดี?
คนเหล่านั้นตอบ​ว่า
เมื่อจะ​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​กลับไป ​ต้อง​ส่ง​กลับ​พร้อม​ด้วย​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาปด้วย
อันได้แก่ ลูก​ฝี​ทอง​คำ 5 ​ลูก​ กับ​ หนู​ทอง​คำ 5 ตัว

เมื่อทำเช่นนี้แล้ว บางที​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระ​และ​ต่อแผ่น​ดิน​ของ​พวกฟิลิสเตีย

คนเหล่านั้นเตือนว่า อย่าให้คนฟิลิสเตียใจ​แข็ง​กระ​ด้าง อย่าง​ชาว​อียิปต์​และ​ฟา​โรห์​

คนเหล่านั้นแนะนำ ว่า
ให้เตรียม​เกวียน​ใหม่​เล่ม​หนึ่ง ​มา​เทียม​เข้า​กับ​แม่​โค​คู่​หนึ่ง​ ซึ่ง​ยัง​ไม่​เคย​เข้า​เทียม​แอก​เลย ​
แล้ว​ให้นำ​ลูกๆ ของ​มัน​กลับ​ไป​บ้าน​เสีย
แล้ววางหีบ​ของพระเจ้า และเครื่องทองคำ ไว้บน​เกวียน
แล้ว​ก็​ปล่อย​ให้​มัน​ไป
ถ้าโคนั้น​ไป​ทาง​เมือง​เบธ​เช​เมช ก็แสดงว่า ความ​ทุกข์​ยาก​อย่าง​ใหญ่​หลวง​นี้​มาจากพระเจ้า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่า เป็น​สิ่ง​ที่เกิดขึ้นเป็นแค่สิ่ง​บัง​เอิญ​

คนฟิลิสเตียก็​ทำ​ตาม
แม่​โค​ทั้ง​สอง​ก็​ เดิน​พลาง​ ร้อง​พลาง​ ตรง​ไป​ถึง​เมือง​เบธ​เช​เมช
ชาว​เมือง​เบธ​เช​เมช​​เห็น​หีบ ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​
แล้วคน​เลวี​ก็​เชิญ​หีบ​ของพระเจ้าลง
แล้วชาวเมืองก็ใช้แม่โคนั้นถวายเครื่องบูชา​แด่​พระเจ้า

แต่เนื่องจากพวกเขามอง​ข้าง​ใน​หีบ​ของพระเจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ประ​หาร​พวกเขา​เสีย​เป็นจำนวน​มาก
แล้ว​ชาว​เบธ​เช​เมช​จึง​ส่งคนไป​ยัง​​เมือง​คีริ​ยาท​เย​อา​ริม​ กล่าว​ว่า
พวก​ฟีลิส​เตีย​ได้​คืน​หีบ​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว ขอ​มา​เชิญ​หีบ​ขึ้น​ไป​อยู่​กับ​พวก​เขา​เถิด

1. คนฟิลิสเตียเมื่อทำผิดต่อพระเจ้า ยังรู้จักถวายเครื่องบูชาชดใช้บาป แม้จะทำแบบไม่ถูกต้องตามพิธีที่แท้จริงก็ตาม

แต่คนอิสราเอลผู้รู้พระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อทำผิดต่อพระเจ้าพวกเขากลับไม่สำนึกบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริง

บ่อยครั้งคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ยังยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากกว่าผู้เชื่อบางคนด้วยซ้ำไป

2. ชาวเมืองเบธเชเมช ทำสิ่งที่ถูกต้องคือ ให้เลวีมาเชิญหีบลงจากเกวียน และทำการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอีกด้วย
แต่พวกเขาก็ทำสิ่งต้องห้าม คือมองเข้าไปในหีบของพระเจ้า ทั้งที่มีกฏห้ามว่า แม้แค่คนเลวีก็ยังไม่มีสิทธิมอง
กดว. 4:20 “แต่​อย่า​ให้​โค​ฮาท​เข้า​ไป​มอง​ของ​บริสุทธิ์​แม้แต่​อึด​ใจ​เดียว เกลือ​กว่า​เขา​จะต้อง​ตาย”

การทำสิ่งดีถวายแด่พระเจ้า ไม่สามารถมาเป็นข้ออ้างให้สามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้

3. พวกปุโรหิตของฟิลิสเตีย กล่าวแก่คนฟิลิสเตียว่า ใช้ถวายเครื่องชดใช้บาปแด่พระเจ้า
เพื่อ​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระของพวกเขา

หมายความว่า พระของพวกเขา นอกจากไม่มีปัญญาช่วยพวกเขาแล้ว
ยังต้องให้พวกเขาช่วยเพื่อให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าอีกด้วย

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด ไม่มีพระใดๆอาจเปรียบกับพระองค์ได้

คำคม

“ เราไม่สามารถใช้ข้ออ้างใด ๆ เพื่อจะไม่ยำเกรงพระเจ้า ”

สรุป 1ซามูเอล 5

ภาพรวม

 • คนฟิลิสเตียนำหีบพันธสัญญากลับไปยังเมืองของตน จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย จนพวกเขาตัดสินใจจะนำกลับมาคืนให้แก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 5 หลังจากที่คนอิสราเอลนำหีบพันธสัญญาออกไปสู้กับกับพวกฟิลิสเตีย จนทำให้หีบพันสัญญาถูกยึดไป ลูกชายทั้งสองของเอลีถูกฆ่าตาย และเอลีก็ล้มลงตายเมื่อทราบข่าว

​พวก​ฟีลิส​เตียได้​นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า​ไป​ยัง​เมือง​อัช​โดด
และนำ​เข้า​ไป​ไว้​ใน​โบสถ์​ ​ข้าง​พระ​ดา​โกน
​วัน​รุ่ง​ขึ้น พวกเขาพบว่า พระ​ดา​โกน​ได้​ล้ม​หน้า​คว่ำ​มา​ยัง​พื้น​ดิน​ตรง​หน้า​หีบ​ของ​พระ​เจ้า
พวก​เขา​จึง​ยก​พระ​ดา​โกน​ขึ้น​ตั้ง​ไว้​ใน​ที่​เดิม

เช้าวันต่อมา พวกเขาพบว่า พระ​ดา​โกน​ก็​ล้ม​หน้า​คว่ำ​ ​ตรง​หน้า​หีบ​ของ​พระเจ้า
เศียร​​และ​มือ​ทั้ง​สอง​ ของ​พระ​ดา​โกน ก็​หัก​ออก​อยู่​ที่​ธรณี​ประ​ตู

พระเจ้าทรงทำให้ ชาวเมือง​อัช​โดด​ เป็น​ฝี ทั้ง​ที่ใน​เมือง​และ​เขต​ชาย​แดน​
พวก​เขา​จึง​ประ​ชุม​เจ้า​นาย​ทั้ง​สิ้น​ แล้วสรุปว่า ให้ย้ายหีบของพระเจ้า​ไป​ที่​เมือง​กัท

แต่​เมื่อ​​หีบ​ไป​ถึงเมืองกัท​แล้ว พระเจ้าก็ทรงทำให้ชาวเมือง​ ​ทั้ง​เด็ก​และ​ผู้ใหญ่ ​เกิด​ฝี​ขึ้น​ที่​ตัว​พวก​เขา

พวก​เขา​จึง​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ไป​ยัง​เมือง​เอ​โครน
ชาว​เมือง​เอ​โครน​ ร้อง​ว่า
พวก​เขา​ย้าย​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​มา​ให้​เรา เพื่อ​จะ​ฆ่า​เรา​เสีย

พวก​เขา​จึงประ​ชุม​เจ้า​นาย​ทั้ง​หมด​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย แล้วสรุป​ว่า
พวกเขาจะ​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า ​กลับ​ไป​ยังอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกฆ่าตาย

1. การอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า สำหรับคนของพระเจ้า ผู้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเป็นพระพรยิ่งใหญ่
แต่สำหรับคนบาปที่ยังไม่กลับใจนั้น เป็นหายนะอย่างใหญ่หลวง

วันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา
หากเราเดินตามทางแห่งการทรงนำของพระองค์ จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต
แต่หากเราจงใจเดินไปในทางแห่งการดื้อรั้น กบฏ ไม่เชื่อฟัง เรากำลังเดินไปสู่การตีสอนอันเข้มงวดที่จะมาถึงเรา

2. คนฟิลิสเตียเมื่อพวกเขาทำผิดต่อพระเจ้าแล้ว จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
พวกเขารู้จักกลับใจ ตัดสินใจนำหีบพันธสัญญามาคืน เพื่อให้ภัยพิบัติหยุดลง

แต่คนอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า
กลับไม่ยอมเรียนรู้เลยว่า
เมื่อพวกเขาทำบาปต่อพระเจ้านั้น จะนำภัยมาสู่ตัวเอง
และเมื่อเกิดภัยนั้นเกิดขึ้นแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยการกลับใจใหม่

วันนี้ เราได้เรียนรู้ทั้งจากคนฟิลิสเตียและคนอิสราเอลแล้ว
ให้เขาดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
และทันทีที่เราผิดพลาดพลั้งไป ให้เรารีบกลับใจใหม่โดยเร็วที่สุด

คำคม

“ กลับใจใหม่ ก่อนจะสายเกินไป ”

สรุป 1ซามูเอล 4

ภาพรวม

 • คนอิสราเอลนำหีบพันธสัญญาออกไปสู้กับกับพวกฟิลิสเตีย จนทำให้หีบพันสัญญาถูกยึดไป ลูกชายทั้งสองของเอลีถูกฆ่าตาย และเอลีก็ล้มลงตายเมื่อทราบข่าว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 4 หลังจากที่พระเจ้าทรงตรัสกับซามูเอลในพระนิเวศน์แล้ว ต่อมาเขาจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล

ครั้งหนึ่งคน​อิส​รา​เอล​ยก​กอง​ทัพ​ไปสู้รบ​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย
คนอิส​รา​เอล​ก็​พ่าย​แพ้​ คนอิสราเอลตายในสนามรบ ​ประ​มาณ 4,000 คน​

พวก​ผู้ใหญ่​ของ​อิส​รา​เอล จึง​กล่าว​ว่า
ทำไม​พระเจ้าจึงให้พวกเขา​พ่าย​แพ้​ พวก​ฟีลิส​เตีย?
ดังนั้นให้​ไป​นำ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้ามา​จาก​เมือง​ชิโลห์​ เพื่อ​ว่า​พระเจ้า​จะ​เสด็จ​มา​ท่าม​กลาง​พวกเขา
พวก​เขาจึง​นำ​หีบ​พันธ​สัญญา​มา และ บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี คือ​โฮฟ​นี​และ​ฟีเน​หัส ก็​มาด้วย

เมื่อ​หีบ​พันธ​สัญญามา​ที่​ค่าย แล้ว​คน​อิส​รา​เอล​ก็​โห่​ร้อง​เสียง​ดัง​
เมื่อพวก​ฟีลิส​เตีย​ ทราบ​ว่า​หีบ​พันธสัญญามา​ที่​ค่าย​แล้ว
ก็หวาดกลัวมาก แต่ก็หนุนใจกันให้ร่วมกับสู้รบ

ปรากฏว่าคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้พวก​ฟีลิส​เตีย คนอิสราเอลถูกฆ่า​ตาย 30,000 คน
และ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ถูก​ยึด​ไป
และ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี ก็​ตาย​ด้วย

มีชายคนหนึ่งวิ่งมาจากแนวรบ รายงานเรื่องเหล่านี้ให้เอลีทราบ
เอลี​ก็​หงาย​หลัง​ตก​จาก​ที่​นั่ง ​คอ​หัก​ตาย

บุตร​สะใภ้​ของ​เอลี เมื่อ​นาง​ได้​ยิน​ข่าว​ว่า​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ถูก​ยึด​ไป และ​พ่อ​สามี​และ​สามี​ของ​นาง​ก็​ตาย​ไป
นาง​ก็​โน้ม​ตัว​ลง​และ​คลอด​บุตร
เมื่อ​นาง​กำลัง​จะ​ตาย​นั้น นาง​ให้​ชื่อ​เด็ก​นั้น​ว่า อี​คา​โบด​ และกล่าว​ว่า “พระ​สิริ​พราก​ไป​จาก​อิส​รา​เอล​แล้ว”

1. คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า จึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู
แทนที่จะกลับใจ กลับทำตามใจปรารถนาของตนเอง
นำหีบพันธสัญญาออกจากพระนิเวศน์ นำเข้าสู่สนามรบ
โดยหวังว่า จะให้พระเจ้ามาอยู่ข้างตน โดยตนเองไม่ต้องกลับใจ

ผลก็คือ ความพ่ายแพ้และความเสียหายมากยิ่งกว่าเดิม
และหีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ถูกพวกฟิลิสเตียยึดไป

การแก้ไขปัญหาของชีวิต ต้องแก้โดยวิธีการของพระเจ้า
ไม่ใช่การเอามาพระเจ้ามาช่วยแก้ โดยวิธีการของเรา

2. เมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่า หีบพันธสัญญาของพระเจ้า มาอยู่ท่ามกลางกองทัพอิสราเอลแล้ว
พวกเขาหวาดกลัวยิ่งนัก เพราะระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับประเทศอียิปต์

น่าเสียดายที่คนอิสราเอลเอง ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าเลย
พวกเขาไม่ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำในอดีต
ไม่ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้
แต่ทำตามใจปรารถนาของตนเอง
จนต้องพบกับหายนะ

ให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับเราในอดีตที่ผ่านมา
และปฏิบัติต่อพระองค์อย่างเหมาะสม โดยการยำเกรงพระองค์อย่างยิ่ง

3. เอลี ปล่อยปละละเลย พฤติกรรมอันชั่วร้ายของลูก
สุดท้ายแล้วก็นำหายนะมาสู่ตนเอง และครอบครัว

การประณีประนอมกับความบาป จะนำความเสียหายใหญ่โตมาสู่ชีวิต

คำคม

“ เมื่อพระสิริของพระเจ้าพรากไป ทุกสิ่งที่เหลืออยู่ เป็นความว่างเปล่า ”

สรุป 1ซามูเอล 3

ภาพรวม

 • พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล แต่เขาไม่รู้ จนกระทั่งเอลีบอกเขา และต่อมาเขาจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 3 เด็กน้อยซามูเอล ได้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อต่อพระพักตร์พระเจ้า ในขณะที่บุตรทั้งสองของเอลี ลบหลู่พระเจ้าเกี่ยวกับของถวายแด่พระเจ้า

ซา​มู​เอล​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า ภายใต้การดูแลของ​เอลี
ครั้งหนึ่ง เมื่อ​เอลี​นอน​อยู่​ใน​ที่​นอน​ของเขา
และตะเกียง​ของ​พระ​เจ้า​ยัง​ไม่​ดับ ในพระนิเวศน์
ซา​มู​เอล รับหน้าที่​นอนเฝ้า​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรง​เรียก​ซา​มู​เอล​
แต่เขา​ไม่ทราบ จึง​วิ่ง​ไป​หา​เอลี​
​เอลี​ตอบ​ว่า ​ไม่​ได้​เรียก​เจ้า

เป็นเช่นนี้ 3 ครั้ง เอลีจึงบอกว่า
​ถ้า​พระเจ้า​ทรง​เรียก​อีก ให้ตอบ​ว่า
พระ​ยาห์​เวห์​เจ้า​ข้า ขอ​ตรัส​เถิด

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลอีกครั้ง
เขาจึงตอบอย่างที่เอลีสอน

แล้ว​พระเจ้าตรัส​กับ​เขาว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี​เป็น​นิตย์
เพราะ​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เขา
และ​เพราะเขา​ก็​ไม่​ได้​ห้าม​ปราม

รุ่งเช้าเอลี​ก็​เรียก​ซา​มู​เอล​มา​ถาม
ซา​มู​เอล​จึง​เล่า​เรื่อง​ทุก​อย่าง​แก่​เอลี ได้ฟัง
​เอลีจึงกล่าว​ว่า
ขอ​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​เถิด

ซา​มู​เอล​ก็​เติบ​โต​ขึ้น และ​พระเจ้า​สถิต​กับ​เขา ทำ​ให้​สิ่งที่เขาพูดเป็นจริงทั้งสิ้น
และ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมดก็​ทราบ ​ว่า
ซา​มู​เอล​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

1. ซามูเอลรับใช้ในพระนิเวศน์อย่างสัตย์ซื่อ งานของเขาวันนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย แค่นอนเฝ้าตะเกียง
ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เหมือนบุตรของเอลี
แต่ท่ามกลางงานเล็กๆที่เขาทำอย่างสัตย์ซื่อนี้ พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเขา
ซึ่งในช่วงเวลานั้นการสำแดงของพระเจ้าน้อยมากท่ามกลางคนอิสราเอล

สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใด
ขอให้เราทำอย่างสัตย์ซื่อ สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า

2. เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เด็กน้อยซามูเอล ผู้อ่อนประสบการณ์
เขาไม่รับรู้ว่าเป็นพระเจ้า
จนพระองค์ต้องเรียกเขาถึง 4 ครั้ง
ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตำหนิเขาในเรื่องนี้เลย พระองค์ทรงเข้าใจความอ่อนด้อยของเขา

เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เรา เราอาจไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจ ในตอนต้น
ให้เราคอบรับฟังการสอนจากพระเจ้าต่อไป
พระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่ปรารถนาจะรับรู้สัญญาณจากพระองค์
ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะสื่อกับเขาอย่างแน่นอน

3. เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับซามูเอล
ดังนั้นทุกสิ่งที่ซามูเอลกล่าวจึงเกิดขึ้นเป็นจริง

วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจึงสมควรระมัดระวังทุกคำพูดของเรา
ให้กล่าวแต่สิ่งที่ดี และเป็นพระพรต่อผู้อื่นและต่อตนเอง อยู่เสมอ
เพราะสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริง

คำคม

“ พระเจ้าทรงโปรดปราน ผู้เล็กน้อยที่สัตย์ซื่อ ”

สรุป 1ซามูเอล 2

ภาพรวม

 • ฮันนาห์สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยนางให้มีบุตร และบุตรทั้งสองของเอลี ลบหลู่พระเจ้าเกี่ยวกับของถวายแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 2 เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ฮันนาห์คลอดบุตรชาย ชื่อ ซามูเอล และนางก็ถวายบุตรนั้นให้รับใช้พระเจ้าตลอดชั่วชีวิต

​ฮัน​นาห์ก็​อธิษ​ฐาน​ต่อพระเจ้า ว่า
นาง​ยินดี​ใน​ความ​รอด​ของ​พระ​องค์
เพราะไม่​มี​ใคร​ปก​ป้อง​ได้เหมือน​พระ​เจ้า​
พระองค์ทรงทรง​รู้ และตรวจดู​การ​กระ​ทำ​ทั้ง​หลาย
ทรงเสริมกำลังแก่​คน​อ่อนแอ​
ทรงช่วยให้คน​ที่​หิวได้อิ่ม
ทรงช่วยคน​ที่​เป็น​หมัน​ให้มีบุตรมากมาย
​ทรง​ประ​หาร​และ​ทรง​ให้​มี​ชีวิต
​ทรง​นำ​ลง​ไป​ถึง​แดน​คน​ตาย​และ​ทรง​นำ​ขึ้น​มา
ทรง​ทำ​ให้​ยาก​จน​และ​ทรง​ทำ​ให้​มั่ง​คั่ง
ทรง​ทำ​ให้​ต่ำ​ลง​และ​ทรง​ยก​ขึ้น
ทรงทำให้​คน​ยาก​จนได้​รับ​เกียรติ​
​ทรง​ดูแล​ย่าง​เท้า​ของ​ธรร​มิก​ชน​
ทรงทำลาย​คน​อธรรม​
ทรงประ​ทาน​กำลัง​แก่​พระ​รา​ชา​ของ​พระ​องค์
​ทรง​เสริม​อำนาจ​ของ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้

แล้ว​เอล​คา​นาห์​ก็​กลับ​ไป​บ้าน​ ​ที่​รามาห์
ส่วนซามูเอลก็​ปรน​นิบัติ​พระเจ้า​ต่อ​หน้า​เอลี​ปุโร​หิต

​เอลีมีบุตรชาย 2 คน ​เป็น​คน​อันธ​พาล ไม่​รู้​จัก​พระเจ้า
พวกเขาได้สร้างธรรม​เนียม​ให้​พวก​ปุโร​หิต ซึ่งไม่ได้บอกไว้ในธรรมบัญญัติ คือ
ขณะ​เมื่อ​เนื้อ​กำลัง​ต้ม​อยู่ เพื่อจะนำไปถวายบูชาแด่พระเจ้า
ให้คน​ใช้​ของ​ปุโร​หิต จะเอา​สาม​ง่าม​แทง​เข้า​ไป​ใน​กระทะ หรือหม้อต้ม
สาม​ง่าม​ติด​อะไร​ขึ้น​มา ปุโร​หิต​ก็​เอา​สิ่ง​นั้น​ไป​เป็น​ของ​ตน
ยิ่ง​กว่า​นั้น ก็มาใช้กำลังบังคับ ยึดเนื้อดิบ ที่คนจะนำมาถวายบูชาแด่พระเจ้าไปเป็นของตนอีกด้วย

คน​หนุ่ม​ทั้งสอง​นี้ ​ได้​ดู​หมิ่น​เครื่อง​ถวาย​บูชา​แด่​พระ​เจ้า
และยังนอน​กับ​หญิง​ที่​ปรน​นิ​บัติ​อยู่​ที่​ทาง​เข้า​เต็นท์​นัด​พบ​อีกด้วย

ส่วนซา​มู​เอล​ก็ปรน​นิบัติ​อยู่​เฉพาะ​พระเจ้า
เมื่อพ่อและแม่ของเขาแวะมาเยี่ยม เขาก็อวยพรพวกท่านว่า
ขอพระเจ้า​ประ​ทาน​ลูกๆ แก่​เอลคานาห์โดยนางฮันนาห์ แทนซามูเอลที่ได้ถวายแด่พระเจ้า
พระเจ้าทรงอวยพร​ฮัน​นาห์ และ​นาง​ก็​มีบุตรอีก ​เป็น​ชาย​ 3 คน ​หญิง 2 คน​

เอลี​ได้ทราบสิ่งที่บุตรทั้งสองของเขากระทำ
และได้เตือนว่า อย่าทำเลย มันเป็น​เรื่อง​ไม่​ดี​เลย
แต่​เขา​ทั้ง​สอง​ไม่​เชื่อ​ฟังเอลี

ส่วน​ซา​มู​เอล​ก็​เติบ​โต​ขึ้น และ​เป็น​ที่​ชอบ​มาก​ขึ้น เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​และ​ต่อ​หน้า​มนุษย์

มี​คน​ของ​พระ​เจ้า​มา​หา​เอลี ตำหนิเขาว่า
​เอลีและครอบครัวได้​เหยียบ​ย่ำ​เครื่อง​บูชา​ของ​พระเจ้า และ​ให้​เกียรติ​แก่​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เอลี​เหนือพระเจ้า

ดังนั้น พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี จะไม่ได้รับใช้พระเจ้าอีก
เพราะ​ว่า​บรรดา​ผู้​ที่​ให้​เกียรติ​แด่พระเจ้า พระองค์​จะ​ให้​เกียรติ
และ​บรรดา​ผู้​ที่​ดู​หมิ่น​พระเจ้า พวก​เขา​จะ​เป็น​ผู้​ต่ำ​ต้อย
และ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของเอลี คือ​โฮฟ​นี​และ​ฟีเน​หัส ​จะ​สิ้น​ชีวิต​ใน​วัน​เดียว​กัน
และ​พระเจ้าจะ​ตั้ง​ปุโร​หิต​ผู้​ซื่อ​สัตย์​ ​ขึ้น​มาแทน
และ​ทุก​คน​ที่​ยัง​เหลือ​อยู่​ใน​พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี ​จะ​มาขอความกรุณาจากเขา

1. เมื่อฮันนาห์ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า นางไม่ลืมที่จะถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า

อย่าให้เราลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา

2. บุตรทั้งสองของเอลี ไม่ให้เกียรติพระเจ้า ดังนั้นเกียรติที่พวกเขามีนั้น จึงจะถูกเอาออกไปเสีย
แต่ซามูเอลเด็กน้อย ยำเกรงพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานเกียรติให้แก่เขา

เราสมควรดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

3. เมื่อลูกทำผิดต่อพระเจ้า เอลี ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะยับยั้งการกระทำนั้นเสีย
สุดท้ายแล้ว การกระทำที่ถูกปล่อยปละเลยนี้ ก็นำภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมาสู่ครอบครัวของเอลี

บาปที่ไม่ยอมกลับใจ จะนำภัยใหญ่โต มาสู่ชีวิตและครอบครัว

คำคม

“ ยิ่งถวายพระเกียรติ ยิ่งได้รับเกียรติ ”

สรุป 1ซามูเอล 1

ภาพรวม

 • พระธรรม 1 ซามูเอล เป็นเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะซามูเอล ซึ่งพระเจ้าทรงใช้เจิมตั้งกษัตริย์ 2 องค์แรก ของอิสราเอล คือ ซาอูล และดาวิด
 • บทที่ 1 พระเจ้าทรงอวยพระพรให้ฮันนาห์คลอดบุตรชาย ชื่อ ซามูเอล และนางก็ถวายบุตรนั้นให้รับใช้พระเจ้าตลอดชั่วชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 1 ​เอล​คา​นาห์ เผ่า​เอฟ​รา​อิม ​มี​ภรรยา 2 ​คน คือ ​ฮัน​นาห์และ ​เป​นิน​นาห์
เป​นิน​นาห์​มี​บุตร ​แต่​ฮัน​นาห์​ไม่​มีบุตร

เอล​คา​นาห์​ รักฮันนาห์มากกว่า จึงแบ่งส่วนของถวาย​สัตว​บูชา ให้แก่ฮันนาห์​มากกว่า เปนินนาห์ 2 เท่าเสมอ
เปนินนาห์จึงมัก ยั่ว​เย้า​ฮันนาห์​อย่าง​รุน​แรง​ เรื่องที่นางไม่มีลูกอยู่เสมอ

เอล​คา​นาห์​ ก็ปลอบใจนางว่า
ฮันนาห์มีเอลคานาห์ที่รักนางแล้ว ก็​ดี​กว่า​บุตร​ชาย​ 10 คน​มิใช่หรือ?

ฮัน​นาห์ก็ไปที่พระ​วิหาร และ​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระเจ้า​และ​ร้อง​ไห้​อย่าง​หนัก
และบน​ไว้​ว่า ถ้า​พระเจ้า​ประ​ทาน​บุตร​ชาย​แก่​นาง​สัก​คน แล้วนาง​จะ​ถวาย​เขา​แด่​พระเจ้าตลอด​ชีวิต​ของ​เขา
และ​มีด​โกน​จะ​ไม่​แตะ​ต้อง​ศีรษะ​ของ​เขา​เลย

เอลี​ปุโรหิต เห็น​นางริม​ฝี​ปาก​ขมุบขมิบ แต่ไม่​ได้​ยิน​เสียง​ของ​นาง ​จึง​คิด​ว่า​นาง​เมา
เอลี​จึง​พูด​กับ​นาง​
นางจึงอธิบายว่า ไม่ได้เมา แต่​ทุกข์​ใจ​ยิ่ง​นัก
​เอลีจึงอวยพรนาง ว่า ขอพระเจ้า​โปรด​ประ​ทาน​ตาม​คำ​ขอของนางเถิด
แล้ว​หญิง​กลับไป และไม่​โศก​เศร้า​อีก​ต่อ​ไป

ต่อมาฮัน​นาห์​ก็​ตั้ง​ครรภ์​คลอด​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง ชื่อ​ว่า ​ซา​มู​เอล
ฮันนาห์​ก็​คอย​จน​ ​ซามูเอลหย่า​นม
​แล้ว นาง​ก็​พา​เขา​ขึ้น​ไปที่​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า ​พร้อม​กับ​เครื่องถวายบูชา
เมื่อถวายเครื่องบูชาแล้ว ก็​นำ​ซามูเอล​มา​หา​เอลี
แล้วถวายซามูเอล​แด่​พระเจ้า ให้รับใช้พระเจ้าตลอด​ชีวิต​ของ​เขา

1. การที่เปนินนาห์ ยั่วฮันนาห์เรื่องการไม่มีบุตร ทำให้ฮันนาห์ หันเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ
จึงเป็นเหตุให้นางได้บุตรชายที่ดีกว่าใคร ในแผ่นดินในช่วงเวลานั้น

สถานการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา หากเราใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งพึ่งพาพระเจ้า
สิ่งนั้นแทนที่จะเป็นผลร้ายต่อเรา แต่กลับนำผลดียิ่งใหญ่มาสู่เรา

2. ฮันนาห์ทุกข์ใจอย่างยิ่ง จึงไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้า
แต่เมื่อเอลีปุโรหิต มาอวยพรนาง
นางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไป เพราะนางเชื่อว่าจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ
แล้วนางก็ได้รับจริงๆ

เมื่อความเชื่อแท้เกิดขึ้น ความรู้สึกต่อสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ
และโดยความเชื่อแท้นี้เอง คำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า

3. ซามูเอลต้องจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
แม้จะดูเหมือนน่าเป็นห่วง แต่ที่นั่นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขา
เป็นที่ที่พระเจ้าใช้เตรียมเขา เพื่อจะทำสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคต

วันนี้ ที่ที่พระเจ้าทรงนำเรา ให้มาอยู่ที่นี่ หรือสถานการณ์แบบนี้
อาจดูไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง แต่ถ้าเราอยู่กับพระเจ้า ที่นั่นมั่นคงและปลอดภัยที่สุด
และพระเจ้ากำลังใช้ที่นั่นและสถานการณ์แบบนี้ เพื่อสร้างเรา เพื่อเตรียมเรา
สำหรับภารกิจสำคัญที่พระเจ้าจะทรงใช้เราต่อไปในอนาคต

คำคม

“ คำอธิษฐานด้วยสุดใจ เป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า ”