สรุป 1ซามูเอล 3

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล แต่เขาไม่รู้ จนกระทั่งเอลีบอกเขา และต่อมาเขาจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 3 เด็กน้อยซามูเอล ได้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อต่อพระพักตร์พระเจ้า ในขณะที่บุตรทั้งสองของเอลี ลบหลู่พระเจ้าเกี่ยวกับของถวายแด่พระเจ้า

ซา​มู​เอล​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า ภายใต้การดูแลของ​เอลี
ครั้งหนึ่ง เมื่อ​เอลี​นอน​อยู่​ใน​ที่​นอน​ของเขา
และตะเกียง​ของ​พระ​เจ้า​ยัง​ไม่​ดับ ในพระนิเวศน์
ซา​มู​เอล รับหน้าที่​นอนเฝ้า​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรง​เรียก​ซา​มู​เอล​
แต่เขา​ไม่ทราบ จึง​วิ่ง​ไป​หา​เอลี​
​เอลี​ตอบ​ว่า ​ไม่​ได้​เรียก​เจ้า

เป็นเช่นนี้ 3 ครั้ง เอลีจึงบอกว่า
​ถ้า​พระเจ้า​ทรง​เรียก​อีก ให้ตอบ​ว่า
พระ​ยาห์​เวห์​เจ้า​ข้า ขอ​ตรัส​เถิด

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลอีกครั้ง
เขาจึงตอบอย่างที่เอลีสอน

แล้ว​พระเจ้าตรัส​กับ​เขาว่า
พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​พงศ์​พันธุ์​ของ​เอลี​เป็น​นิตย์
เพราะ​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​บุตร​ทั้ง​สอง​ของ​เขา
และ​เพราะเขา​ก็​ไม่​ได้​ห้าม​ปราม

รุ่งเช้าเอลี​ก็​เรียก​ซา​มู​เอล​มา​ถาม
ซา​มู​เอล​จึง​เล่า​เรื่อง​ทุก​อย่าง​แก่​เอลี ได้ฟัง
​เอลีจึงกล่าว​ว่า
ขอ​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​เถิด

ซา​มู​เอล​ก็​เติบ​โต​ขึ้น และ​พระเจ้า​สถิต​กับ​เขา ทำ​ให้​สิ่งที่เขาพูดเป็นจริงทั้งสิ้น
และ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมดก็​ทราบ ​ว่า
ซา​มู​เอล​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

1. ซามูเอลรับใช้ในพระนิเวศน์อย่างสัตย์ซื่อ งานของเขาวันนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย แค่นอนเฝ้าตะเกียง
ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เหมือนบุตรของเอลี
แต่ท่ามกลางงานเล็กๆที่เขาทำอย่างสัตย์ซื่อนี้ พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเขา
ซึ่งในช่วงเวลานั้นการสำแดงของพระเจ้าน้อยมากท่ามกลางคนอิสราเอล

สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใด
ขอให้เราทำอย่างสัตย์ซื่อ สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า

2. เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เด็กน้อยซามูเอล ผู้อ่อนประสบการณ์
เขาไม่รับรู้ว่าเป็นพระเจ้า
จนพระองค์ต้องเรียกเขาถึง 4 ครั้ง
ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตำหนิเขาในเรื่องนี้เลย พระองค์ทรงเข้าใจความอ่อนด้อยของเขา

เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแก่เรา เราอาจไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจ ในตอนต้น
ให้เราคอบรับฟังการสอนจากพระเจ้าต่อไป
พระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่ปรารถนาจะรับรู้สัญญาณจากพระองค์
ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะสื่อกับเขาอย่างแน่นอน

3. เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับซามูเอล
ดังนั้นทุกสิ่งที่ซามูเอลกล่าวจึงเกิดขึ้นเป็นจริง

วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราจึงสมควรระมัดระวังทุกคำพูดของเรา
ให้กล่าวแต่สิ่งที่ดี และเป็นพระพรต่อผู้อื่นและต่อตนเอง อยู่เสมอ
เพราะสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริง

คำคม

“ พระเจ้าทรงโปรดปราน ผู้เล็กน้อยที่สัตย์ซื่อ ”