สรุป 1ซามูเอล 6

ภาพรวม

  • คนฟิลิสเตียส่งหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอล แต่คนเบธเชเมช ไปเปิดดูภายในหีบนั้นจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 6 เมื่อคนฟิลิสเตียนำหีบพันธสัญญากลับไปยังเมืองของตน จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย จนพวกเขาตัดสินใจจะนำกลับมาคืนให้แก่คนอิสราเอล

หลังจากที่หีบ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ดิน​แดน​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ 7 ​เดือน
พวกเขาก็​เชิญ​พวก​ปุโร​หิต​และ​พวก​โหร​ มาถามว่า จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กับ​หีบ​ของ​พระเจ้า​ดี?
คนเหล่านั้นตอบ​ว่า
เมื่อจะ​ส่ง​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​กลับไป ​ต้อง​ส่ง​กลับ​พร้อม​ด้วย​เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาปด้วย
อันได้แก่ ลูก​ฝี​ทอง​คำ 5 ​ลูก​ กับ​ หนู​ทอง​คำ 5 ตัว

เมื่อทำเช่นนี้แล้ว บางที​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระ​และ​ต่อแผ่น​ดิน​ของ​พวกฟิลิสเตีย

คนเหล่านั้นเตือนว่า อย่าให้คนฟิลิสเตียใจ​แข็ง​กระ​ด้าง อย่าง​ชาว​อียิปต์​และ​ฟา​โรห์​

คนเหล่านั้นแนะนำ ว่า
ให้เตรียม​เกวียน​ใหม่​เล่ม​หนึ่ง ​มา​เทียม​เข้า​กับ​แม่​โค​คู่​หนึ่ง​ ซึ่ง​ยัง​ไม่​เคย​เข้า​เทียม​แอก​เลย ​
แล้ว​ให้นำ​ลูกๆ ของ​มัน​กลับ​ไป​บ้าน​เสีย
แล้ววางหีบ​ของพระเจ้า และเครื่องทองคำ ไว้บน​เกวียน
แล้ว​ก็​ปล่อย​ให้​มัน​ไป
ถ้าโคนั้น​ไป​ทาง​เมือง​เบธ​เช​เมช ก็แสดงว่า ความ​ทุกข์​ยาก​อย่าง​ใหญ่​หลวง​นี้​มาจากพระเจ้า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่า เป็น​สิ่ง​ที่เกิดขึ้นเป็นแค่สิ่ง​บัง​เอิญ​

คนฟิลิสเตียก็​ทำ​ตาม
แม่​โค​ทั้ง​สอง​ก็​ เดิน​พลาง​ ร้อง​พลาง​ ตรง​ไป​ถึง​เมือง​เบธ​เช​เมช
ชาว​เมือง​เบธ​เช​เมช​​เห็น​หีบ ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​
แล้วคน​เลวี​ก็​เชิญ​หีบ​ของพระเจ้าลง
แล้วชาวเมืองก็ใช้แม่โคนั้นถวายเครื่องบูชา​แด่​พระเจ้า

แต่เนื่องจากพวกเขามอง​ข้าง​ใน​หีบ​ของพระเจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ประ​หาร​พวกเขา​เสีย​เป็นจำนวน​มาก
แล้ว​ชาว​เบธ​เช​เมช​จึง​ส่งคนไป​ยัง​​เมือง​คีริ​ยาท​เย​อา​ริม​ กล่าว​ว่า
พวก​ฟีลิส​เตีย​ได้​คืน​หีบ​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว ขอ​มา​เชิญ​หีบ​ขึ้น​ไป​อยู่​กับ​พวก​เขา​เถิด

1. คนฟิลิสเตียเมื่อทำผิดต่อพระเจ้า ยังรู้จักถวายเครื่องบูชาชดใช้บาป แม้จะทำแบบไม่ถูกต้องตามพิธีที่แท้จริงก็ตาม

แต่คนอิสราเอลผู้รู้พระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อทำผิดต่อพระเจ้าพวกเขากลับไม่สำนึกบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริง

บ่อยครั้งคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ยังยำเกรงพระเจ้า ให้เกียรติพระเจ้า มากกว่าผู้เชื่อบางคนด้วยซ้ำไป

2. ชาวเมืองเบธเชเมช ทำสิ่งที่ถูกต้องคือ ให้เลวีมาเชิญหีบลงจากเกวียน และทำการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอีกด้วย
แต่พวกเขาก็ทำสิ่งต้องห้าม คือมองเข้าไปในหีบของพระเจ้า ทั้งที่มีกฏห้ามว่า แม้แค่คนเลวีก็ยังไม่มีสิทธิมอง
กดว. 4:20 “แต่​อย่า​ให้​โค​ฮาท​เข้า​ไป​มอง​ของ​บริสุทธิ์​แม้แต่​อึด​ใจ​เดียว เกลือ​กว่า​เขา​จะต้อง​ตาย”

การทำสิ่งดีถวายแด่พระเจ้า ไม่สามารถมาเป็นข้ออ้างให้สามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้

3. พวกปุโรหิตของฟิลิสเตีย กล่าวแก่คนฟิลิสเตียว่า ใช้ถวายเครื่องชดใช้บาปแด่พระเจ้า
เพื่อ​พระเจ้า​จะ​เบา​พระ​หัตถ์​ ต่อ​บรรดา​พระของพวกเขา

หมายความว่า พระของพวกเขา นอกจากไม่มีปัญญาช่วยพวกเขาแล้ว
ยังต้องให้พวกเขาช่วยเพื่อให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าอีกด้วย

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด ไม่มีพระใดๆอาจเปรียบกับพระองค์ได้

คำคม

“ เราไม่สามารถใช้ข้ออ้างใด ๆ เพื่อจะไม่ยำเกรงพระเจ้า ”