สรุป 1ซามูเอล 9

ภาพรวม

  • ซาอูลตามหาฝูงลาที่หายไป จนกระทั่งมาพบกับซามูเอล ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไปรับประทานอาหารด้วยกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 9 เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า ขอมนุษย์ให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา แทนพระเจ้า พระองค์ก็ทรงตอบคำร้องทูลของพวกเขา

มี​ชายคนหนึ่ง ชื่อ ซาอูล เป็นบุตรของ คีช คน​เผ่า​เบน​ยา​มิน​
เขาเป็น​หนุ่ม​ใหญ่​รูป​งาม กว่าชายใดๆใน​อิส​รา​เอล
เขา​สูง​กว่า​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ตั้ง​แต่​บ่า​ขึ้น​ไป

วันหนึ่งฝูง​แม่​ลา​ของ​คีช หาย​ไป เขาจึงใช้​ซาอูล พาคน​ใช้​คน​หนึ่ง ไป​หา​ฝูง​แม่​ลานั้น
เขา​ทั้ง​สอง​ออกตามหาลา จน​มา​ถึง​ดิน​แดน​ศูฟ

​คน​ใช้จึงเสนอว่า ให้ไปถามคนของพระเจ้า ที่อยู่​ใน​เมือง​แถวนั้น
แต่​ซาอูล พูดว่า เรา​ไม่​มี​ของ​ขวัญ​ที่​จะ​นำ​ไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้า
คน​ใช้​จึงบอก​ว่า เขา​มี​เงิน​อยู่​หนึ่ง​ส่วน​สี่​เชเขล​ เอาไป​ให้​แก่​คน​ของ​พระ​เจ้าได้

พวก​เขา​จึง​ไป​ ระหว่างทางพวก​เขา​พบ​พวก​ผู้หญิง​สาว​ออก​มา​ตัก​น้ำ
พวก​เธอ​จึงชี้ทางให้พวกเขา

เมื่อพวกเขากำลังเข้า​ไป​ใน​เมือง
ซา​มู​เอล​ก็กำลัง​เดิน​ออก​มา​ทาง​นั้น

พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​แก่​ซา​มู​เอล​ก่อนแล้ว​ ​ว่า
วันนี้จะมี​ชาย​ผู้​หนึ่ง​ ​จาก​ดิน​แดน​เบน​ยา​มิน​มา​หา​เขา
ให้ซามูเอล​เจิม​คนนั้นให้​เป็น​ผู้​นำ​เหนือ​อิส​รา​เอล
เพื่อ​จะ​ช่วย​คนอิสราเอล​ให้​พ้น​จาก​มือ​พวก​ฟีลิส​เตีย

เมื่อ​ซา​มู​เอล​เห็น​ซาอูล พระเจ้าก็​ทรง​บอกซามูเอล
ให้รู้​ว่า ซาอูล​เป็น​ชาย​คน​ที่​พระเจ้าได้พูดถึง
ซามูเอลจึงเชิญซาอูลไป​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​กับเขา
และบอกซาอูลว่า ​ฝูง​ลาที่​หาย​ไป​นั้น​ ​มี​คน​พบ​แล้ว
และบอกว่า คนอิสราเอลทั้งหมดฝากความหวังไว้กับซาอูล

ซาอูล​ จึงตอบ​ว่า
เขาเป็นคน​เผ่า​เบน​ยา​มิน ​เผ่า​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​ใน​อิส​รา​เอล
และ​ตระ​กูล​ของเขาก็​ที่​ด้อย​ที่​สุด​ใน​​เผ่า​เบน​ยา​มินอีกด้วย
จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนอิสราเอลจะมาฝากความหวังไว้กับเขา

แล้วซาอูล​จึง​รับ​ประ​ทาน​อาหารกับ​ซา​มู​เอล​ใน​วัน​นั้น
รุ่งขึ้น ทั้ง​สอง​ก็​ออก​ไป​ที่​ถนน
แล้วซามูเอลก็เตรียมที่จะ​แจ้ง​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​เจ้า​ให้ซาอูล​ทราบ

1. เพราะคีชร่ำรวย จึงมีฝูงลา
เพราะฝูงลาหาย ซาอูลจึงถูกใช้ไปตามหา
เพราะหาลาไม่พบ ซาอูลจึงไปไกลถึงดิน​แดน​ศูฟ
เพราะมีคนใช้คนนั้นไปด้วย จึงมีคนแนะนำซาอูลไปหาซามูเอล
เพราะคนใช้พอมีเงินติดตัวบ้าง ซาอูลจึงกล้าไปหาซามูเอล
เพราะซาอูลทั้งหล่อทั้งเท่ห์ จึงมีสาวๆแนะนำเขาอย่างดีถึงวิธีที่จะไปพบซามูเอล
เพราะพระเจ้าทรงบอกซามูเอลไว้ล่วงหน้า ซามูลจึงได้พบและรับประทานอาหารร่วมกับซามูเอล

ทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้น
มีแผนการอันล้ำเลิศของพระเจ้าซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ พระเจ้าทรงมีแผนการอันดีเลิศสำหรับเราซ่อนอยู่ในนั้นเช่นกัน

2. ซาอูล เกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยที่สุด ในเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดในอิสราเอล
ในสายตาของมนุษย์ เขาช่างไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลเลย
ตัวเขาเองก็คิดเช่นนั้นด้วย

แต่พระเจ้ายังทรงเมตตา เลือกเขาให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล

สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ล้วนแต่เป้นสิ่งที่เราไม่คู่ควรจะได้รับทั้งสิ้น
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้า พระองค์ยังทรงโปรดประทานสิ่งเหล่านั้นแก่เรา
เราควรระลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ
และตอบสนองต่อพระองค์ให้สมกับพระคุณเหลือล้นที่ทรงโปรดประทานแก่เรา

คำคม

“พระเจ้าทรงสามารถใช้ ทุกสิ่งและทุกคน เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ”