สรุป 1ซามูเอล 12

ภาพรวม

  • ซามูเอลเตือนคนอิสราเอล ว่าให้ติดตามพระเจ้าด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 12 หลังจากที่คนอัมโมนยกมาต่อสู้เมือง​ยา​เบช​กิ​เล​อาด ซาอูลจึงรวบรวมคนอิสราเอลยกมาช่วย จนปราบคนอัมโมนพ่ายแพ้ไป แล้วคนอิสราเอลก็ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์

ต่อมาซา​มู​เอล​ ได้​กล่าว​แก่​คน​อิส​รา​เอล ​ว่า
บัดนี้เขาได้​แต่ง​ตั้ง​พระ​ราชา​เหนือคนอิสราเอล​แล้ว
และซามูเอลเองก็แก่มาก​แล้ว

ขอคนอิสราเอล​เป็น​พยาน​ว่า ซามูเอลได้​ทำสิ่งผิดอะไรบ้างหรือไม่
คนอิสราเอล​พูด​ว่า ไม่มีเลย

แล้ว​ซา​มู​เอล​ก็​กล่าว​แก่​ประ​ชา​ชน​ว่า
พระเจ้าทรงช่วยบรรพ​บุรุษ​ของ​พวกเขาออก​มา​จากอียิปต์
แต่​พวก​เขา​ลืม​พระ​เจ้า​ พวก​เขา​จึงตกใน​มือ​ของ​สิเส​รา​ ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย และ​​ของ​กษัตริย์​แห่ง​โม​อับ
และเมื่อ​พวก​เขา​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า
พระเจ้า​ทรง​ส่ง​กิเดโอน บาราค ​เยฟ​ธาห์ และ​ซา​มู​เอล มา​ช่วย​กู้​พวก​เขา

แต่ต่อมาเมื่อ คนอิสราเอล​เห็น​นา​หาช​กษัตริย์​ของ​ชาว​อัม​โมน​ ยกมา​ต่อ​สู้​
คนอิสราเอลก็เรียกร้องขอกษัตริย์ แม้​ว่าพระเจ้าทรง​เป็น​พระ​มหา​กษัตริย์​ของ​คนอิสราเอลแล้วก็ตาม
และพระเจ้าก็ประทานกษัตริย์ให้แล้วตามคำขอ

ถ้า​คนอิสราเอล​ยำเกรงและ​ปรน​นิบัติพระเจ้า ​เชื่อฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์แล้ว
พวกเขา​และ​กษัตริย์ของเขา จะ​เป็น​ผู้​ติด​ตาม​พระเจ้า

แต่​ถ้า​พวกเขาไม่​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะ​ต่อ​สู้​พวก​เขา

แล้วก็ซา​มู​เอล​จึง​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า ​ให้​มี​ฟ้า​ร้อง​และ​ฝน​มา​ใน​วัน​นั้น
ประ​ชา​ชน​ทั้งปวง​ก็​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​และ​ซา​มู​เอล​ยิ่ง​นัก

แล้วประชาชนก็สำนึกในความ​ชั่วร้ายของตน ที่ขอ​ให้​มี​กษัตริย์​สำหรับ​ตน

ซา​มู​เอลจึงบอกพวกเขา ว่า
อย่า​กลัว​เลย แม้​พวกเขา​ได้​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ทั้ง​ปวง​นี้
แต่​พวกเขาไม่​หัน​ไป​เสีย​จาก​การ​ติด​ตาม​พระเจ้า ยังคงปรน​นิบัติ​พระองค์​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ​
พระเจ้าก็ทรง​พอ​พระ​ทัย​ที่​จะ​ทำ​ให้​พวกเขา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

และซามูเอลเอง​ก็จะไม่หยุด​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวกเขา

ดังนั้นขอให้พวกเขา​ยำเกรงปละปรน​นิบัติพระเจ้า​ด้วย​ใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ และพิจาร​ณา​ถึง​มห​กิจ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทำ​แก่​พวก​เขา
แต่​ถ้า​พวกเขายัง​ทำ​ชั่ว ไม่ยอมกลับใจ ทั้งพวก​เขาและ​กษัตริย์​ จะ​ถูก​กวาด​ต้อน​ไปเสีย

1. ซามูเอลเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้า คือ สัตย์ซื่อทั้งเรื่องงานรับใช้ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
รวมทั้งยังสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าอีกด้วย

เราควรระมัดระวังรักษาความสัตย์ซื่อในทุกด้านของชีวิตอยู่เสมอ

2. แม้คนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเจ้าไปแล้ว
แต่ถ้าบัดนี้ พวกเขากลับใจใหม่ หันมาติดตามพระองค์ด้วยใจ​ซื่อ​สัตย์ และ​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ
พระองค์ก็จะอภัยบาปผิดของพวกเขา จะทรงช่วยกู้พวกเขา และพวกเขายังจะเป็นประชากรของพระเจ้าเสมอไป

แม้วันนี้เราจะผิดพลาดพลั้งบาปมากสักเพียงใด
แต่ถ้าเรากลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ อย่างสุดใจ
พระองค์จะทรงให้อภัยบาปผิดของเรา และจะทรงช่วยเราพ้นจากสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ในวันนี้ อย่างแน่นอน

คำคม

“ ไม่ว่าจะผิดพลาดมากเพียงใด ถ้ากลับมาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ พระองค์จะทรงให้อภัย ”