สรุป 1ซามูเอล 15

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงใช้ซาอูลไปลงโทษคนอามาเลขโดยทำลายให้หมด ซาอูลก็ไปแต่ไม่ทำลายให้หมดตามที่พระเจ้าบัญชา ซามูเอลจึงมาบอกซาอูลว่าพระเจ้าจะเอาอาณาจักรยกให้แก่คนอื่นแทนซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 15 หลังจากที่โยนาธานบุกไปฆ่าฟันพวกฟิลิสเตีย จนทำให้ซาอูลและคนอิสราเอลมีใจกล้าที่จะเข้าสู่สงครามจนได้รับชัยชนะอย่างงดงาม และซาอูลก็เริ่ม​​ต่อ​สู้​ศัตรู​ชนชาติอื่นๆและได้รับชัยชนะ

ซา​มู​เอล​จึง​ทูล​ซาอูล​ ว่า
พระเจ้าจะ​ลง​โทษ​อา​มา​เลข​ที่​สกัด​ทาง​อิส​รา​เอล เพื่อจะปล้น เมื่อ​คนอิสราเอลออก​จาก​อียิปต์
ดังนั้นให้ซาอูลไป​โจม​ตี​อา​มา​เลข และ​ทำลาย​ทุก​อย่าง​ทั้ง​หมด อย่า​ปรานี​พวกเขา​เลย

ซาอูล​ก็​เกณฑ์ ​ทหาร​ราบ 200,000 คน และ​คน​เผ่า​ยูดาห์ 10,000 คน
แล้ว​ยก​กอง​ทัพ​ไปต่อสู้กับ​อา​มา​เลข
​คน​อา​มา​เลขก็​พ่าย​แพ้

ซาอูลได้ฆ่า​ฟัน​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ด้วย​คม​ดาบ
แต่​ไว้​ชีวิต​อา​กัก ​และ​ ​ฝูง​แกะ​กับ​ฝูง​โค ส่วน​ที่​ดี​ที่​สุดไว้
พวกเขาทำลายทุก​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ดู​ถูก​และ​เห็น​ว่า​ไร้​ค่า

พระเจ้าจึงตรัสกับซา​มู​เอล​ ว่า
ทรง​เสียพระทัยที่​ตั้ง​ซาอูล​เป็น​กษัตริย์ เพราะ​เขา​ไม่​ได้​ทำ​ตาม​บัญ​ชา​ของ​พระเจ้า
ซา​มู​เอล​ก็​โกรธ​ และ​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า​ตลอด​คืน

รุ่งขึ้นซามูเอลไป​เฝ้า​ซาอูล​ ทูล​ว่า
ทั้งที่ซาอูล​เป็น​แต่​ผู้​เล็ก​น้อย​ใน​สาย​ตา​ของตน พระเจ้าก็ยังทรง​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​พระ​ราชา​เหนือ​อิส​รา​เอล
แล้ว ทำ​ไม​ซาอูล​จึง​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า?

​ซาอูล​ตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
พระองค์ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้าแล้ว ได้​คุม​ตัว​อา​กัก​ มา
และ​ได้​เก็บ​ของ​ริบ แกะ​และ​โค​ที่​ดี​ที่​สุด เพื่อ​นำ​มา​เป็น​เครื่อง​สัตว​บูชา แด่พระ​เจ้า​

​ซา​มู​เอลจึง​ทูล​ว่า
พระเจ้าพอ​พระ​ทัย​ใน​การ​ที่​จะ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์ มากกว่า การถวาย​เครื่อง​บูชา​มากมาย
เพราะ​การ​กบฏ​ก็​เป็น​เหมือน​บาป​แห่ง​การ​ถือ​ฤกษ์​ถือ​ยาม
และ​ความ​ดื้อ​ดึง​ก็​เป็น​เหมือน​บาป​ชั่ว​และ​การ​ไหว้​รูป​เคา​รพ
ดังนั้นพระเจ้าจะ​ทรง​ถอดซาอูล​ออก​จาก​ตำแหน่ง​กษัตริย์

พอ​ซา​มู​เอล​หัน​จะเดินจาก​ไป ซาอูล​ก็​ยึด​ชาย​เสื้อ​ของ​ซามูเอลไว้​และ​เสื้อ​นั้น​ก็​ขาด
​ซา​มู​เอลจึง​ทูล ​ว่า
ใน​วัน​นี้​พระ​เจ้าได้​ทรง​ฉีก​ราช​อา​ณา​จักร​อิส​รา​เอล​ ​จากซาอูล​แล้ว และ​ทรง​มอบ​ให้​แก่​ผู้​อื่น​ที่​ดี​กว่าซาอูล

ส่วน​ซาอูล​ตรัส​ว่า
พระองค์ได้ทำ​บาป​แล้ว แต่​ตอน​นี้​ขอ​ซามูเอลได้​โปรด​ให้​เกียรติ​แก่พระองค์ โดยกลับ​ไป​กับ​ซาอูล

ซา​มู​เอล​จึง​กลับ​ตาม​ซาอูล​ไป
แล้ว​ซา​มู​เอล ก็เรียกให้นำ​กษัตริย์​อา​กัก​เข้ามา
แล้วซา​มู​เอลก็เอาดาบ​ก็​ฟัน​อา​กัก​เสีย​เป็น​ท่อนๆ
ซา​มู​เอล​ก็​ไป​รา​มาห์​ และ​ซาอูล​ก็​เสด็จ​ขึ้น​ไปที่​กิเบ​อาห์​
และ​ซา​มู​เอล​ไม่​มา​พบ​ซาอูล​อีก​จน​วัน​สิ้น​ชีพ
แต่​ซา​มู​เอล​โศก​เศร้า​เพราะ​ซาอูล

1. พระเจ้าทรงใช้ซาอูล ไปทำลายคนอามาเลข เมื่อซาอูลเชื่อฟัง เขาก็ประสบความสำเร็จ
แต่น่าเสียดายที่ซาอูลเลือกเชื่อฟัง เฉพาะส่วนที่ตนชอบเท่านั้น นอกนั้นไม่เชื่อฟัง
การเชื่อฟังแค่บางส่วน ก็เหมือนกับการไม่เชื่อฟัง

วันนี้ เราควรสำรวจตนเองดูว่า เราเลือกเชื่อฟังพระเจ้า เฉพาะที่เราสบายใจเท่านั้นหรือเปล่า?
มีอะไรบ้างที่เรารู้ว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทำ แต่เราก็ไม่ประสงค์ที่จะทำ?
แล้วเราเลือกตัดสินใจอย่างไร?

2. ซาอูลเข้าใจผิดว่า การนำของถวายมากๆมาถวายแด่พระเจ้า ทำให้เขามีสิทธิไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้
ความจริงแล้วของถวายที่มีค่ามากที่สุด ก็คือ จิตใจที่เชื่อฟังพระองค์

วันนี้ เราถวายจิตใจของเราเป็นเครื่องบูชาแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า มากน้อยเพียงใด?

3. ซาอูลพูดถึง 2 ครั้งว่า เขาได้ทำบาปแล้ว ดูเหมือนเขาจะกลับใจ แต่ก็ไม่ได้กลับใจจริงๆ
เขาเป็นห่วงแค่กลัวจะเสียตำแหน่งกษัตริย์ไป และกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจึงขอให้ซามูเอลให้เกียรติเขาด้วยการกลับไปด้วยกับเขา
เขาไม่กลับใจจริงๆ เพราะเขาก็ไม่คิดจะฆ่าอากักตามที่พระเจ้าทรงบัญชา จนต้องให้ซามูเอลลงมือด้วยตนเอง

การเสียใจ เป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจ
แต่แค่เสียใจเท่านั้นไม่ได้เรียกว่ากลับใจ จนกว่าจะลงมือกระทำอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับการกลับใจนั้น

คำคม

“ หากจะเชื่อฟังพระเจ้า ต้องเชื่อฟัง 100% ”