สรุป 1ซามูเอล 16

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงให้ซามูเอลไปเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ต่อมาดาวิดได้มีโอกาสเข้าไปรับราชการกับซาอูลในตำแหน่งคนถืออาวุธและคนบรรเลงพิณถวายซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 16 เพราะซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ได้ทำลายสิ่งของของคนอามาเลขให้หมด และได้ไว้ชีวิตของกษัตริย์อากัก ซามูเอลจึงมาบอกซาอูลว่าพระเจ้าจะเอาอาณาจักรยกให้แก่คนอื่นแทนซาอูล

พระเจ้าทรงสั่ง​ซา​มู​เอล ให้​ไปหา​เจสซี​ชาว​เบธ​เล​เฮม
เพื่อเจิม​บุตร​ของ​เขาคนหนึ่ง ให้เป็นกษัตริย์​

ซา​มู​เอล​ก็​ทำ​ตาม มา​ที่​เบธ​เล​เฮม
ตอนแรก​ซามูเอล คิดว่า เอ​ลี​อับ คือผู้ที่พระเจ้าจะให้เจิมแน่นอน
แต่​พระเจ้าตรัส​กับ​ซา​มู​เอล​ว่า
อย่า​มอง​ดู​ที่​รูป​ร่าง​ภาย​นอก เพราะ​มนุษย์​ดู​ที่​รูป​ร่าง​ภาย​นอก แต่​พระเจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิต​ใจ

เมื่อ​เจสซี​ให้​บุตร​ทั้ง 7 ​คน​เดิน​ผ่าน​หน้า​ซา​มู​เอล
​ซา​มู​เอล​บอก​กับ​เจสซี​ว่า
พระเจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เลือก​คน​เหล่า​นี้

แล้ว​ซา​มู​เอลถาม​เจสซี​ว่า ยังมีลูกชายอีกไหม
เจสซี​ตอบ​ว่า ยัง​มี​คน​สุด​ท้อง กำลัง​เลี้ยง​แกะ​อยู่
ซา​มู​เอล​จึงให้​ไป​นำ​เขา​มา

เขา​เป็น​คน​ผิว​แดงๆ มี​หน้า​ตา​ดี​และ​รูป​ร่าง​งาม
และ​พระเจ้า​ตรัส​กับซามูเอล ให้เจิมตั้งชายคนนี้

เมื่อซา​มู​เอล​เจิม​เขาแล้ว ​พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้าทรง​สวม​ทับ​ดาวิด​ ตั้ง​แต่​วัน​นั้น​เป็น​ต้น​ไป
และ​ซา​มู​เอล​ก็​ลุก​ขึ้น​กลับ​ไป​รา​มาห์

พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้าทรง​ละ​จาก​ซาอูล และ​วิญ​ญาณ​ชั่ว​​ก็เข้ามา​ทร​มาน​ซาอูล
พวก​มหาด​เล็ก​จึงเสนอ ว่า ให้​หา​คน​ที่​มี​ฝี​มือ​ใน​การ​ดีด​พิณ มา​ดีด​พิณ​แล้วซาอูล​จะได้​ดี​ขึ้น

มีคนหนึ่งเสนอ​ว่า
​บุตร​คน​หนึ่ง​ของ​เจสซี ชาว​เบธ​เล​เฮม เป็น​ผู้​มี​ฝี​มือ​ใน​การ​ดีด​พิณ
เป็น​คน​กล้า​หาญ เป็น​นัก​รบ พูด​เก่ง และ​เป็น​คน​มี​หน้า​ตา​ดี
และ​พระเจ้าสถิต​กับ​เขา

ซาอูล​จึง​ทรง​ส่ง​คน​ไป​เรียก​ดา​วิด​มา​เฝ้า​ และ​เข้า​รับ​ราช​การกับซาอูล
ซาอูล​ก็​ทรง​รัก​ดา​วิด​มาก
ดา​วิด​ก็​ได้​เป็น​คน​ถือ​เครื่อง​อาวุธ​ของ​ซาอูล

​เมื่อ​วิญ​ญาณ​ชั่วมาทรมาน​ซาอูล​เมื่อ​ใด ดา​วิด​ก็​หยิบ​พิณ​ใช้​มือ​ดีด​ถวาย
ซาอูล​ก็​ทรง​รู้​สึก​บรร​เทา​ลง​และ​ทรง​ดี​ขึ้น
และ​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ก็​ละ​จาก​พระ​องค์​ไป

1. พระเจ้าให้ซามูเอลมาเจิมดาวิด โดยไม่บอกชื่อดาวิดแก่ซามูเอล แต่บอกชื่อเจสซี
เพื่อสำแดงให้รู้ว่า ถ้าเลือกตามสายตาของมนุษย์แล้ว คงไม่มีใครเลือกดาวิดแน่
แต่พระเจ้าผู้ทอดพระเนตรจิตใจ ทรงเลือกดาวิด

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรท่าทีในจิตใจของเรา
ไม่ว่ามนุษย์เห็นว่าเราเป็นอย่างไร นั่นไม่สำคัญ
เพราะไม่สามารถกำหนดอนาคตของเราได้
แต่พระเจ้าทรงเห็นว่าเราเป็นเช่นไร นี่ต่างหากที่สำคัญที่สุด
เพราะจะกำหนดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันและในอนาคต

2. สิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับซาอูล เป็นเห็นให้สิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับดาวิดสำเร็จ
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์


คำคม

“ พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ ”