สรุป 1ซามูเอล 21

ภาพรวม

  • ดาวิดหนีการตามฆ่าของซาอูลไปขออาหารและอาวุธจากปุโรหิตที่เมืองโนบ แล้วก็หนีต่อไปยังฟิลิสเตีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 21 หลังจากที่โยนาธานช่วยดาวิดให้สามารถหลบหนีจากการตามฆ่าของซาอูลแล้ว

​ดา​วิด​ก็​มา​ที่​เมือง​โนบ​ไป​หาอา​หิ​เม​เลค ปุโรหิต​
ดา​วิดบอก​อา​หิ​เม​เลค ​ว่า
ซาอูลใช้ดาวิดมาทำงานลับบางอย่าง
ดาวิดได้ขอ​ขนม​ปังจากอาหิเมเลค 5 ​ก้อน หรือ​อาหารอย่างอื่นก็ได้
อาหิเมคตอบว่า
มีแต่​ขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์ ​เป็นขนม​ปังเก่า ซึ่ง​เก็บ​ออกมา เพื่อ​วาง​ขนม​ปัง​ใหม่เข้าไปแทน
ดัง​นั้นเขาจึง​มอบ​ขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์​นั้นให้​แก่​ดา​วิด

ใน​วัน​นั้น โด​เอก คน​เอ​โดม เป็น​หัว​หน้า​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​ซาอูล ได้อยู่ที่นั่นพอดี จึงได้เห็นเหตุการณ์นี้

ดา​วิดได้ขออาวุธจาก​อา​หิ​เม​เลค​
แต่อาหิเมเลค มีแต่ดาบของโกลิอัทเท่านั้น
เขาจึงมอบดาบนั้นแก่ดาวิด

แล้วในวันนั้น ดา​วิด​ก็หนี​จาก​ซาอูล​ไป​หา​อา​คีช​ กษัตริย์​เมือง​กัท
พวก​มหาด​เล็ก​ของ​อา​คีช​จึงทูลให้อาคีช ระลึกว่า ดาวิด​เป็นทหารคนสำคัญของอิสราเอล

เมื่อ​ดา​วิด​ทราบเรื่อง ก็​กลัว​อา​คีช​ อย่างมาก
ดาวิดจึงแกล้งทำ​ตน​เป็น​คน​บ้า และ​ปล่อย​ให้​น้ำ​ลาย​ไหล​ลง​เปรอะ​เครา

อา​คีช​จึงเลิกใส่ใจดาวิด

1. ดาวิดขอขนม​ปัง​บริ​สุทธิ์ ​ที่เป็นขนม​ปังเก่า จากปุโรหิตเพื่อประทังชีวิต
เพราะเขารู้ดีว่า ปุโร​หิต​ใน​พระ​วิหาร​ย่อม​ละ​เมิดกฏเกณฑ์ได้ ​แต่​ไม่​มี​ความ​ผิด (มธ. 12:5)
การที่ปุโรหิตเอาขนมปังเก่า มาให้บางคนรับประทาน เนื่องจากจำเป็นจริงๆ ปุโรหิตย่อมไม่มีความผิด

กฏเกณฑ์ที่พระเจ้ากำหนดย่อมต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
แต่กติกาต่างๆที่ปฏิบัติเป็นธรรมเนียม ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากมีเหตุผลอันสมควร

บางคนยึดธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเข้มงวด จนละเลยกฏแห่งความรักไปเสีย

2. ดาวิดฆ่าโกลิอัท แต่ดาบของโกลิอัทไม่ได้ตกเป็นของดาวิด
จนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสม ดาบนั้นก็ตกเป็นของเจ้าของที่สมควร คือดาวิด
หากดาวิดได้ดาบนั้นตั้งแต่แรก
วันที่ดาวิดรีบหนีซาอูลออกมา คงไม่มีดาบนั้นอยู่ข้างกายตลอดช่วงเวลาที่หลบหนีจากซาอูล

สิ่งที่สมควรเป็นของเรานั้น
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้แก่เราเอง
เพราะพระองค์รู้ดีที่สุดว่า เวลาใดที่เป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่เราจะได้รับสิ่งนั้น

3. ดาวิดหนีไปพึ่งพาอาคีชกษัตริย์ของฟิลิสเตีย
เป็นการกระทำที่ดูเหมือนฉลาด เพราะเป้นที่ที่ซาอูลไม่กล้าตามไป
แต่ดูเหมือนเขาทำโดยไม่ได้ทูลถามพระเจ้า
ผลที่เกิดกับเขาคือ ความหวาดกลัวอย่างยิ่ง และการอับอายขายหน้าอย่างมาก

เมื่อเราพยายามแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเราเอง
โดยไม่ทูลถามพระเจ้า
บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนดีและฉลาด จะนำปัญหาที่ใหญ่กว่ามาสู่ชีวิตของเราก็เป็นได้

คำคม

“ การพึ่งพาความฉลาด โดยไม่สนใจการนำจากพระเจ้า จะนำไปพบกับความขายหน้า ”