สรุป 1ซามูเอล 23

ภาพรวม

  • ดาวิดไปช่วยเมืองเคลีอาห์จากการโจมตีของฟิลิสเตีย แต่เมื่อซาอูลทราบเรื่องจึงคิดจะยกทัพมาที่เมืองนั้น แต่ดาวิดรับคำเตือนจากพระเจ้าก่อน จึงออกมาจากเมืองนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 23 หลังจากที่ดาวิดออกจากฟิลิสเตีย กลับมาอยู่ในอิสราเอล จึงมีหลายคนมาเข้าร่วมกับดาวิด
ส่วนซาอูล โกรธปุโรหิตที่ให้อาหารและดาบแก่ดาวิด จึงสั่งฆ่าทิ้งทั้งเมือง

ต่อมาพวก​ฟีลิส​เตีย​ได้ยกมารบ​เมือง​เค​อี​ลาห์​
ดา​วิด​จึง​ทูล​ถามพระเจ้า
พระเจ้าทรงสั่งให้ดาวิด​ไป​ช่วย​กู้​เมือง​เค​อี​ลาห์​

แต่​พวก​ของ​ดา​วิด​ กล่าวว่า
ขณะอยู่​ใน​ยูดาห์​ พวกเขาก็​ยัง​กลัว​อยู่เลย ถ้าไป​สู้​รบ​กับ​​ฟีลิส​เตีย พวกเขา​จะ​ยิ่ง​กลัว​มาก​ขึ้นอีกเพียง​ใด

ดา​วิดจึง​ทูล​ถาม​พระเจ้า​อีก
และ​พระ​เจ้า​ตรัส​ตอบดาวิด ​ว่า ให้​ไป​ยัง​เค​อี​ลาห์​

ดา​วิดจึงนำพรรค​พวก ไป​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ฟีลิส​เตีย
และ​ช่วย​กู้​ชาว​เมือง​เค​อี​ลาห์​ไว้ได้

มี​คน​ไป​ทูล​ซาอูล​ว่า ดา​วิด​มา​ที่​เค​อี​ลาห์​แล้ว
ซาอูล​จึง​ตรัส​ว่า
“คราวนี้ พระ​เจ้า​ทรง​มอบ​ดาวิดไว้​ใน​มือ​ซาอูล​แล้ว”

​ซาอูล​จึงทรง​ให้​เรียก​ระดมทหาร เพื่อ​ไป​จับดาวิด ที่เค​อี​ลาห์​
เมื่อดา​วิด​ทราบ​เรื่อง จึงให้อา​บี​ยา​ธาร์​ ปุโร​หิต​ นำ​เอ​โฟด​มาเพื่อจะทูลถามพระเจ้า

ดา​วิด​ถามพระเจ้า ว่า ซาอูล​จะมาจริงๆหรือไม่?
พระเจ้าตรัสว่า “เขาจะมา”

ดา​วิด​ถามพระเจ้า ว่า ชาว​เค​อี​ลาห์​จะ​มอบ​ดาวิด​ไว้​ใน​มือ​ซาอูล​หรือ?
พระเจ้าตรัส​ว่า “พวก​เขา​จะ​มอบ”

​ดา​วิด​กับพรรค​พวก​ ประ​มาณ 600 คน จึง​ไป​จาก​เค​อี​ลาห์​
เมื่อซาอูล​ทรงทราบก็​ทรง​เลิก​การ​ติด​ตาม

ดาวิด​​ก็ไปอยู่​​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดารศิฟ
และ​ซาอูล​ก็​ตามหาดาวิด​ทุก​วัน แต่ไม่พบ

แต่โย​นา​ธาน​ได้มาเยี่ยมดา​วิด และ​ทำ​ให้ดาวิดเข้ม​แข็ง​ขึ้น​ใน​พระ​เจ้า
โย​นา​ธาน​ กล่าว​ว่า สักวันดาวิดจะ​ได้​เป็น​พระ​รา​ชา​เหนือ​อิส​รา​เอล ส่วนโยนาธานจะ​เป็น​ที่​สอง​รอง​จาก​ดาวิด

ชาว​ศิฟได้ไป​หา​ซาอูล เพื่อแจ้งที่ซ่อนของดา​วิด
ถ้าเมื่อใดซาอูลเสด็จมา พวก​เขา​จะ​มอบดาวิด ​ไว้​ในมือของซาอูล

​ซาอูล​จึงบอกพวกเขาว่า
ขอ​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​แก่​พวก​เขา
ขอให้พวกเขากลับไปดูที่ซ่อนของดาวิดให้แน่นอนอีกครั้ง แล้วให้กลับ​มา​บอกซาอูล

ต่อมาเมื่อซาอูลยกทัพ ล้อม​เข้า​มา​ใกล้​ดา​วิด​
ก็​มี​พวก​ฟีลิส​เตีย​มา​ปล้น​แผ่น​ดิน
ดังนั้นซาอูล​จึง​ต้องเลิกไล่​ตาม​ดา​วิด​ไป​รบ​กับ​พวก​ฟีลิส​เตียก่อน

ดา​วิด​ก็​ไป​อาศัย​ใน​ที่​กำบัง​เข้ม​แข็ง​แห่ง​เอน​เกดี

1. ก่อนที่จะไปช่วยเมือง​เค​อี​ลาห์​ ดาวิดได้ถามพระเจ้าก่อน
แม้พรรคพวกของเขาจะหวาดกลัวและคัดค้าน
แต่เขายังคงเชื่อฟังพระเจ้า ไปช่วยเมือง​เค​อี​ลาห์​ได้สำเร็จ

บ่อยครั้งมักมีเหตุผลมากมายจากคนรอบข้าง หรือสถานการณ์รอบข้าง ที่จะทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
แต่ถ้าเรายังคงยืนหยัดในการเชื่อฟังพระองค์
พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ทำให้เราพบกับความสำเร็จ

2. ดาวิดทูลถามพระเจ้าว่าซาอูลจะมาหรือไม่ และ ชาวเมือง​เค​อี​ลาห์ จะมอบดาวิดแก่ซาอูลหรือไม่
พระเจ้า ตอบว่า ใช่ ทั้งสองคำถาม
ปรากฏว่า เนื่องจากดาวิดเชื่อคำที่พระเจ้าบอกจึงรีบไปจากเมือง​เค​อี​ลาห์เสียก่อน
ดังนั้นซาอูลจึงไม่ได้มา และ ชาวเมือง​เค​อี​ลาห์จึงไม่ได้มอบดาวิดแก่ซาอูล

เรื่องทำให้เราเห็นว่า คำตอบจากพระเจ้า เป็นคำตอบในมิติของอนาคต
ถ้าดาวิดไม่เชื่อ อยู่ในเมืองต่อไป เหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกไว้จะเกิดขึ้น
แต่เพราะดาวิดเชื่อ ความเชื่อจึงเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

3. เมื่อซาอูลกำลังตามฆ่าดาวิดเพราะอิจฉา เขาก็ยังพูดถึงพระเจ้า และอวยพรในพระนามพระเจ้าแก่คนที่มาร่วมมือกับเขา

คนที่พูดถึงพระเจ้า คนที่อวยพระพรในนามของพระเจ้า
อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็เป็นได้

4. เพราะดาวิดเชื่อในคำตรัสของพระเจ้า จึงออกจากเมืองเค​อี​ลาห์ ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
เป็นเหตุให้ซาอูลยกทัพ ล้อม​​​ดา​วิด​ได้
แต่ซาอูลก็ต้องกลับไปเอง เพราะฟิลิสเตียมาบุกอิสราเอล

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า แล้วตกที่นั่งลำบาก
พระเจ้าทรงมีวิธีที่เกินกว่าที่เราจะคาดคิด ที่จะช่วยเราพ้นจากความยากลำบากนั้นได้

คำคม

“ ทูลถามพระเจ้าก่อนทำ จะพบพระพรในทุกการกระทำ ”