สรุป 1ซามูเอล 24

ภาพรวม

  • ขณะที่ซาอูลตามฆ่าดาวิด ดาวิดกลับมีโอกาสฆ่าซาอูลได้ แต่ดาวิดไม่ทำเพราะเห็นแก่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 24 เมื่อดาวิดออกจากเมืองเคลีอาห์ ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซาอูลก็ยกทัพมาเพื่อจะจับดาวิดแต่พวกฟิลิสเตียมาบุกอิสราเอล ซาอูลจึงต้องรีบถอยทัพไปสู้กับพวกฟิลิสเตียก่อน

เมื่อ​ซาอูลไล่​​พวก​ฟีลิส​เตียไป​แล้ว
​ซาอูล​ก็​ทรง​นำ​พล 3,000 คน​ ไป​ค้น​หา​ดา​วิด​ในถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​เอน​เกดี
เมื่อซาอูลมาถึง​ถ้ำ​แห่ง​หนึ่ง ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ปลด​ทุกข์
ส่วน​ดา​วิด​กับ​พรรคพวก​​นั่ง​อยู่​ที่​ส่วน​ลึก​ที่​สุด​ของ​ถ้ำ

พวก​ของ​ดา​วิด​จึงบอกดาวิด ว่า
พระเจ้าได้มอบซาอูลไว้​ใน​มือ​ของ​ดาวิดแล้ว
​ดา​วิด​ก็​​ย่อง​เข้า​ไป​ตัด​ชาย​ฉลอง​พระ​องค์​ของ​ซาอูล

แล้ว​ดา​วิด​ก็สำ​นึก​ผิดที่ทำเช่นนั้น
เขาไม่ควร​ที่​จะ​เหยียด​มือ​ออก​ต่อ​สู้​กับ​​ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​เจิม​ไว้
ดา​วิด​ก็ตำหนิ​คน​ของ​เขา และ​ไม่​ยอม​ให้​พวก​เขา​ทำ​ร้าย​ซาอูล

เมื่อ​ซาอูล​​ออก​จาก​ถ้ำ​
จาก​นั้น​ดา​วิด​ก็ออก​​จาก​ถ้ำ แล้ว​ร้อง​ทูล​ซาอูล​ว่า
เขาไม่ได้คิดจะทำร้ายซาอูลเลย
ตอนอยู่ใน​ถ้ำ และ​บาง​คน​ขอ​ให้​ดาวิดฆ่าซาอูล​เสีย
แต่​ดาวิดก็ไม่ทำ
แล้วดาวิดก็ให้ซาอูลดูชาย​ฉลอง​พระ​องค์ที่ดาวิดตัด​ออกมา
ดังนั้นเรื่องของซาอูลกับดาวิด ขอ​พระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน
แต่​มือ​ของดาวิด​จะ​ไม่​ทำ​อะไร​ต่อ​ซาอูลเลย

ดาวิดกล่าวว่า
ตัวเขาเป็นเพียง​สุนัข​ที่​ตาย​แล้ว​ เป็นเพียง​ตัว​หมัด​ตัว​หนึ่ง​
แล้วสมควรที่กษัตริย์อย่างซาอูลจะมาตามล่าดาวิดหรือ?

ซาอูล​จึงทรง​ส่ง​เสียง​กัน​แสง และกล่าวว่า
ดาวิด​ชอบ​ธรรม​ยิ่ง​กว่า​ซาอูล
เพราะ​ดาวิด​ตอบแทน​ซาอูล​ด้วย​ความ​ดี
ขณะที่ซาอูล​ตอบ​แทน​ดาวิด​ด้วย​ความ​ร้าย
ขอพระเจ้า​ประ​ทาน​สิ่ง​ที่​ดี​แก่​ดาวิด สนอง​การกระทำ​ใน​วัน​นี้
ดังนั้นสักวันดาวิด​จะ​เป็น​พระ​ราชา​แน่ และ​ราช​อา​ณา​จักร​อิส​รา​เอล​จะ​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​มือ​ของดาวิดเป็นแน่
ขอดาวิดปฏิ​ญาณ​ว่า จะ​ไม่​ทำลาย​พงศ์​พันธุ์​ของซาอูล​เสีย ​เมื่อ​ซาอูล​ตาย​ไป

ดา​วิด​ก็​ปฏิ​ญาณ​ให้​ต่อ​ซาอูล แล้ว​ซาอูล​ก็​เสด็จ​กลับ​พระ​ราช​วัง
​ดา​วิด​กับ​พรรคพวก​ก็​ไป​ที่​กำ​บัง​เข้ม​แข็ง

1. ดาวิดได้ทำผิดโดยการตัดชายเสื้อของซาอูล แต่แล้วดาวิดก็สำนึกผิด
ปรากฏว่าการทำผิดของเขานั้น กลับเป็นประโยชน์ต่อเขาในการยืนยันให้ซาอูลเห็นว่า เขาสามารถฆ่าซาอูลได้จริงๆ

การทำผิดของเรานั้น หากเรากลับใจ พระเจ้าทรงสามารถใช้เป็นพระพรแก่เราได้
ความผิดพลาดของเรา จะเป็นพรได้ เมื่อเรากลับใจใหม่อย่างจริงใจ

2. เมื่อดาวิดปฏิบัติต่อซาอูลอย่างเหมาะสม
เขาได้รับคำอวยพร จากศัตรูผู้ตามฆ่าเขา

เมื่อเราปฏิบัติต่อสถานการณ์ในวันนี้ ด้วยความยำเกรงพระเจ้า
แม้แต่ศัตรูของเรา ก็ยังจะนำพรมาสู่ชีวิตของเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

คำคม

“ ทุกสถานการณ์ จะเป็นพระพร เมื่อเราตอบสนองมันอย่างยำเกรงพระเจ้า ”