สรุป 1ซามูเอล 28

ภาพรวม

  • พระเจ้าไม่ตอบซาอูล ซาอูลจึงไปใช้วิธีสอบถามจากซามูเอล ผ่านคนทรงแทน แล้วพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ซามูเอล มาประกาศคำพิพากษาต่อซาอูล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 28 หลังจากที่ดาวิดหนีการตามล่าของซาอูลไปอาศัยกับกษัตริย์อาคีช แห่งฟิลิสเตีย แล้ว

ต่อ​มา​พวก​ฟีลิส​เตียได้ยกทัพ มาทำ​สง​ครามกับ​อิส​รา​เอล
​อา​คีช​จึงสั่งดา​วิด ​ว่า ให้ออกไปร่วมรบด้วยกัน
ดา​วิดก็รับปาก

ก่อนหน้านี้ซาอูล​ได้​กำ​จัด​พวก​คน​ทรง​และ​พวก​หมอ​ดู​เสีย​จาก​แผ่น​ดินอิสราเอล
เมื่อพวก​ฟีลิส​เตียบุก​มา ​ซาอูล​เห็นกอง​ทัพ​ของ​พวก​ฟีลิส​เตีย​ก็​กลัว​มาก
และ​เมื่อ​ซาอูล​ทูล​ถาม​พระเจ้า พระองค์ก็​ไม่ได้​ตอบ​
ซาอูล​จึง​ปลอม​ตัวไป​​หา​​คน​ทรง​หญิงคน​หนึ่ง ​ที่​บ้าน​เอน​โดร์ ​ใน​เวลา​กลาง​คืน

ซาอูล​ขอให้คนทรงเรียก​ซา​มู​เอล​ขึ้น​มา​เพื่อจะได้ถาม
แล้วหญิงนั้นก็เห็น คนหนึ่งลักษณะเหมือน​ซา​มู​เอล ปรากฏขึ้น

แล้ว​ซา​มู​เอล​พูด​กับ​ซาอูล​ว่า
เพราะพระเจ้า​ทรง​หัน​จากซาอูล​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ศัตรู​ของ​ซาอูล
พระเจ้าจะทรง​ฉีก​ราช​อา​ณา​จักร ​จาก​มือ​ของ​ซาอูล แล้วทรง​มอบ​ให้​แก่​ดา​วิด
เพราะซาอูลไม่​ได้​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า

พรุ่งนี้คน​อิส​รา​เอล​จะพ่ายแพ้​พวก​ฟีลิส​เตีย
และซาอูลกับ​บุตร​ชาย​ทั้ง​หลาย​จะเสียชีวิต

แล้ว​ซาอูล​ก็​ทรง​ล้ม​ลง​เหยียด​ยาว​บน​พื้น​ดิน​ทัน​ที
และกลัว​ยิ่ง​นัก​
และไม่​ได้​เสวย​อาหาร​ตลอด​หนึ่ง​วัน​กับ​หนึ่ง​คืน

จน​พวก​มหาด​เล็ก​กับ​หญิง​คนทรงนั้น​อ้อน​วอน​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​ทรง​ลุก​ขึ้น​จาก​พื้นดิน เสวยอาหาร
แล้ว​ก็ลุก​ขึ้น​กลับ​ไป​ใน​คืน​นั้น

1. ซาอูลเคยทำสิ่งมี่ถูกต้อง คือกำจัดคนทรงออกจากอิสราเอล
แต่ต่อมาเมื่อเขาทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
พระเจ้าจึงไม่ตอบ เมื่อซาอูลอธิษฐาน
แทนที่เขาจะสำนึกผิด สารภาพบาป กลับใจด้วยน้ำตาไหล
เขากลับหันไปทำสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม คือไปตามทางเดิม
ไปตามหาคนทรงจนพบ เพื่อจะเรียกซามูเอลมาถาม

ดูเหมือนครั้งนี้ จะเป็นกรณีพิเศษเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น
ซาอูลถามพระเจ้า แล้วพระองค์ไม่ตอบ เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
เขาจึงไม่ง้อพระเจ้าก็ได้ ไปถามซามูเอลแทนก็ได้
เขาไม่ยอมกลับใจ แต่ไปใช้วิธีที่ไม่เชื่อฟังยิ่งกว่าเดิม

ดังนั้นเขาจึงไม่ได้อย่างที่หวัง
พระเจ้าไม่ได้ให้ซามูเอลมาตอบเขา
แต่ทรงให้ซามูเอลมา ประกาศคำพิพากษาเหนือซาอูลและตระกูลของเขา

เมื่อซาอูลเลือกใช้วิธีไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพื่อจะแสวงหาคำตอบจากพระเจ้า
พระเจ้าไม่ได้ให้คำตอบอย่างที่เขาอยากได้
แต่ประกาศการพิพากษาเหนือเขา

แม้คนใดไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าก็มีวิธีที่จะบอกพระประสงค์ของพระองค์แก่เขา
เพียงแต่แทนที่เขาจะพบพระเมตตาอันเหลือล้นของพระเจ้า
เขาอาจจะต้องเผชิญกับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้าแทน

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาการสำแดงจากพระเจ้า ด้วยไม่เชื่อฟังพระเจ้า จะพบการสำแดงการพิพากษาจากพระเจ้า ”