สรุป 1ซามูเอล 29

ภาพรวม

  • พวกเจ้านายฟิลิสเตียไม่ไว้ใจดาวิด จึงไม่ให้ดาวิดไปร่วมกับพวกเขา เพื่อสู้รบคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 ซามูเอล บทที่ 29 เมื่อพระเจ้าไม่ตอบซาอูล ซาอูลจึงไปใช้วิธีสอบถามจากซามูเอล ผ่านคนทรงแทน ซึ่งพระเจ้าจึงประกาศคำพิพากษาต่อซาอูล แล้วซาอูลก็กลับไป

เมื่อพวก​ฟีลิส​เตีย​รวมตัว​ที่​อา​เฟก
ส่วนคนอิส​รา​เอล​ตั้ง​ค่าย​อยู่​ที่​น้ำ​พุ​ ซึ่ง​อยู่​ใน​ยิส​เร​เอล

พวก​เจ้า​นาย​ฟีลิส​เตีย​ ได้เห็นดา​วิด​กับพรรคพวก​ มากับ​อา​คีช
พวก​แม่​ทัพ​ฟีลิส​เตีย​ก็โกรธ​อาคีช
พวกเขาไม่ต้องการให้ดาวิด​ไป​สนาม​รบ​กับพวกเขา
เพราะ​เกรง​ว่า​ใน​สง​คราม จะแปรพักตร์แล้วหันกลับมาฆ่าพวกเขา

อาคีช​จึงบอกให้​ดาวิด ​กลับ​ไปเมืองของตน เพื่อ​ไม่​ให้พวก​เจ้า​นาย​ฟีลิส​เตียไม่พอใจ
ดา​วิด​กับพรรคพวก จึง​ลุก​ขึ้น​ตั้ง​แต่​เช้า​มืด ​ออก​เดินกลับ​ไป​ยัง​แผ่น​ดิน​ฟีลิส​เตีย
แต่​พวก​ฟีลิส​เตีย​ขึ้น​ไป​ยัง​ยิส​เร​เอล

1. ดาวิดไม่ต้องการสู้กับคนอิสราเอล สังเกตได้จากในบทที่ 27 ดาวิดไม่ยอมไปปล้นคนอิสราเอลแต่ปล้นชนชาติอื่นแทน
เมื่อถึงบทนี้ ดาวิดไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องไปช่วยคนฟิลิสเตีย สู้รบกับคนอิสราเอล

แต่เมื่อเวลามาถึง พระเจ้าทรงทำให้พวกฟิลิสเตียไล่ดาวิดกลับไปเอง โดยดาวิดไม่ต้องทำอะไรเลย

เมื่อเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้า
เมื่อหมดหนทางที่เราจะทำได้แล้ว หากเรายังปรารถนายังจะทำต่อไป
พระเจ้าจะประทานหนทางให้แก่เราเอง

คำคม

“ ถ้าเราตั้งใจจะเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะประทานหนทางให้แก่เราเสมอ ”