สรุป 1ทิโมธี 1

ภาพรวม

  • พระธรรม 1ทิโมธี เป็นจดหมายส่วนตัวที่เปาโล เขียนถึงศิษย์ของเขา คือ ทิโมธี ผู้เป็น​ชาว​เมืองลิสตรา บิดา​เป็น​ชาว​กรีก ทั้ง​มารดา​และ​ยายเป็น​ผู้​มี​ความเชื่อ​ใน​พระเยซูคริสต์ ทิโมธีกำลังดูแลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสอยู่ในเวลานั้น
  • เปาโลย้ำถึงเหตุผลที่ขอให้ทิโมธี ยังคงอยู้ที่เมืองเอเฟซัสต่อไป เพื่อช่วยพี่น้องในเมืองนั้น ให้มีความเชื่อ มั่นคงในข่าวประเสริฐ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ทิโมธี บทที่ 1

เปา​โล เขียนจดหมายถึง ทิ​โม​ธี ว่า

เหตุที่เปาโล ได้​ขอร้อง​ให้ทิโมธี ​อยู่​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส​ต่อ​ไป
เพื่อ​จะ​ได้ป้องกันพี่น้องที่นั่น จากคำ​สอน​ผิด​ และ​ไม่​ให้​สน​ใจ​ใน​เรื่องเล่าไร้สาระ
ซึ่ง​ก่อ​ความ​ขัดแย้ง​ มาก​กว่า​ การ​ทำ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​เจ้า​

เพื่อให้พวกเขา มีความ​รัก​จาก​ใจ​ที่​บริ​สุทธิ์ จาก​มโน​ธรรม​ที่​ดี และ​จาก​ความ​เชื่อ​ที่​จริง​ใจ

เพราะมีบางคนไม่​เข้าใจ​ แต่กลับ​พูด​หรือ​ยืน​ยัน
ให้พยายามทำตามบัญญัติต่างๆ

​ธรรม​บัญ​ญัติ​ มี​สำ​หรับ​พวก​ที่​ไม่​ยึด​ถือ​บัญ​ญัติ​
และทำสิ่งที่​ขัด​กับ​คำสอน​ที่​ถูกต้องของ​ข่าว​ประ​เสริฐ

เปาโลได้รับ​แต่ง​ตั้ง ​ให้​ทำ​พันธ​กิจ​แห่งข่าวประเสริฐนี้
แม้​ว่า​เมื่อ​ก่อนเปาโลจะ​เป็น​ผู้ดูหมิ่นพระเจ้า
แต่​ก็​ยัง​ได้​รับ​พระ​เมต​ตาอย่าง​เหลือ​ล้น

​พระ​เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​ใน​โลก เพื่อ​ทรง​ช่วย​คน​บาป​ให้​รอด
และ​คนที่​บาป​มากๆนั้น ก็คือ เปาโล

​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ได้​ทรง​สำ​แดง​ความ​อด​ทน​ อย่าง​ยิ่ง ​ต่อเปาโล
เพื่อ​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​ทุกคน ที่​จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์

เปาโล ข้อ​ความ​เหล่า​นี้​มาถึงทิโมธี เพื่อจะ​ช่วย​​เขา
– ให้​สู้​รบ​ได้ดี
– ให้​ยึด​ความ​เชื่อ​ไว้
– ​รัก​ษา​มโน​ธรรม​ให้​ดี ไม่ให้ความ​เชื่อ​อับ​ปาง​ลง

1. ธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับประกาศโทษคนอธรรม ไม่ใช่สำหรับคนชอบธรรม
เมื่อคนอธรรมทำบาป จึงต้องถูกลงโทษตามที่เขียนในธรรมบัญญัติ
แต่สำหรับเรา ผู้เป็นคนชอบธรรม โดยทางพระเยซูคริสต์
เรามีธรรมชาติใหม่ ไม่ชอบทำบาปอีกต่อไป
แม้วันใดเราเผลอพลาดพลั้งทำบาป
สิ่งที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติ ก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่ดี
เราเพียงสารภาพบาปต่อพระเจ้า แล้วนับการอภัย และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
สำหรับคนชอบธรรมแล้ว ธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดให้เขาทำ
แต่เป็นแนวทางที่บอกถึงสิ่งที่เขาสมควรทำ ในฐานะคนชอบธรรม

2. การยึดมั่นข่าวประเสริฐ ด้วยความเชื่อ อย่างไม่หวั่นไหว
จะทำให้เรา สามารถต่อสู้กับการทดลองและการข่มเหงต่างๆได้ อย่างดี
และจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเชื่อของเราอับปางลง

3. การประยุกต์ใช้ 1ทิโมธี 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/37hJGSH

คำคม

“ ไม่ว่าเราผิดบาปมากสักเพียงใด พระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอสำหรับเรา ถ้าเราต้องการ ”