สรุป 1ทิโมธี 2

ภาพรวม

  • 1ทิโมธี บทที่ 2 เราควรอธิษฐานเผื่อทุกคนอยู่เสมอ และวางตัวให้เหมาะสมในสังคม ให้สมกับเป็นผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ทิโมธี บทที่ 2

เปาโลพูดกับทิโมธี ว่า

​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน
เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย ​และ​ทุกคน​ที่​มี​ตำ​แหน่ง​สูง
เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​สงบ และ​เป็น​ที่​นับถือ
สิ่งนี้เป็น​การ​ดี และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรง​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​ ได้​รับ​ความ​รอด​และ​รู้​ความ​จริง
เพราะ​ มี​คน​กลาง ​ผู้​เดียว ​ระหว่าง​พระ​เจ้า​กับ​มนุษย์ คือ ​พระ​เยซู​คริสต์​

เปาโล​ได้​รับ​การ​แต่งตั้ง​ ให้​เป็น​ผู้​ประ​กาศแก่พวก​ต่าง​ชาติ ​ใน​เรื่อง​ความ​เชื่อ​และ​ความ​จริง นี้

พวก​ผู้ชาย​ควรยก​มือ ​ขึ้น​อธิษ​ฐาน​ใน​ทุก​แห่ง​หน
โดย​ปราศ​จาก​ความ​โกรธ ​หรือ​การ​ทุ่ม​เถียง​กัน

​พวก​ผู้หญิง ควร​แต่ง​กาย​ให้​สุภาพ​ด้วย​ความ​เหมาะ​สม
​ประ​ดับ​ด้วย​การ​ทำ​ดี
ให้​ผู้​หญิง​เรียน​อย่าง​เงียบๆ ด้วย​ความ​นอบ​น้อม​อย่าง​ยิ่ง
เปาโลไม่​ยอม​ให้​ผู้​หญิง​สั่ง​สอน​หรือ​ควบคุม​ผู้ชาย
แต่​ให้​เธอ​อยู่​เงียบๆ ​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​ความ​บริ​สุทธิ์ ด้วย​ความ​สงบ​เสงี่ยม

1. เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนได้รับความรอด
แต่ก็มีบางคนปฏิเสธที่จะรับความรอด ที่พระองค์ทรงประทานให้นั้น
พวกเขาจึงไม่ได้รับความรอด

ไม่ว่าเราจะประกาศหรือไม่ คนที่จะได้รับความรอด ก็จะได้รับฟังข่าวประเสริฐอยู่ดี
เพียงแต่ถ้าเราไม่ประกาศ เราก็จะพลาดการเป็นส่วนหนึ่งของ การทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคนนั้นสำเร็จ

นั่นคือ ถ้าเราไม่ทำ พระเจ้าจะใช้คนอื่นทำแทน

2. ผู้หญิงในสมัยนั้น แม้จะไม่มีความรู้ หรืออ่านหนังสือไม่ออก
แต่ด้วย​ความ​เชื่อ ความ​รัก ความ​บริ​สุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ของเธอ
ก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำคนอื่นมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ได้

วันนี้ ไม่ว่าเรามีความสามารถน้อยสักเพียงใด
ถ้าเราทำตามพระคำของพระเจ้า ชีวิตของเราย่อมสามารถเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้เสมอ

3. การประยุกต์ใช้ 1ทิโมธี 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Gb4DCU

คำคม

“ การอธิษฐานเผื่อผู้อื่น เป็นการเปิดประตูพระพรสำหรับผู้อื่นและตนเอง ”